Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Pilotaardgas
We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen met u te delen. Zo vangt wethouder Paul van Meekeren zijn voortgangsbericht over het project aan.


Hieronder in verkorte vorm zijn bericht.
Rode draad van de aanpak
De rode draad van de aanpak in de pilotwijk is de actieve betrokkenheid van de bewoners. De gesprekken van vandaag gaan over overlast door de werkzaamheden, de energietransitie, en zelfs over onderwerpen die niets te maken hebben met het gasvrij worden. Deze laagdrempeligheid is één van de succesfactoren van de aanpak.
"Vooroefenen" in de gasvrijwoning Gasinjetstraat 74.
Vorig najaar is gestart met het "vooroefenen" in de gasvrijwoning. Hiervoor is toestemming gegeven door de eigenaar van de woning en afgesproken is de aanpassingen ook met de verhuurder te bespreken. Eerste test was het ophangen van de afleverset in de meterkast, het warmtenet in de voortuin aanleggen en het binnenbrengen van de buizen in de woning. Dit "vooroefenen" heeft veel opgeleverd.
Uitvoering
In maart dit jaar is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het riool en het waternet worden vervangen, het elektriciteitsnet is vernieuwd, er ligt een tijdelijk gasnet en het warmtenet wordt aangelegd. Tegelijkertijd zijn in de woningen die gasvrij worden aanpassingen gedaan om elektrisch te kunnen koken en zijn stijgleidingen aan de gevel gebracht. Voor de aanpassing van de woningen hebben de bewoners te kennen gegeven hiervoor een collectief te willen hebben. Om dit collectief aan te sturen is een technisch projectleider aangenomen. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners, beantwoordt hun vragen en verzorgt de planning van de werkzaamheden.
Stand van zaken
Eerder is aangegeven dat 62% van de eigenaar/bewoners de intentie had om hun woning aardgasvrij te (laten) maken. De meeste hiervan hadden de intentie aan te sluiten op het warmtenet. Het college toont zich te kunnen melden dat inmiddels 94% van de 95 woningen, al dan niet in collectief verband, van het gas af gaan. Waarbij ook grote particuliere verhuurders in de wijk zijn meegegaan met het collectief.
Het grootste deel van de woningen wordt aangepast via het collectief en sluit aan op het warmtenet. Er zijn 8 bewoners die aansluiten op het warmtenet, en geen gebruik maken van het collectief. Ook de eigenaren die hun woning niet aansluiten op het warmtenet, en wel gasvrij worden, verrichten zelf de aanpassingen. 6 woningen blijven aangesloten op het gasnet.
Financiering
Het ziet er op dit moment naar uit dat de aanpassingen aan de woningen verricht kunnen worden binnen het budget dat u hiervoor beschikbaar is.
Het ministerie van BZK heeft geld beschikbaar gesteld aan de gemeente Purmerend om de pilot op te schalen naar een proeftuin. Hiervoor ontvangt de gemeente Purmerend een bedrag van €6,9 miljoen De provincie Noord Holland verleent de gemeente Purmerend subsidie voor de aansturing van het collectief en voor de communicatie-activiteiten. De provincie heeft besloten het maximale bedrag (€200.000) te subsidiëren.
Looptijd subsidie verordening dient te worden verlengd
Op 28 juni 2018 is de 'Bijzondere subsidieverordening energietransitie pilotwijk Purmerend 2018' vastgesteld. Deze verordening vervalt van rechtswege op 1 januari 2020. Het is wenselijk dat deze verordening een langere doorlooptijd krijgt, omdat de uitvoering van de pilot langer zal duren. Binnenkort ontvangt de raad hiervoor een raadsvoorstel.
Eerste aansluiting op warmtenet
Vandaag - 9 oktober- brengt de minister van BZK, mevrouw Ollongren, een bezoek aan de pilot en proeftuin in Purmerend. Zij zal dan de eerste woningen (symbolisch) aansluiten op het warmtenet.

gebiedskaart raadsstukken


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...

Purmerend zoekt energiecoaches

Samen met de vier woningcorporaties in de stad en de huurdersorganisaties zoekt gemeente Purmerend e...