Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Purmerend. SVP heeft het voornemen om een nieuwe biowarmtecentrale te bouwen om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar duurzame warmte in Purmerend.


Naast de huidige biowarmtecentrale op de Baanstee Oost, voorzien twee aardgasgestookte hulpwarmtecentrales de inwoners van Purmerend van warmte. De te realiseren biowarmtecentrale zal een toevoeging zijn op de bestaande centrales. Het doel is om te kunnen voldoen aan de leveringsplicht voor levering van warmte aan nieuwe klanten als gevolg van zowel nieuwbouw als de transitie van aardgas naar aardgasvrije woningen. Daarnaast zal de nieuwe BWC het gebruik van aardgas bij piekbelasting verder terugdringen.
Het college heeft overwogen dat het algemeen belang is gediend met de komst van een tweede centrale. Deze draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie en zorgt voor werkgelegenheid. Daarom vindt het college het verantwoord om op de twee genoemde punten van het bestemmingsplan af te wijken. De procedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan is derhalve gestart.
PAS-problematiek
Naast de omgevingsvergunning voor het bouwen die de gemeente verleent, heeft de Stadsverwarming ook een omgevingsvergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze laatste vergunning is op 6 mei jl. verleend door de provincie Noord-Holland met toepassing van de PAS (Programma Aanpak Stikstof).

PAS in strijd met Europese recht

Op 29 mei heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS in strijd is met het Europese recht. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld, met als gevolg dat het bij lopende aanvragen en projecten in het hele land de vraag is of deze doorgang kunnen vinden. Door het al verlenen van de provinciale vergunning op 6 mei is de nieuwe BWC geen lopende aanvraag meer en ontkomt hiermee aan stopzetten van de procedure.
Vanuit de raad zijn door de Stadspartij technische vragen over deze problematiek gesteld, deze zijn op 18 juli jl. beantwoord. Lees hier voor een verder toelichting op de beantwoording van de vragen.

Beroep milieuorganisatie

Een milieuorganisatie heeft beroep bij de rechtbank ingesteld tegen de provinciale vergunning. Dit staat verder los van de gemeentelijke omgevingsvergunning, waarvoor een procedure doorlopen wordt die los staat van de vergunning van de provincie.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...

Purmerend zoekt energiecoaches

Samen met de vier woningcorporaties in de stad en de huurdersorganisaties zoekt gemeente Purmerend e...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...