Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bomen2
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven over de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij herkent het beeld dat er minder vaak milieueffectrapporten worden gemaakt en de kwaliteit ervan onder druk staat.
Vooral door wetswijzigingen in de afgelopen jaren vragen overheden de Commissie minder vaak rapporten te toetsen. Met de Omgevingswet zal verplichte inschakeling van de Commissie nog minder vaak het geval zijn. De Commissie heeft haar formatie aan het lagere werkaanbod aangepast en is uitstekend in staat om haar werk te doen.
Het belang van onafhankelijke toetsing blijkt uit het feit dat ongeveer 2/3 van de door de Commissie beoordeelde rapporten onvoldoende zijn. De Commissie heeft haar zorgen over de kwaliteit van milieu-onderzoek onder andere in haar jaarverslagen meermaals geuit. Ook heeft zij er recent nog voor gepleit om rapporten van onvoldoende kwaliteit verplicht nogmaals door de Commissie te laten toetsen.
Handhaving is niet de taak van de Commissie, maar tegelijkertijd ziet zij geregeld dat onterecht geen milieueffectrapporten worden opgesteld. Dat maakt dat betrouwbare milieu-informatie vaak ontbreekt, waardoor rechtsbescherming van burgers en de omgevingskwaliteit risico lopen, aldus de Commissie.
Het mag duidelijk zijn dat de Commissie pleit voor een optimale kwaliteit van zowel de rapporten als het gehele systeem van milieueffectrapportage in Nederland.

Onderzoek Investico: Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
Oud-VVD-senator Ketting hekelt ‘platvloerse bezuiniging’.
Investico, 24 juli 2019


Minder onderzoek naar gevolgen milieu bij grote bouwprojecten
De afgelopen tien jaar is het aantal milieueffectrapportages gehalveerd. Onder meer over de gasboringen in Groningen is geen MER opgesteld. 
In: NRC, 25 juli 2019


Bouwprojecten worden minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s voor het milieu
De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit.
In: Trouw, 25 juli 2019


Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
De milieueffectrapportage (MER), die het milieu in Nederland bijna dertig jaar lang beschermde tegen te smerige industrie of vervuilende landbouw, is de afgelopen tien jaar grotendeels in stilte afgebroken.
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019


Normen versoepelen, stankoverlast slikken
Ooit werd de milieueffectrapportage (MER) in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen grote vervuilers. Maar de laatste tien jaar is het aantal rapportages gehalveerd. ‘Lokale overheden geven nu half blind vergunningen af.’
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019 


Milieutoets steeds vaker omzeild in Overijssel
De milieueffectrapportage is uit de gratie. De toets die het milieu moet beschermen tegen effecten van grootschalige (bouw)projecten werd vorig jaar in Overijssel maar zeven keer uitgevoerd. Gebrek aan tijd en kennis bij de overheid lijkt de oorzaak. Maar ook: „Ze willen het gedoe niet.”
In: Tubantia, 27 juli 2019

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregel...

Resultaten Maak werk van WW teleurstellend

Dit project heeft als doel mensen die in de laatste drie maanden voor het einde van hun WW-uitkering...

Kwaliteit Aanvullend Openbaar Vervoer door ZCN zoals afgesproken?

Stadspartij raadslid Melvin Smid hebben signalen bereikt dat er problemen zijn met het Aanvullend Op...

Zwarte Piet en Sinterklaas

Zo dat zit erop. De echte Zwarte Piet is weer veilig in Purmerend aan land gestapt. Met in zijn gevo...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...