vuurwerk2017
Elk jaar wordt er een inventarisatie gemaakt van door vuurwerk toegebrachte schades aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling. Door schades in kaart te brengen wordt duidelijk welke voorwerpen in de openbare ruimte gevoelig zijn voor vuurwerkvandalisme zodat het college maatregelen kan nemen om schade aan gemeentelijke eigendommen tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is het tijdig en tijdelijk afsluiten van prullenbakken.
  
Bij de politie zijn in de periode 1 december 2016 tot 8 januari 2017 in totaal 15 meldingen over het afsteken van vuurwerk binnen gekomen.  
Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor ongeveer € 20.000,- schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk. Het betreft schade aan 24 prullenbakken, 39 (verkeers)borden en een parkeermeter. Daarnaast is er schade toegebracht aan de opslagruimte van wijkkantoor de Gors, aan enkele hondenpaaltjes en aan een boom. 
Tendens
Het schadebedrag ligt hoger dan het schadebedrag van de twee jaarwisselingen daarvoor. Dit heeft vooral te maken met de schade die toegebracht is aan een parkeermeter waarvan het schadebedrag een kleine € 10.000,-  bedraagt. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar aan iets meer prullenbakken schade is toegebracht, ligt dit aantal alsnog fors lager dan het aantal gedurende de jaarwisselingen tussen 2010 en 2014. Dit heeft te maken met het tijdelijk afsluiten van prullenbakken. Hierdoor wordt de kans op vernieling door vuurwerk kleiner. Vanwege het succes zal dit beleid de komende jaren worden voortgezet.
Ook blijft het college zoeken naar andere manieren om schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen te minimaliseren.  
Vuurwerkafval
Jaarlijks wordt de actie “Na het knallen opruimen met z’n allen” georganiseerd. Het direct inzamelen van vuurwerkafval zorgt ervoor dat de straten snel weer schoon en veilig zijn na Oud en Nieuw. Dit jaar konden inwoners op maandag 2 januari 2017 tussen 09:00 en 15:00 op verschillende plekken in de stad vuurwerkafval inleveren. Per kilo ingeleverd vuurwerkafval ontvingen zij een vergoeding van € 0,25. In totaal is er 18.6.72 kilo vuurwerkafval ingeleverd.
Bij het inleverpunt in Weidevenne werd het meest ingezameld: 6.407 kilo.               
Kerstbomen
Op donderdag 5 januari 2017 konden inwoners tussen 10:00 en 15:00 op dezelfde locaties kerstbomen inleveren. Per ingeleverde kerstboom ontvingen zij een vergoeding van € 0,50. In totaal werden er 2.716 kerstbomen ingezameld. Net als bij het vuurwerkafval werd er bij het inleverpunt in Weidevenne de meeste kerstbomen ingezameld: 794 stuks.    
Kosten

De totale kosten van beide inzamelacties bedragen € 12.000,-. Naast de betaalde vergoedingen voor het inleveren van vuurwerkafval en kerstbomen zijn er ook kosten gemaakt voor het leveren en ophalen van containers, het verwerken van het afval, de huur van schaftketen en ecotoiletten en het laten versnipperen van kerstbomen door Baanstede.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...