Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

MerwedduEA
Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes. Doel van de bijeenkomst is om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen en om te zien hoe de gemeente omgaat met de energietransitie in de "pilot wijk" In Overwhere-Zuid.
Het Kabinet heeft in Nederland 27 van dit soort wijken aangewezen en daarvoor een behoorlijk subsidiebedrag beschikbaar gesteld.
Het is de bedoeling de bewoners er toe te bewegen van het gas af te gaan en voor verwarming van de woning en het koken, over te gaan op een andere energiebron. Huurdersvereniging InterWhere weet inmiddels dat de gemeente een overstap naar Stadsverwarming propageert maar er zijn alternatieven.

InterWhere heeft tijdens deze bijeenkomst een kritisch tegengeluid laten horen, waar de ca. 50 aanwezigen van diverse corporaties, de gemeente, de Woonbond en Aedes, tot een afgevaardigde van het ministerie toe, naar luisterden. Vele afgevaardigden waren geïnteresseerd in de uitkomst van de InterWhere enquête over de Stadsverwarming en namen die ook mee.

De tekst die werd uitgesproken door de voorzitter van InterWhere staat hieronder.
“ Goedemiddag dames en heren,
Er is al het een en ander gezegd over warmtenetten en Stadsverwarming in het bijzonder.
U bent het daar natuurlijk in grote lijnen mee eens, omdat dit goed aansluit bij uw ambities en toekomst ideeën.

Kortweg denken lokale overheden en warmtenet lobbyisten:
"gas afsluiten, warmtenet aansluiten".

Andere groeperingen zullen hier anders over denken.
Welke groepen zijn dat dan, hoor ik u vragen? Wel, dat zijn zij die voor de kosten opdraaien en die zorgen dat deze operatie uitvoerbaar en levensvatbaar is.
Huurders en Woningeigenaren dus!
Corporaties worden ook benaderd voor: "van het gas, aan het warmtenet".  Maar corporaties zijn de huurders en die worden te vaak bij de consultaties vergeten.
De corporatie werkt met de portemonnee van de huurder; dat betekent ook inspraak van die huurder bij het besteden van zijn middelen.
Daarnaast rekenen huurders erop dat gemeente en corporatie hun verantwoordelijkheid en zorgplicht serieus nemen, om stijging van de woonlasten te voorkomen.
In de praktijk blijkt dat nog al eens flink tegen te vallen, mede door de vage verhalen over Niet Meer Dan Anders (NMDA). Keuzes rondom centrale en individuele voorzieningen horen daar ook bij.
Een warmtenet kan leuk zijn voor de bühne, maar de woning verandert er niet van. Hij blijft vochtig, tochtig en duur in energielasten. Wanneer de energierekening van de huurder wordt gebruikt om méér aan de woning te doen dan normaal onderhoud of grootonderhoud, dan ontstaat er de win-win situatie door een betere, gezondere woning met een nieuw uiterlijk en stabielere woonlasten. Dat kan met een NMDA aansluiting niet worden gegarandeerd.
Als men spreekt over een warmtenet en men bedoelt hiermee de huidige Hoge Temperatuur leidingen (hoger dan 50 graden), dan is het op voorhand een verloren zaak.

Deze warmtenetten worden veelal gevoed door één (vaak fossiel) gestookte warmtebron, en zo'n net mag niet duurzaam genoemd worden en ze zijn voor de gebruiker ook nog eens zeer kostbaar; zelfs als we leiding- en stralingsverlies buiten beschouwing laten.
Volgens de Vereniging . Eigen Huis gaan gebruikers de komende 3 jaar zo'n € 250 meer betalen, mede door het NMDA systeem.
We lezen regelmatig dat de Nederlanders beslist niet versneld van hun gasstelletje af willen.
Nog een paar opmerkingen:
Stadsverwarming Purmerend (SVP) loopt via een monopoliehouder. Dat is nooit in het voordeel van de gebruiker. Woningen (nieuwbouw of renovatie) die zijn of worden aangesloten op de Stadsverwarming, behoeven minder goed geïsoleerd te worden, omdat aanwezigheid van SVP meer punten aan de woning toekent (cadeau dus).
Bouwen en renoveren moet met een prestatiegarantie.
 
Vermeld ook duidelijk alternatieven en durf te stellen dat bij gebruik van een warmtepomp dit de eigenaar, na 15 jaar gebruik, een voordeel van zeker € 580 per jaar heeft opgeleverd.
Reken de komende 10 jaar nog niet op waterstof maar kijk voorlopig naar duurzame warmte i.p.v. fossiele hoge temperatuur  warmtenetten en verbied het aanleggen van nieuwe of uitbreiding van bestaande warmtenetten boven de 50 graden.
Huurdersorganisaties in Purmerend blijven gemeente, corporaties en SVP kritisch volgen en, indien noodzakelijk hen de gevoelens van de Purmerenders voorhouden, zoals die duidelijk zijn uitgesproken in een enquête gehouden door Huurdersvereniging  InterWhere over dit onderwerp.”

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...

Pilotwijk Overwhere-Zuid druk bezocht door Groene Huisvesters

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Hui...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...