Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Gasvrij3
Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichting kan opleggen aan gebruikers om van het gasnet af te gaan. Dit naar aanleiding van de ervaringen in de pilotbuurt in Overwhere waar 6 van de 95 huiseigenaren weigerden van het gasnet af te gaan.
Speciaal voor deze zes huiseigenaren heeft netbheerder Liander een vervangend gasnet aan moeten leggen. Daarom hebben ook de netbeheerders zich nu op het speelveld begeven en laten weten dat ze ook vinden dat de wetgeving moet worden aangepast om de Purmerendse situaties in de toekomst te voorkomen.
In een reactie, die is te lezen in Binnenlands Bestuur, laten de netbeheerders weten het onaantrekkelijk te vinden dat voor een klein aantal mensen een dure gas infrastructuur moet worden aangelegd.
In Purmerend gaat het nu nog om een proefproject, hoe moet dat straks gaan als straks duizenden wijken van het gas afgaan, zo vragen ze zich af.

Realistische alternatieven
De netbeheerders pleiten daarbij wel voor het aanbieden van realistische alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Purmerend is dat volgens hen nu slechts warmtenet van de Stadsverwarming. In het pilotproject kregen de bewoners nog een vergoeding, maar uiteindelijk zullen gebruikers zelf voor de kosten moeten opdraaien. Ze sluiten hun reactie in Binnenlands Bestuur af met de woorden: ‘Wanneer je als gemeente alle denkbare alternatieven hebt aangeboden en bewoners willen nog steeds niet, dan zou je, met een verandering in de regelgeving, bewoners moeten mogen afsluiten.’
Hout gestookte biomassacentrales milieuonvriendelijk

In Purmerend speelt overigens nog de extra problematiek van de met biomassa (hout) gestookte stadsverwarming. Biomassa verliest snel aan populariteit vanwege de snel verslechterende naam op milieugebied. Biomassacentrales die met hout worden gestookt, zoals in Purmerend, zijn milieuschadelijker gebleken dan stoken met steenkool. Aardgas is naar huidige maatsteven zelfs in dat licht bezien het meest milieuvriendelijke alternatief. Op deze website is daar al meerdere keren in artikelen en columns gewag van gemaakt. Echter nu eenmaal bestuurlijk is besloten om te stoppen met aardgas lijken er daarop geen remmingen meer mogelijk.
Veel gasverbruikers zullen daarin naar alle waarschijnlijkheid wel een extra argument vinden om nu niet van het ‘milieuvriendelijkste alternatief’ -aardgas- af te stappen.
De proefwijk van ca. 1300 gebruikers in Purmerend, die nog moet volgen op de pilotwijk van 95 woningen, zal daar de ervaring voor leveren is de verwachting.
Lees hier het gehele artikel in Binnenlands Bestuur

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Stadspartij wil halvering parkeerdek voormalige V&D opheffen

De parkeerdruk in de binnenstad neemt nu en zeker in de toekomst alleen maar toe. Dit met name door ...

Hogere lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om zes lichtmasten te plaatsen op hun spro...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Uitvoeringskompas voor een goed bereikbare en OV-rijke Amsterdamse regio in 2030

Een schaalsprong is nodig om het Openbaar Vervoer aanbod in onze regio in de komende jaren te waarbo...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een ve...

Parkeerdruk op binnenstad wordt ontlast

Er zijn op het moment veel bouwactiviteiten gaande in de binnenstad en directe omgeving hiervan. Dat...

Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tij...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...