weidevogel
De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels.
Zo krijgen de grutto, tureluur en andere weidevogels betere kansen om het hier te redden. 
Afname weidevogels 
Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Het gaat de laatste 30 jaar echter niet goed met ze. Het aantal is sterk afgenomen. Al is in Noord-Holland de daling minder scherp dan landelijk, extra actie is hard nodig.
Maatregelen
Met het extra geld kan het leefgebied beter worden ingericht door bijvoorbeeld het verbeteren van het waterpeil. Ook komen er meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast versterkt de provincie de samenwerking met andere provincies en wordt flink geïnvesteerd in weidevogelonderzoek. Doel is om in 3 à 4 jaar de vogels in alle Noord-Hollandse weidevogelgebieden geteld te hebben.
Gedeputeerde Tekin: “Het blijft 2 voor 12 voor de weidevogels. Het is daarom alle hens aan dek. De weidevogel hoort bij Noord-Holland, Door al deze maatregelen hopen we de populatie weer sterk en stabiel te maken, zodat onze kleinkinderen ook opgroeien met de grutto en de kievit.” 
Weidevogels in Noord-Holland
Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied voor weidevogels en Noord-Holland is één van de belangrijkste provincies voor deze vogels. De provincie heeft, net als veel andere partijen en vrijwilligers, de afgelopen jaren al veel gedaan aan onderzoek, monitoring en bescherming. Dit is echter niet voldoende geweest om de achteruitgang tegen te gaan. Bekijk meer informatie over de Noord-Hollandse weidevogels en de weidevogelstanden.
Subsidieregelingen
Er zijn verschillende subsidieregelingen:
  • Uitvoeringsregeling Groen: € 150.000 per jaar voor verbeteren weidevogelgebieden in agrarisch landschap en (vanaf nu) binnen het Natuurnetwerk Nederland;
  • Voortzetting van de subsidieregeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SVNL): ruim € 10 miljoen  voor natuurbeheer voor de komende 4 jaar (deels bestemd voor weidevogels, maar ook voor andere natuur in Noord-Holland);
  • € 6 miljoen voor  agrarisch natuurbeheer (Europese subsidie) voor de komende 4 jaar (voornamelijk voor weidevogels en akkervogels);
  • Vanuit het Rijk € 430.000 extra SVNL per jaar voor zowel weidevogel- als akkervogelbeheer door agrarische collectieven (Europese subsidie).

foto: Provincie NHUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Emotie om moties in raad van november

De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Alle hens aan dek voor de weidevogel

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebie...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Plaquette architect J.J.P. Oud onthuld

Zaterdagmiddag 2 december werd op de Kaasmarkt, aan de muur...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Meer rijstroken op de N244 bij Purmerend

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap H...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder uitkering en veel te weinig werk

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Huurovereenkomst Columbuzz getekend

Wethouder Eveline Tijmstra ondertekende donderdag 7 december maar liefst twee overeenkomsten voor de...