Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Huurders Vereniging InterWhere voerde een enquête uit onder haar leden in Purmerend die al op stadsverwarming zijn aangesloten. Ook werden er reacties ontvangen van huurders die nog niet op het warmtenet zijn aangesloten, maar die vrezen dat dit wel zal/kan gaan gebeuren na bijvoorbeeld een renovatie of in de huidige "proeftuin".

InterWhere verwacht door het bekendmaken van de resultaten van deze enquête dat SVP, gemeente en corporaties wakker worden "gekraaid".
HV InterWhere heeft in Purmerend een enquête gehouden onder huurders die zijn aangesloten op het Warmtenet van De Stadsverwarming (SVP).
De uitkomsten:
 1. 42,7% staat positief tegenover de Stadsverwarming
 2. 53,8% heeft een negatief beeld van de SVP
 3. 40,5% van de respondenten die positief denken over de SVP wil dat o.a. de gemeente druk uitoefent op de SVP voor een prijsverlaging
 4. 53,3% van de negatieve stemmers vragen om eenzelfde actie als onder 3
      93,8% van de respondenten verlangt prijsverlaging
 5. 17,3% van hen die positief stemde zijn wel voor een meerkeuze beleid waardoor men kan wisselen van leverancier met een beter aanbod
 6. 49,6% van de "tegen" stemmers zien ook graag de mogelijkheid om van aanbieder te kunnen wisselen,
      67,5% wil eigen keuze kunnen bepalen
 7. 17,4% willen toch wel een andere vorm van verwarming dan de SVP als corporaties bv. overgaan tot renovaties of sloop/nieuwbouw
 8. 49,6% van de respondenten die een onprettig gevoel hebben bij de SVP willen uitdrukkelijk dat corporaties eerst denken aan het belang van de  huurders voordat er contracten worden verlengd of afgesloten met de SVP; dit houdt in, levenslang te hoge energie/woonlasten; onderzoek alternatieven.
  67,1% wensen een andere vorm van warmtelevering en zeker geen SVP (meer)
     De totale huurderwaardering voor de SVP komt uit op een 5,5

Ook hebben leden uit de "pilot Wheermolen Zuid" van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven dat zij, bij verwijdering van het aardgas, beslist niet een SVP aansluiting wensen omdat hun maandlasten dan gegarandeerd veel hoger zullen uitvallen.

Opmerkingen geënquêteerden
InterWhere stelde de geënquêteerden in de gelegenheid op de achterzijde van het enquêteformulier opmerkingen te plaatsen. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Op elk formulier werd opmerkelijk veelvuldige vermeld dat de SVP veel te duur is, ook voor bewoners die veel afwezig zijn en/of zeer matig verwarmen.
Onderstaand enige reacties
 • klantonvriendelijke bejegening tijdens telefoongesprekken en onvoldoende oog voor de wensen en noden van de klant; arrogantie
 • klanten die veel te hoog aangeslagen worden omdat een vorige bewoner een groot verbruik kende; discussie is dan niet mogelijk "u moet betalen"! Een huurder wil zelfs nog steeds geld van de SVP terugontvangen vanwege foutieve aanslag. Jaarafrekening is onbegrijpelijk.
 • huurders van Intermaris die nu nog niet op de SVP zijn aangesloten en dat beslist in de toekomst ook niet willen. Pilot wijk: na renovatie gasverbruik minus 40%; met SVP gaan de kosten zeker stijgen!!
 • SVP wordt gezien als monopolist waardoor prijzen niet beïnvloedbaar zijn door concurrentie. Veel gehoord probleem.
 • de afleverset behoort bij de woning daarom zijn huur en onderhoud een vast onderdeel van de huurprijs (zoals bij CV installatie). Units 1x per 2 jaar in onderhoud en geen schema op de mail voor zelfonderzoek!! Vreemde constructie o.a. Jhr. Van Cittersplein; aanpassing te kostbaar.
 • alleenstaande met € 910 inkomen is van € 65 naar € 110 per maand gegaan. Rest haar voedselbank. Opmerkingen van gelijke strekking komen meer malen voor.
Een lange lijst van lachten over SVP.
De Huurders Vereniging doet hierbij een appel aan de gemeente Purmerend als de aandeelhouder, voor de SVP en voor de corporaties die hun huurders dienen te beschermen tegen:
 • een leverancier die jaren te hoge prijzen heeft gevraagd,
 • die afnemers niet met respect behandelt en
 • die een nagenoeg niet opzegbaar contract wil afsluiten.
Monopoliepositie

De SVP wordt door de Huurders Vereniging aangemerkt als monopolist en bedient als enige de gehele markt voor zijn product en heeft niet te maken met concurrentie.
Hierdoor is de consument afhankelijk van die ene aanbieder, dat is nadelig voor de consumenten die dan te hoge prijzen moeten betalen, zo besluit de Huurders Vereniging de resultaten van de enquête.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband ...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...
Milieu Nieuws

Milieu Artikelen

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire t...

Vraagtekens bij vangacties ganzen door provincie Noord Holland

Begin mei ontving het college een brief van de provincie Noord-Holland met het onderwerp: ‘Vangact...

Pilotwijk Overwhere-Zuid druk bezocht door Groene Huisvesters

Woensdagmiddag 10 juli kwamen leden van de Groene Huisvesters in de Taborkerk bij elkaar. Groene Hui...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die...

Invoering pasjessysteem voor toegang werf milieustraat

De milieustraat van Purmerend is toegankelijk voor huishoudens uit de gemeenten Purmerend, Beemster ...