Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Purmerend. SVP heeft het voornemen om een nieuwe biowarmtecentrale te bouwen om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar duurzame warmte in Purmerend.


Naast de huidige biowarmtecentrale op de Baanstee Oost, voorzien twee aardgasgestookte hulpwarmtecentrales de inwoners van Purmerend van warmte. De te realiseren biowarmtecentrale zal een toevoeging zijn op de bestaande centrales. Het doel is om te kunnen voldoen aan de leveringsplicht voor levering van warmte aan nieuwe klanten als gevolg van zowel nieuwbouw als de transitie van aardgas naar aardgasvrije woningen. Daarnaast zal de nieuwe BWC het gebruik van aardgas bij piekbelasting verder terugdringen.
Het college heeft overwogen dat het algemeen belang is gediend met de komst van een tweede centrale. Deze draagt bij aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie en zorgt voor werkgelegenheid. Daarom vindt het college het verantwoord om op de twee genoemde punten van het bestemmingsplan af te wijken. De procedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan is derhalve gestart.
PAS-problematiek
Naast de omgevingsvergunning voor het bouwen die de gemeente verleent, heeft de Stadsverwarming ook een omgevingsvergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze laatste vergunning is op 6 mei jl. verleend door de provincie Noord-Holland met toepassing van de PAS (Programma Aanpak Stikstof).

PAS in strijd met Europese recht

Op 29 mei heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS in strijd is met het Europese recht. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld, met als gevolg dat het bij lopende aanvragen en projecten in het hele land de vraag is of deze doorgang kunnen vinden. Door het al verlenen van de provinciale vergunning op 6 mei is de nieuwe BWC geen lopende aanvraag meer en ontkomt hiermee aan stopzetten van de procedure.
Vanuit de raad zijn door de Stadspartij technische vragen over deze problematiek gesteld, deze zijn op 18 juli jl. beantwoord. Lees hier voor een verder toelichting op de beantwoording van de vragen.

Beroep milieuorganisatie

Een milieuorganisatie heeft beroep bij de rechtbank ingesteld tegen de provinciale vergunning. Dit staat verder los van de gemeentelijke omgevingsvergunning, waarvoor een procedure doorlopen wordt die los staat van de vergunning van de provincie.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...

Pilotwijk Overwhere-Zuid druk bezocht door Groene Huisvesters

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Hui...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...