Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Veld
De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst 'Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland'.
Met het ondertekenen van de overeenkomst geven de partijen aan samen te werken aan het verder verbeteren en afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).Het komende jaar wordt in 3 proefgebieden (Eilandspolder-West, Mijzenpolder en het Wormer- en Jisperveld) gekeken op welke manieren het NNN het beste kan worden gerealiseerd. Ook wordt onderzocht hoe dit het beste kan worden gefinancierd. In de proeven wordt onder meer gekeken naar een nieuwe vorm van duurzaam agrarisch natuurbeheer. Hierbij is de natuur leidend en niet de agrarische bedrijfsvoering.
Wat is de aanleiding voor de proeven?
De subsidie voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt in 2021 af. Betrokken partijen én experts hebben de knelpunten en kansen onderzocht die dit met zich meebrengt. Hieruit blijkt dat de huidige maatregelen nog niet altijd voldoende zijn om het Natuurnetwerk Nederland op niveau te krijgen. In de proefgebieden wordt nu bekeken of nieuwe instrumenten, zoals een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer, wel het gewenste resultaat leveren. Deze resultaten kunnen vervolgens in de hele provincie worden toegepast.
Wanneer beginnen de proeven?
De proeven starten eind 2019. Het komende half jaar wordt met de betreffende ondernemers gekeken wat nodig is om de natuur op zijn of haar perceel duurzaam te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een agrarisch bedrijf om te zetten naar een bedrijf waarvan de bedrijfsvoering zich meer richt op natuur, met particulier natuurbeheer of erfpacht. Ook verkoop van grond, ontpachting of bedrijfsverplaatsing om ergens anders het bedrijf voort te zetten kan een oplossing zijn. Verder kan worden gekeken of agrariërs nieuwe overeenkomsten willen aangaan  voor ‘duurzaam agrarisch natuurbeheer met natuurafspraken’. Ook wil de provincie afspraken maken over het duurzaam beheren van de NNN, onder leiding van een beheerregisseur.
Wanneer zijn de proeven afgerond?
De proeven worden uiterlijk 31 december 2020 afgerond. Voor ieder proefgebied is dan op perceelniveau duidelijk op welke wijze het NNN wordt gerealiseerd en welke instrumenten worden ingezet. De bevindingen komen in een rapport met conclusie en een advies aan bestuurders voor vervolg.
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door uitbreiding van het NNN wordt de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dierensoorten) behouden en versterkt. De basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat het NNN in 2027 af moet zijn.

foto provincie Noord-Holland


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...