Pilotaardgas
In de energie-agenda van het kabinet staat dat in 2050 de woningen in Nederland verwarmd moeten worden zonder aardgas. Het Rijk is van plan om de huidige wetgeving (Gaswet) hiervoor op korte termijn te herzien. In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat er 300 miljoen euro per jaar vrij wordt maakt voor proefprojecten met betrekking tot de energietransitie. De gemeenten krijgen hierin een regierol. Om hieraan invulling te geven, stelde het college voor aan de raad op 2 november om al in 2035 aan deze doelstelling te voldoen en daarvoor te starten met een pilotwijk.
Met 17 stemmen vóór en 16 stemmen tegen steunde de raad een amendement van VVD, CDA, GroenLinks en Ouderenpartij AOV Purmerend om de voorstellen van het college voor een aardgasvrij Purmerend te wijzigen. Daarmee besloot de raad kennis te nemen van het visiedocument (routekaart van het college van B&W) naar een aardgasvrij Purmerend in 2035. De raad stemde in met het nemen van de eerste stap, een pilotwijk in Overwhere-Zuid, waarbij 77 woningen aardgasvrij worden gemaakt. In overleg met de eigenaar en bewoner worden deze woningen losgekoppeld van het aardgasnet. De gemeente wil hiermee ervaring opdoen op zowel juridisch, technisch, financieel, bestuurlijk als maatschappelijk gebied.
Randvoorwaarden
Met het aannemen van het amendement besloot de raad echter dat de pilotwijk pas doorgaat wanneer:
  • Van het aantal huishoudens in de pilotwijk minimaal 50 procent bereid is over te stappen op een alternatief voor aardgas. De betreffende eigenaren en bewoners moeten allen individueel worden voorgelicht over werkzaamheden, kosten en informatie over alternatieve energiebronnen. De betrokkenheid van de bewoners in het traject uitgaat van het kunnen meepraten en -denken.
  • Het Rijk de gemeente aantoonbaar de garantie geeft dat zij een aanzienlijke financiële bijdrage aan de pilot zal leveren. Daarnaast moeten alle (financiële) gevolgen volledig inzichtelijk zijn, zoals de daadwerkelijke bijdrage vanuit de VNG en de financiële risico ’s voor bewoners en gemeente.
Door het aannemen van het amendement wordt op dit moment geen extra geld beschikbaar gesteld voor niet-gedekte kosten voor het uitvoeren van de pilot.
De uitvoering wordt er hierdoor niet gemakkelijker door liet wethouder Hegger weten.
Vóór: VVD, Ouderenpartij AOV Purmerend, GroenLinks, CDA, PvdA (17) 
Tegen: Stadspartij, Leefbaar Purmerend, LVD, D66 (16)

Afbeelding: raadsstukken


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...