Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Gasvrij3
Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichting kan opleggen aan gebruikers om van het gasnet af te gaan. Dit naar aanleiding van de ervaringen in de pilotbuurt in Overwhere waar 6 van de 95 huiseigenaren weigerden van het gasnet af te gaan.
Speciaal voor deze zes huiseigenaren heeft netbheerder Liander een vervangend gasnet aan moeten leggen. Daarom hebben ook de netbeheerders zich nu op het speelveld begeven en laten weten dat ze ook vinden dat de wetgeving moet worden aangepast om de Purmerendse situaties in de toekomst te voorkomen.
In een reactie, die is te lezen in Binnenlands Bestuur, laten de netbeheerders weten het onaantrekkelijk te vinden dat voor een klein aantal mensen een dure gas infrastructuur moet worden aangelegd.
In Purmerend gaat het nu nog om een proefproject, hoe moet dat straks gaan als straks duizenden wijken van het gas afgaan, zo vragen ze zich af.

Realistische alternatieven
De netbeheerders pleiten daarbij wel voor het aanbieden van realistische alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Purmerend is dat volgens hen nu slechts warmtenet van de Stadsverwarming. In het pilotproject kregen de bewoners nog een vergoeding, maar uiteindelijk zullen gebruikers zelf voor de kosten moeten opdraaien. Ze sluiten hun reactie in Binnenlands Bestuur af met de woorden: ‘Wanneer je als gemeente alle denkbare alternatieven hebt aangeboden en bewoners willen nog steeds niet, dan zou je, met een verandering in de regelgeving, bewoners moeten mogen afsluiten.’
Hout gestookte biomassacentrales milieuonvriendelijk

In Purmerend speelt overigens nog de extra problematiek van de met biomassa (hout) gestookte stadsverwarming. Biomassa verliest snel aan populariteit vanwege de snel verslechterende naam op milieugebied. Biomassacentrales die met hout worden gestookt, zoals in Purmerend, zijn milieuschadelijker gebleken dan stoken met steenkool. Aardgas is naar huidige maatsteven zelfs in dat licht bezien het meest milieuvriendelijke alternatief. Op deze website is daar al meerdere keren in artikelen en columns gewag van gemaakt. Echter nu eenmaal bestuurlijk is besloten om te stoppen met aardgas lijken er daarop geen remmingen meer mogelijk.
Veel gasverbruikers zullen daarin naar alle waarschijnlijkheid wel een extra argument vinden om nu niet van het ‘milieuvriendelijkste alternatief’ -aardgas- af te stappen.
De proefwijk van ca. 1300 gebruikers in Purmerend, die nog moet volgen op de pilotwijk van 95 woningen, zal daar de ervaring voor leveren is de verwachting.
Lees hier het gehele artikel in Binnenlands Bestuur

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Burgemeester stelt upgrade Coffeeshopbeleid voor

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Purmerend, de Nota Coffeeshops 1997 Purmerend, is voor het eers...

Minister grijpt in op tariefstelling warmtebedrijven

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geinformeerd over onderzoek naar de tarieven die warmtebedrijv...

Nieuwe cijfers Waarstaatjegemeente cultuur, sport, onderwijs

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een nieuw dashboard over cultuur en sport. Daari...

Bomen in Purmerend in nood

Purmerend wordt geconfronteerd met grote problemen in het bomenbestand. Sinds 1960 is de stad enorm ...

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Aardgasvrij maken van wijken is intensief proces

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor ...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...