Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Schoorstenen
Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch kijken naar de wenselijkheid van verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa.
Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een studie van onderzoeksbureau CE-Delft waaruit blijkt dat hout stook in woningen veel malen schadelijker is dan het stoken van aardgas of stookolie.
 
Kamervragen over schadelijkheid hout stook in woningen
De vragen vanuit de Tweede Kamer gaan met name  in op de schadelijkheid van kleinere kachels en ketels die voldoen aan bepaalde eisen gelden als minder tot niet duurzaam. Het verwarmen van woningen met een open haard is 250 keer schadelijker dan verwarming met moderne gasinstallaties. Zelfs de meest moderne houtkachels en houtketels een milieuschade kennen die een factor 5 tot 12 hoger is dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte alternatieven.

Het gebruik van hout voor woningverwarming is in zijn totaliteit verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de totale milieuschadekosten, ondanks het feit dat hout stook maar wordt toegepast in 1,6% van de huishoudens als hoofdverwarming en in 19,1% van de huishoudens als bij- of sfeerverwarming. Zo stelt de vragensteller.
Kabinet deelt bezorgdheid
Het kabinet snapt de bezorgdheid over de milieuschade van open haarden. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende manieren om energie op te wekken uit biomassa. Een verstandige inzet van duurzame biomassa kan een bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatopgave en houdt rekening met het milieu.

De inzet van het kabinet is om toe te werken naar een zo hoogwaardig en schoon mogelijke inzet van uitsluitend duurzame biomassa. Vanwege het effect op de luchtkwaliteit is in het ontwerp-Klimaatakkoord aangekondigd dat het kabinet als onderdeel van de evaluatie van de ISDE kritisch zal kijken naar de wenselijkheid van verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa. Verdere maatregelen om emissies van hout stook te beperken om negatieve gezondheidseffecten te verminderen, zullen worden opgenomen in het Schone Lucht Akkoord.
Van overheidswege wordt het gebruik van pellet kachels en biomassaketels niet in algemene zin als duurzame woningverwarming geclassificeerd. In de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen waar het Bouwbesluit vanaf 2020 naar gaat verwijzen (de NTA 8800), gelden grote inrichtingen die biomassa gebruiken en moeten voldoen aan eisen uit de Wet milieubeheer als duurzaam. Kleinere kachels en ketels en de overige pellet kachels gelden al minder tot niet-duurzaam.
Zie voor meer informatie de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer op de site van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...