slakkenval
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft diverse insectenbestrijdingsmiddelen ingetrokken die zijn bedoeld voor toepassing in de particuliere tuin.
Zo is de toelating van Calypso Spray en Calypso Vloeibaar per 31 januari vervallen. Het middel dat voor particulier gebruik is bedoeld, mag nog tot 31 januari 2018 worden gebruikt.

Calypso Spray is toegestaan voor gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sierplanten in de tuin (in de volle grond). Het gaat om een middel op basis van thiacloprid dat schadelijk is voor bodemorganismen en daarom slechts tweemaal per jaar mag worden gebruikt.

Luizen
Het middel kan worden ingezet op rozen, sierheesters en andere siergewassen, ter bestrijding van diverse luizen zoals bladluis, schildluis, wolluis en dopluis en ter bestrijding van witte vlieg en blad etende kevers.

Calypso Vloeibaar is uitsluitend toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de vollegrondsteelt van sierplanten in de tuin.

Eco-Slak
De toelating van Eco-Slak is per 31 december 2016 vervallen. Dit is tevens de opgebruiktermijn, het middel mag dus niet meer worden gebruikt.

Eco-Slak was een middel voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van naaktslakken.

Floranid Duo
Ook vervallen is de toelating voor Floranid Duo, uitsluitend toegestaan voor het niet-professionele gebruik als mossenbestrijdingsmiddel door middel van het strooien op gazons.

Dit middels is vervallen per 31 december 2016 wat tevens de opgebruiktermijn is.

Smart Bayt
Tot slot is de toelating voor Smart Bayt vervallen. Dit middel is toegestaan als middel ter bestrijding van huisjesslakken en naaktslakken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Het middel is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van slakkenvraat aan planten. Het middel kan zowel rondom sierplanten als eetbare gewassen worden toegepast.
De vervaldatum is 31 december 2016, de opgebruiktermijn 1 juli 2018.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Jaarstukken (rekening) 2016  Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vast...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Plastic in Purmerend gaat niet de verbrandingsoven in

De NOS bracht kortgeleden het bericht dat afvalverwerkingsbedrijven grijze vuilniszakken met door in...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Ernstige verkeershinder door afsluiting Hoornselaan

Vanaf maandag 26 juni is het voor veel Purmerenders omrijden geblazen. De Hoornselaan gaat dan tot 1...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Wijktoernooi KV Purmer en VIP in Purmer Noord

Op zondagmiddag 2 juli was er op het sportcomplex van korfbalvereniging KV Purmer een wijktoernooi v...