Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

HVCcomp
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). De gemeenten en waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een gemeenschappelijke regeling.
Aan de deelnemende gemeenten –waaronder Purmerend - zond HVC het volgende bericht.
'Aan: bestuurders HVC       26 juli 2019
De afgelopen dagen/weken is er in de media aandacht voor onze collega het afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Vorige week werd bekend dat het Afvalenergiebedrijf meer dan de helft van de ovens (4 van de 6) stil zet vanwege veiligheidsproblemen. Doel hiervan is een groot verbeterprogramma te kunnen doorvoeren. We laten het aan AEB om uitspraken te doen over hun eigen situatie, maar we merken dat er vragen leven rondom de situatie bij AEB en de consequenties die dit heeft.
Wat is er aan de hand bij AEB? AEB staat sinds 2018 onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied omdat AEB naar de mening van de Omgevingsdienst onvoldoende zorgde voor verbeteringen na een reeks branden. Met name de snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, was onvoldoende.
Op welke manier heeft dat met HVC te maken? Er kan nu door AEB veel minder afval verwerkt worden dan normaal, maar de (totale) hoeveelheid afval is niet minder geworden. Dit betekent dat een deel van de 600 afvalvoertuigen die dagelijks bij AEB aankomen ergens anders naartoe moeten. Er zijn in Nederland 11 afvalenergiecentrales dus er moet nu gekeken worden hoe we dit in Nederland oplossen met elkaar.
Het besluit van AEB zal niet alleen gevolgen hebben voor de afvalverbranding in Nederland, want andere afvalenergiecentrales moeten dit opvangen, maar heeft ook consequenties voor de slibverbranding in Nederland, want dat doet AEB ook.
Wat betekent de situatie bij AEB voor de afvalbranche? De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden (HVC is ook lid van de Vereniging Afvalbedrijven) willen zich inspannen om AEB Amsterdam een oplossing aan te reiken om de afzet van hun afvalstromen zo veel mogelijk te helpen verwerken. Bijvoorbeeld door tijdelijke buffercapaciteit te creëren en/of door importafval tegen te houden. Het is nu belangrijk dat AEB Amsterdam en de gemeente Amsterdam bevestigen dat deze hulp ook kan worden betaald.
HVC biedt helpende hand, maar HVC-gemeenten gaan voor In de afgelopen weken hebben gemeenten en bedrijven die aanleverden bij AEB verschillende scenario’s in kaart gebracht om te garanderen dat het afval van straat gehaald kan blijven worden. Dit probleem gaat zich naar verwachting de komende weken daadwerkelijk manifesteren. Waar we kunnen bieden we de helpende hand, maar HVC-gemeenten hebben bij ons altijd voorrang. Voor de bij HVC aangesloten gemeenten verandert er dus niets met betrekking tot de verwerking van het restafval.
Onderhoudsbeleid gericht op beschikbaarheid en veiligheid onder de aandacht bij HVC Een betrouwbare bedrijfsvoering en een zo laag mogelijke milieubelasting zijn samen met aandacht voor veiligheid bij HVC belangrijke onderdelen van een solide bedrijfsvoering. We anticiperen daarbij op steeds veranderende omstandigheden, afvalstromen en verwerkingstechnieken.
HVC hanteert een onderhoudsbeleid dat gericht is op beschikbaarheid van de installaties. We regelen het preventief onderhoud zo in dat we zo min mogelijk storingen hebben en dat we de tijd tussen twee onderhoudsstops kunnen maximaliseren. Dit houdt in dat we een onderhoudsinterval van ruim 2,5 jaar hebben. De processen in de afvalenergiecentrales (AEC’s), maar ook in de andere installaties, worden continu gemonitord, hierdoor zijn we altijd goed op de hoogte van de technische staat van onze installaties. Uiteraard zijn ongelukken en incidenten nooit uit te sluiten, maar HVC heeft de basis goed op orde.'

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...

Pilotwijk Overwhere-Zuid druk bezocht door Groene Huisvesters

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Hui...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...