Pilotaardgas
Purmerend wordt aardgasvrij en begint volgend jaar met deze energietransitie in een klein gebied van 77 woningen. Deze ambitie legt het college van B&W vanavond voor aan de commissie en (naar verwachting) op 2 november aan de gemeenteraad voor. De ambitie en de keuze voor een eerste gebied zijn een rechtstreeks resultaat van de ondertekening van de Green Deal eerder dit jaar. In de Green Deal spreken verschillende gemeentes en het Ministerie van EZ met elkaar af om versneld over te stappen van aardgas op een andere brandstof.
Het Rijk heeft de ambitie om in het jaar 2050 in heel Nederland aardgasvrij te zijn. Dat is nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Dat betekent dat elke inwoner in ons land dan op andere energiebronnen kookt en stookt. De ambitie van Purmerend is om één van de eerste gemeentes te zijn die dat heeft gerealiseerd. Binnen onze gemeente is al 75% van de woningen op het warmtenet van de Stadsverwarming Purmerend (SVP) aangesloten. Deze keuze is bij de bouw van de woningen al gemaakt. Nu is het de opgave om de overige 25% bestaande woningen over te zetten op een andere energiebron.
Pilot bij 77 woningen (foto)
In Nederland is niet eerder ervaring opgedaan met een dergelijke energietransitie. De gemeente wil daarom starten met een pilot in een klein gebied van 77 woningen in Overwhere Zuid. Hier gaan we in samenwerking met de bewoners, huiseigenaren, woningcorporaties, de stadsverwarming en Opgewekt in Purmerend, gaandeweg ervaren wat de juiste manier is om zo’n transitie vorm te geven. De huiseigenaren en bewoners spelen hierin een belangrijke rol. Het gaat immers niet alleen om kabels en leidingen ondergronds, de energietransitie heeft gevolgen tot achter de voordeur. Verwarmingsinstallaties, kooktoestellen en mogelijk zelfs de pannen van bewoners moeten worden vervangen.
Overlast voor bewoners beperken
De gemeente zoekt nadrukkelijk naar combinaties met andere werkzaamheden. Zo wordt de transitie van de eerste 77 woningen gelijktijdig opgepakt met de vervanging van de riolering. De rioolvervanging staat hiervoor tijdelijk stil. Het is de bedoeling om na het gemeenteraadsbesluit te starten met de voorbereidingen van de transitie om in het derde kwartaal van 2018 te kunnen starten. Door combinaties te zoeken met ander werk beperkt de gemeente de overlast voor de bewoners in de wijk tot een minimum. 
 
De bewoners van de eerste pilotwijk zijn op de hoogte gebracht van de plannen van de gemeente. Met hen gaat de gemeente eerst in gesprek om de eerste vragen te kunnen beantwoorden.
Als Stadspartij ondersteunen wij de doelstelling “Purmerend Aardgasvrij”. Maar wij zullen de begeleiding en de gevolgen voor de bewoners nauwlettend volgen.

foto: raadstukken pilotwijk


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Woonoverlast aanpakken door burgemeester

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet krijgt de burgemeeste...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Gemeente wil volgend jaar 77 bestaande woningen aardgasvrij maken

Purmerend wordt aardgasvrij en begint volgend jaar met deze energietransitie in een klein gebied van...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Purmerend niet bij finalisten beste binnenstad

Op 12 september 2017 zijn op de Dutch Media Week...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Onderzoek naar milieurisico's kunstgrasvelden

Woensdag 11 oktober besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de mogelijke milieurisico's die k...