Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Ook werden er reacties ontvangen van huurders die nog niet op het warmtenet zijn aangesloten, maar die vrezen dat dit wel zal/kan gaan gebeuren na bijvoorbeeld een renovatie of in de huidige "proeftuin".

InterWhere verwacht door het bekendmaken van de resultaten van deze enquête dat SVP, gemeente en corporaties wakker worden "gekraaid".
HV InterWhere heeft in Purmerend een enquête gehouden onder huurders die zijn aangesloten op het Warmtenet van De Stadsverwarming (SVP).
De uitkomsten:
 1. 42,7% staat positief tegenover de Stadsverwarming
 2. 53,8% heeft een negatief beeld van de SVP
 3. 40,5% van de respondenten die positief denken over de SVP wil dat o.a. de gemeente druk uitoefent op de SVP voor een prijsverlaging
 4. 53,3% van de negatieve stemmers vragen om eenzelfde actie als onder 3
      93,8% van de respondenten verlangt prijsverlaging
 5. 17,3% van hen die positief stemde zijn wel voor een meerkeuze beleid waardoor men kan wisselen van leverancier met een beter aanbod
 6. 49,6% van de "tegen" stemmers zien ook graag de mogelijkheid om van aanbieder te kunnen wisselen,
      67,5% wil eigen keuze kunnen bepalen
 7. 17,4% willen toch wel een andere vorm van verwarming dan de SVP als corporaties bv. overgaan tot renovaties of sloop/nieuwbouw
 8. 49,6% van de respondenten die een onprettig gevoel hebben bij de SVP willen uitdrukkelijk dat corporaties eerst denken aan het belang van de  huurders voordat er contracten worden verlengd of afgesloten met de SVP; dit houdt in, levenslang te hoge energie/woonlasten; onderzoek alternatieven.
  67,1% wensen een andere vorm van warmtelevering en zeker geen SVP (meer)
     De totale huurderwaardering voor de SVP komt uit op een 5,5

Ook hebben leden uit de "pilot Wheermolen Zuid" van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven dat zij, bij verwijdering van het aardgas, beslist niet een SVP aansluiting wensen omdat hun maandlasten dan gegarandeerd veel hoger zullen uitvallen.

Opmerkingen geënquêteerden
InterWhere stelde de geënquêteerden in de gelegenheid op de achterzijde van het enquêteformulier opmerkingen te plaatsen. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Op elk formulier werd opmerkelijk veelvuldige vermeld dat de SVP veel te duur is, ook voor bewoners die veel afwezig zijn en/of zeer matig verwarmen.
Onderstaand enige reacties
 • klantonvriendelijke bejegening tijdens telefoongesprekken en onvoldoende oog voor de wensen en noden van de klant; arrogantie
 • klanten die veel te hoog aangeslagen worden omdat een vorige bewoner een groot verbruik kende; discussie is dan niet mogelijk "u moet betalen"! Een huurder wil zelfs nog steeds geld van de SVP terugontvangen vanwege foutieve aanslag. Jaarafrekening is onbegrijpelijk.
 • huurders van Intermaris die nu nog niet op de SVP zijn aangesloten en dat beslist in de toekomst ook niet willen. Pilot wijk: na renovatie gasverbruik minus 40%; met SVP gaan de kosten zeker stijgen!!
 • SVP wordt gezien als monopolist waardoor prijzen niet beïnvloedbaar zijn door concurrentie. Veel gehoord probleem.
 • de afleverset behoort bij de woning daarom zijn huur en onderhoud een vast onderdeel van de huurprijs (zoals bij CV installatie). Units 1x per 2 jaar in onderhoud en geen schema op de mail voor zelfonderzoek!! Vreemde constructie o.a. Jhr. Van Cittersplein; aanpassing te kostbaar.
 • alleenstaande met € 910 inkomen is van € 65 naar € 110 per maand gegaan. Rest haar voedselbank. Opmerkingen van gelijke strekking komen meer malen voor.
Een lange lijst van lachten over SVP.
De Huurders Vereniging doet hierbij een appel aan de gemeente Purmerend als de aandeelhouder, voor de SVP en voor de corporaties die hun huurders dienen te beschermen tegen:
 • een leverancier die jaren te hoge prijzen heeft gevraagd,
 • die afnemers niet met respect behandelt en
 • die een nagenoeg niet opzegbaar contract wil afsluiten.
Monopoliepositie

De SVP wordt door de Huurders Vereniging aangemerkt als monopolist en bedient als enige de gehele markt voor zijn product en heeft niet te maken met concurrentie.
Hierdoor is de consument afhankelijk van die ene aanbieder, dat is nadelig voor de consumenten die dan te hoge prijzen moeten betalen, zo besluit de Huurders Vereniging de resultaten van de enquête.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

Kabinet gaat kleinschalige verbranding biomassa bekijken

Het kabinet zal als onderdeel van de evaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie kritisch...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Grote Purmerendse Priknick

Op zaterdag 1 juni gaat heel Purmerend priknicken. Deze bijzondere dag wordt mogelijk gemaakt door v...

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregele...

Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insecte...

Nibud: Huiseigenaren wachten met verduurzamen op overheid

43 procent van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te ...

‘Stadsverwarming verliest draagkracht onder huurders’

Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stads...

D66 stelt vragen over de herkomst van de verstookte houtsnippers door de Stadsverwarming

De afgelopen weken zijn er veel berichten over het kappen van bomen door onder andere Natuurmonument...

Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door ministe...

Greenpeace dreigt met stap naar rechter vanwege bijstoken biomassa door kolencentrales

Amsterdam, 24 april 2019 – Greenpeace Nederland heeft drie kolenbedrijven, RWE, Uniper en Engie, a...

Oproep Natuur & Milieu: stop boskap voor energie-opwek

Hout uit bossen hoort niet thuis in een energiecentrale. Nieuwe subsidies voor hout als duurzame ene...

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gew...