Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bomen2
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven over de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij herkent het beeld dat er minder vaak milieueffectrapporten worden gemaakt en de kwaliteit ervan onder druk staat.
Vooral door wetswijzigingen in de afgelopen jaren vragen overheden de Commissie minder vaak rapporten te toetsen. Met de Omgevingswet zal verplichte inschakeling van de Commissie nog minder vaak het geval zijn. De Commissie heeft haar formatie aan het lagere werkaanbod aangepast en is uitstekend in staat om haar werk te doen.
Het belang van onafhankelijke toetsing blijkt uit het feit dat ongeveer 2/3 van de door de Commissie beoordeelde rapporten onvoldoende zijn. De Commissie heeft haar zorgen over de kwaliteit van milieu-onderzoek onder andere in haar jaarverslagen meermaals geuit. Ook heeft zij er recent nog voor gepleit om rapporten van onvoldoende kwaliteit verplicht nogmaals door de Commissie te laten toetsen.
Handhaving is niet de taak van de Commissie, maar tegelijkertijd ziet zij geregeld dat onterecht geen milieueffectrapporten worden opgesteld. Dat maakt dat betrouwbare milieu-informatie vaak ontbreekt, waardoor rechtsbescherming van burgers en de omgevingskwaliteit risico lopen, aldus de Commissie.
Het mag duidelijk zijn dat de Commissie pleit voor een optimale kwaliteit van zowel de rapporten als het gehele systeem van milieueffectrapportage in Nederland.

Onderzoek Investico: Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
Oud-VVD-senator Ketting hekelt ‘platvloerse bezuiniging’.
Investico, 24 juli 2019


Minder onderzoek naar gevolgen milieu bij grote bouwprojecten
De afgelopen tien jaar is het aantal milieueffectrapportages gehalveerd. Onder meer over de gasboringen in Groningen is geen MER opgesteld. 
In: NRC, 25 juli 2019


Bouwprojecten worden minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s voor het milieu
De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit.
In: Trouw, 25 juli 2019


Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
De milieueffectrapportage (MER), die het milieu in Nederland bijna dertig jaar lang beschermde tegen te smerige industrie of vervuilende landbouw, is de afgelopen tien jaar grotendeels in stilte afgebroken.
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019


Normen versoepelen, stankoverlast slikken
Ooit werd de milieueffectrapportage (MER) in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen grote vervuilers. Maar de laatste tien jaar is het aantal rapportages gehalveerd. ‘Lokale overheden geven nu half blind vergunningen af.’
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019 


Milieutoets steeds vaker omzeild in Overijssel
De milieueffectrapportage is uit de gratie. De toets die het milieu moet beschermen tegen effecten van grootschalige (bouw)projecten werd vorig jaar in Overijssel maar zeven keer uitgevoerd. Gebrek aan tijd en kennis bij de overheid lijkt de oorzaak. Maar ook: „Ze willen het gedoe niet.”
In: Tubantia, 27 juli 2019

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...

Pilotwijk Overwhere-Zuid druk bezocht door Groene Huisvesters

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Hui...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...