Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

PlastikcontainersHA
De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling van met name kunststof verpakkingen lastig. De complexiteit komt voort uit de grote hoeveelheid verschillende soorten materialen die gebruikt worden om producten te verpakken. Daarnaast is het voor consumenten heel lastig om te bepalen in welke afvalbak een bepaalde verpakking moet. Opvallend vaak, op bijna de helft van de verpakkingen, staat helemaal geen informatie in welke afvalbak deze moet worden gegooid. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt’ van Natuur & Milieu.
Er is een groeiende zorg bij consumenten over plastics en verpakkingen. Voor een deel is die zorg terecht, maar een groot aantal producten in de supermarkt kan niet zonder verpakking, denk aan vlees en vleesvervangers, zuivel en frisdranken, koffie en koekjes. Verpakkingen zorgen ervoor dat producten langer houdbaar zijn, waardoor er minder voedsel verspild wordt. De recycling van verpakkingen moet echter beter, met name de recycling van kunststof verpakkingen loopt nog erg achter. Slechts iets meer dan de helft van alle plastic verpakkingen wordt gescheiden ingezameld en van dit ingezamelde deel wordt maar de helft gerecycled. Met de gescheiden inzameling van papier (87%), glas (86%) en metaal (95%) gaat het beter.
Voorlichting aan consumenten is onvoldoende
Veel consumenten maken zich zorgen over plastics en verpakkingen. Maar weten vaak niet in welke bak een bepaalde verpakking thuishoort, denk aan drankverpakkingen en chipszakken. Het is daarom belangrijk dat er duidelijk op verpakkingen staat in welke afvalbak het moet. Natuur & Milieu onderzocht hoe consumenten door supermarkten (huismerken) en A-merken hierover worden voorgelicht. De supermarkten PLUS, COOP en Albert Heijn doen dit het beste, zij gebruiken op ongeveer 75 procent van de verpakkingen een duidelijke weggooi-instructie. De A-merken scoorden een stuk slechter, op slechts 35 procent van de verpakkingen vonden de onderzoekers de logo’s van weggooiwijzer. Opvallend vaak (op bijna de helft van de verpakkingen) staat er op deze verpakkingen helemaal geen informatie over de wijze van weggooien. Rob van Tilburg: ‘We moeten het consumenten echt makkelijker maken. Op elke verpakking hoort informatie over de juiste afvalbak en verpakkingen bestaande uit meerdere materialen, daar moeten we mee stoppen’.
Bedrijven moeten aan de bak
Bedrijven kunnen een bijdrage leveren door minder te verpakken waar dit kan. Maar vooral door wat ze wél verpakken in herbruikbare of in goed recyclebare materialen te verpakken. De afvalstroom moet vereenvoudigd worden door bepaalde minder duurzame verpakkingen niet langer te gebruiken, en zo veel mogelijk dezelfde, goed recyclebare, materialen te gebruiken. Niet of lastig te scheiden combinaties van materialen moet worden voorkomen. Rob van Tilburg, directeur programma’s Natuur & Milieu: “We zien bedrijven bijvoorbeeld broodzakken van papier gecombineerd met een plastic venster gebruiken. Dat oogt misschien duurzamer dan alleen plastic, maar voor de recycling is het een drama. Daarnaast zien we nog te veel overbodige verpakkingen zoals de kartonnen wikkel om een bak met salade. De informatie op de wikkel kan ook direct op de plastic bak gezet worden.” Natuur & Milieu roept bedrijven en supermarkten dan ook op om minder verschillende materialen te gebruiken en het ontwerp van verpakkingen zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat scheiden en recyclen eenvoudiger wordt.
Handhaving schiet tekort
Ook de overheid heeft een rol in dit verhaal. De wet stelt eisen aan verpakkingen, die moeten ervoor zorgen dat verpakkingen doelmatig zijn en niet onnodig onduurzaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat een verpakking niet uit meer materiaal mag bestaan dan nodig is om het product te beschermen en vervoeren. Een ontsnappingsclausule in die wet zorgt er echter voor dat dit geen hele harde eis is. Want als een minder duurzame verpakking er aantrekkelijker uitziet, dan hoeft niet langer aan deze eis voldaan te worden.  Natuur & Milieu vindt dat deze ontsnappingsclausule in strijd is met de intentie van de wet en dat hier strenger op gehandhaafd moet worden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in d...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

Voortgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

Provincie investeert ruim 230 miljoen euro in biodiversiteit

Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim ...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...