Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Gasvrij3
Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor veel capaciteit en tijd nodig is. Dit is een van de inzichten uit de eerste jaarlijkse Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken.
Ruim een jaar geleden zijn de 27 proeftuinen Aardgasvrije Wijken gestart. Dat doen ze voortvarend, ieder op hun eigen manier. De meeste proeftuinen werken toe naar een uitgewerkte businesscase en een aanbod voor de bewoners in 2020. In enkele wijken is inmiddels de schop in de grond gegaan
Ervaringen van voorlopers
De voortgangsrapportage laat zien dat het proces voor de uitwerking van de aanpak (techniek, businesscase) en de participatie met bewoners en gebouweigenaren intensiever is dan gedacht en gemeenten veel tijd en menskracht kost.
De deelnemende gemeenten ervaren dat de proeftuinen urgentie geven voor de energietransitie in de wijk. Bovendien zijn de proeftuinen een stimulans voor inwoners buiten deze wijk om ook aan de slag te gaan. Ze geven een impuls aan de samenwerking met partners en de participatie met inwoners. Een positief effect is dat de sociale cohesie in de wijk toeneemt, doordat bewoners met elkaar in gesprek komen.
De leerervaringen van deze voorlopers worden meegenomen in het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken van de VNG, zodat andere gemeenten daar hun voordeel mee kunnen doen als zij wijken van het aardgas gaan halen.
Belangrijke conclusies
Gemeenten geven aan dat betaalbaarheid het belangrijkste element is voor inwoners en sturen aan op ‘woonlastenneutraliteit’. Gemeenten vinden het lastig om daarvoor een passend aanbod te doen, omdat bijvoorbeeld het Warmtefonds en de gebouw gebonden financiering er nog niet zijn.
Ook worstelen gemeenten met de businesscases voor warmtenetten en hun rol daarin. Bij de betrokkenheid van een commerciële partij is dit onvoldoende transparant. In andere gevallen is het onder de huidige condities, in afwachting van de nieuwe warmtewet, niet mogelijk om een sluitende businesscase op te stellen.
Tot slot hechten de deelnemende gemeenten veel waarde aan een landelijke campagne waarin het Rijk de urgentie en noodzaak van het aardgasvrij maken onderstreept. Een landelijk verhaal benadrukt de gezamenlijkheid en versterkt daarmee de gemeentelijke communicatie. 
Nieuwe ronde proeftuinen
Tegen de zomer wordt de nieuwe selectie proeftuinen bekend gemaakt. Na deze tweede selectie kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor een derde selectie die in 2021 wordt gedaan.
Meer informatie

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Groenonderhoud 2020 Wheermolen en Weidevenne anders georganiseerd

Wethouder Tijmstra heeft middels een brief de raad geïnformeerd over wijziging in de uitvoering van...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Aardgasvrij maken van wijken is intensief proces

Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor ...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...

Gewijzigde inzameldagen Purmerend en Beemster tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er geen afval opgehaald en is de milieustraat gesloten. Hieronder lee...

Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord o...

Ook netbeheerders willen dwang tegen gasklever

Al eerder werd er op deze website melding van gemaakt dat Purmerend onderzoekt of het de verplichtin...

Eerste Kamer stopt nieuwe subsidies voor bijstook biomassa in kolencentrales

De Eerste Kamer heeft 12 november 2019 in grote meerderheid een voorstel van de Partij voor de Diere...

Eindrapport toekomstbestendigheid milieustraat niet eerder dan ergens eerste kwartaal 2020 gereed

Eind vorig jaar is het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de milieustraat afgerond. Het ond...