Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

PlastikcontainersHA
De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling van met name kunststof verpakkingen lastig. De complexiteit komt voort uit de grote hoeveelheid verschillende soorten materialen die gebruikt worden om producten te verpakken. Daarnaast is het voor consumenten heel lastig om te bepalen in welke afvalbak een bepaalde verpakking moet. Opvallend vaak, op bijna de helft van de verpakkingen, staat helemaal geen informatie in welke afvalbak deze moet worden gegooid. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt’ van Natuur & Milieu.
Er is een groeiende zorg bij consumenten over plastics en verpakkingen. Voor een deel is die zorg terecht, maar een groot aantal producten in de supermarkt kan niet zonder verpakking, denk aan vlees en vleesvervangers, zuivel en frisdranken, koffie en koekjes. Verpakkingen zorgen ervoor dat producten langer houdbaar zijn, waardoor er minder voedsel verspild wordt. De recycling van verpakkingen moet echter beter, met name de recycling van kunststof verpakkingen loopt nog erg achter. Slechts iets meer dan de helft van alle plastic verpakkingen wordt gescheiden ingezameld en van dit ingezamelde deel wordt maar de helft gerecycled. Met de gescheiden inzameling van papier (87%), glas (86%) en metaal (95%) gaat het beter.
Voorlichting aan consumenten is onvoldoende
Veel consumenten maken zich zorgen over plastics en verpakkingen. Maar weten vaak niet in welke bak een bepaalde verpakking thuishoort, denk aan drankverpakkingen en chipszakken. Het is daarom belangrijk dat er duidelijk op verpakkingen staat in welke afvalbak het moet. Natuur & Milieu onderzocht hoe consumenten door supermarkten (huismerken) en A-merken hierover worden voorgelicht. De supermarkten PLUS, COOP en Albert Heijn doen dit het beste, zij gebruiken op ongeveer 75 procent van de verpakkingen een duidelijke weggooi-instructie. De A-merken scoorden een stuk slechter, op slechts 35 procent van de verpakkingen vonden de onderzoekers de logo’s van weggooiwijzer. Opvallend vaak (op bijna de helft van de verpakkingen) staat er op deze verpakkingen helemaal geen informatie over de wijze van weggooien. Rob van Tilburg: ‘We moeten het consumenten echt makkelijker maken. Op elke verpakking hoort informatie over de juiste afvalbak en verpakkingen bestaande uit meerdere materialen, daar moeten we mee stoppen’.
Bedrijven moeten aan de bak
Bedrijven kunnen een bijdrage leveren door minder te verpakken waar dit kan. Maar vooral door wat ze wél verpakken in herbruikbare of in goed recyclebare materialen te verpakken. De afvalstroom moet vereenvoudigd worden door bepaalde minder duurzame verpakkingen niet langer te gebruiken, en zo veel mogelijk dezelfde, goed recyclebare, materialen te gebruiken. Niet of lastig te scheiden combinaties van materialen moet worden voorkomen. Rob van Tilburg, directeur programma’s Natuur & Milieu: “We zien bedrijven bijvoorbeeld broodzakken van papier gecombineerd met een plastic venster gebruiken. Dat oogt misschien duurzamer dan alleen plastic, maar voor de recycling is het een drama. Daarnaast zien we nog te veel overbodige verpakkingen zoals de kartonnen wikkel om een bak met salade. De informatie op de wikkel kan ook direct op de plastic bak gezet worden.” Natuur & Milieu roept bedrijven en supermarkten dan ook op om minder verschillende materialen te gebruiken en het ontwerp van verpakkingen zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat scheiden en recyclen eenvoudiger wordt.
Handhaving schiet tekort
Ook de overheid heeft een rol in dit verhaal. De wet stelt eisen aan verpakkingen, die moeten ervoor zorgen dat verpakkingen doelmatig zijn en niet onnodig onduurzaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat een verpakking niet uit meer materiaal mag bestaan dan nodig is om het product te beschermen en vervoeren. Een ontsnappingsclausule in die wet zorgt er echter voor dat dit geen hele harde eis is. Want als een minder duurzame verpakking er aantrekkelijker uitziet, dan hoeft niet langer aan deze eis voldaan te worden.  Natuur & Milieu vindt dat deze ontsnappingsclausule in strijd is met de intentie van de wet en dat hier strenger op gehandhaafd moet worden.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...

Afvalcrisis Amsterdam niet van invloed op afvalverwerker (HVC) Purmerend

In een uitgebreide memo heeft HVC de deelnemende gemeenten bij het afvalbedrijf geïnformeerd over d...

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe...

Purmerend zoekt energiecoaches

Samen met de vier woningcorporaties in de stad en de huurdersorganisaties zoekt gemeente Purmerend e...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...