slakkenval
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft diverse insectenbestrijdingsmiddelen ingetrokken die zijn bedoeld voor toepassing in de particuliere tuin.
Zo is de toelating van Calypso Spray en Calypso Vloeibaar per 31 januari vervallen. Het middel dat voor particulier gebruik is bedoeld, mag nog tot 31 januari 2018 worden gebruikt.

Calypso Spray is toegestaan voor gebruik als insectenbestrijdingsmiddel op sierplanten in de tuin (in de volle grond). Het gaat om een middel op basis van thiacloprid dat schadelijk is voor bodemorganismen en daarom slechts tweemaal per jaar mag worden gebruikt.

Luizen
Het middel kan worden ingezet op rozen, sierheesters en andere siergewassen, ter bestrijding van diverse luizen zoals bladluis, schildluis, wolluis en dopluis en ter bestrijding van witte vlieg en blad etende kevers.

Calypso Vloeibaar is uitsluitend toegestaan als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de vollegrondsteelt van sierplanten in de tuin.

Eco-Slak
De toelating van Eco-Slak is per 31 december 2016 vervallen. Dit is tevens de opgebruiktermijn, het middel mag dus niet meer worden gebruikt.

Eco-Slak was een middel voor niet-professioneel gebruik ter bestrijding van naaktslakken.

Floranid Duo
Ook vervallen is de toelating voor Floranid Duo, uitsluitend toegestaan voor het niet-professionele gebruik als mossenbestrijdingsmiddel door middel van het strooien op gazons.

Dit middels is vervallen per 31 december 2016 wat tevens de opgebruiktermijn is.

Smart Bayt
Tot slot is de toelating voor Smart Bayt vervallen. Dit middel is toegestaan als middel ter bestrijding van huisjesslakken en naaktslakken. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Het middel is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van slakkenvraat aan planten. Het middel kan zowel rondom sierplanten als eetbare gewassen worden toegepast.
De vervaldatum is 31 december 2016, de opgebruiktermijn 1 juli 2018.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...