SportFlevostraatSpurd
Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde is gesteld, heeft Purmerend, vooruitlopend op het landelijke onderzoek van het RIVM, zelf een bodemonderzoek door een deskundig bureau (Kwinfra) uit laten uitvoeren. Dit ook met het oog op de vervanging van de toplaag van een aantal kunstgrasvelden in 2018. 
Er is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de chemische kwaliteit van de bodem bij 2 kunstgrasvelden in Purmerend, namelijk op het oudste kunstgrasveld (voetbalveld Savannestraat 51, aangelegd in 2004) en een recent aangelegd kunstgrasveld(rugbyveld Van IJsendijkstraat 367, aangelegd in 2015). Hieruit blijkt dat de bodem onder de constructies niet is verontreinigd.
Oftewel: het gebruik van rubbergranulaat op de onderzochte kunstgrasvelden heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van de onderliggende bodem. 
 Het onderzoek geeft wel een aantal aandachtspunten mee:
  • In de constructie van het oudste kunstgrasveld is wel sprake van een lichte verhoging van zink. Aangezien het zand van de constructie laag voor de toepassing niet is onderzocht, is niet vast te stellen of er een relatie is met het aangebrachte rubber. Omdat de constructie geen onderdeel uitmaakt van de bodem is de Wet bodembescherming niet van toepassing.
  • In de bermen naast het kunstgrasveld ligt ook rubbergranulaat verspreid. Mogelijk heeft dit een lichte verontreiniging veroorzaakt, maar dat is uit dit onderzoek niet vast te stellen wegens het ontbreken van een 0-meting.
Met Spurd is besproken om maatregelen te nemen om deze verspreiding te voorkomen. Het gaat dan niet om een enkele korrel, maar wel om de concentraties die zich veelal in de directe omgeving van het veld bevinden.   Spurd adviseert de gemeente om het onderzoek van RIVM in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu af te wachten. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden of  verdere maatregelen genomen moeten worden. De resultaten van het onderzoek door RIVM wordt medio 2018 verwacht.

foto: SpurdNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...