Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

bomen2
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven over de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij herkent het beeld dat er minder vaak milieueffectrapporten worden gemaakt en de kwaliteit ervan onder druk staat.
Vooral door wetswijzigingen in de afgelopen jaren vragen overheden de Commissie minder vaak rapporten te toetsen. Met de Omgevingswet zal verplichte inschakeling van de Commissie nog minder vaak het geval zijn. De Commissie heeft haar formatie aan het lagere werkaanbod aangepast en is uitstekend in staat om haar werk te doen.
Het belang van onafhankelijke toetsing blijkt uit het feit dat ongeveer 2/3 van de door de Commissie beoordeelde rapporten onvoldoende zijn. De Commissie heeft haar zorgen over de kwaliteit van milieu-onderzoek onder andere in haar jaarverslagen meermaals geuit. Ook heeft zij er recent nog voor gepleit om rapporten van onvoldoende kwaliteit verplicht nogmaals door de Commissie te laten toetsen.
Handhaving is niet de taak van de Commissie, maar tegelijkertijd ziet zij geregeld dat onterecht geen milieueffectrapporten worden opgesteld. Dat maakt dat betrouwbare milieu-informatie vaak ontbreekt, waardoor rechtsbescherming van burgers en de omgevingskwaliteit risico lopen, aldus de Commissie.
Het mag duidelijk zijn dat de Commissie pleit voor een optimale kwaliteit van zowel de rapporten als het gehele systeem van milieueffectrapportage in Nederland.

Onderzoek Investico: Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
Oud-VVD-senator Ketting hekelt ‘platvloerse bezuiniging’.
Investico, 24 juli 2019


Minder onderzoek naar gevolgen milieu bij grote bouwprojecten
De afgelopen tien jaar is het aantal milieueffectrapportages gehalveerd. Onder meer over de gasboringen in Groningen is geen MER opgesteld. 
In: NRC, 25 juli 2019


Bouwprojecten worden minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s voor het milieu
De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit.
In: Trouw, 25 juli 2019


Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om
De milieueffectrapportage (MER), die het milieu in Nederland bijna dertig jaar lang beschermde tegen te smerige industrie of vervuilende landbouw, is de afgelopen tien jaar grotendeels in stilte afgebroken.
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019


Normen versoepelen, stankoverlast slikken
Ooit werd de milieueffectrapportage (MER) in het leven geroepen om Nederland te beschermen tegen grote vervuilers. Maar de laatste tien jaar is het aantal rapportages gehalveerd. ‘Lokale overheden geven nu half blind vergunningen af.’
In: De Groene Amsterdammer, 24 juli 2019 


Milieutoets steeds vaker omzeild in Overijssel
De milieueffectrapportage is uit de gratie. De toets die het milieu moet beschermen tegen effecten van grootschalige (bouw)projecten werd vorig jaar in Overijssel maar zeven keer uitgevoerd. Gebrek aan tijd en kennis bij de overheid lijkt de oorzaak. Maar ook: „Ze willen het gedoe niet.”
In: Tubantia, 27 juli 2019

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...

Purmerend zoekt energiecoaches

Samen met de vier woningcorporaties in de stad en de huurdersorganisaties zoekt gemeente Purmerend e...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...