Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Bossen

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame energiebron moet dan ook zo snel mogelijk van tafel. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de Nieuwsuur-uitzending van donderdag 4 april. Natuur & Milieu pleit voor heldere afspraken over de inzet van hout en andere vormen van biomassa. Dit is nodig om natuur- en klimaatschade te voorkomen.
Biomassa is materiaal uit natuurlijke bronnen, zoals hout, maar ook mest, mais en GFT-afval. Meerdere sectoren azen op deze biomassa, bijvoorbeeld als vervanger van fossiele brandstoffen of als bouwmateriaal.
Risico’s
De productie van biomassa gaat vaak gepaard met risico’s voor mens en milieu, zoals ontbossing en concurrentie met voedselteelt. Ook komt er CO2 vrij bij de productie, transport en verbranding. De CO2 die vrijkomt bij verbranding wordt pas na enkele decennia weer opgenomen, dit is te laat voor het klimaat. Er zijn soorten biomassa waar deze nadelen minder spelen, maar die hoeveelheden zijn beperkt.
Bij- en meestook
“Het opstoken van hout voor energie, zoals aan bod kwam bij Nieuwsuur, is bij uitstek een voorbeeld van verkeerd gebruik van biomassa,” aldus Marjolein Demmers, directeur bij Natuur & Milieu. “We moeten zuinig zijn op bossen. Het schaarse hout uit duurzaam beheerde bossen is te kostbaar om te verbranden. Het is onverantwoord dat hier miljarden subsidie naartoe blijft gaan. Nieuwe subsidies zouden alleen beschikbaar moeten zijn voor echt duurzame energiebronnen, zoals wind en zon.”
Oproep
Natuur & Milieu roept het kabinet op om ambitieuze afspraken te maken over de duurzaamheid van biomassa. Dus zowel voor de winning als voor het gebruik. Anders blijft Nederland situaties mogelijk maken zoals Nieuwsuur in beeld bracht. Er moet duidelijk worden vastgelegd waar biomassa vandaan mag komen en waar het wel en niet voor gebruikt mag worden. De bal ligt daar voor bij IenW: dit ministerie heeft de opdracht om zo’n ‘duurzaamheidskader’ te ontwikkelen, ook om te kunnen gebruiken in het klimaatakkoord.

 

Foto: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gew...