Vuurwerkshow
Op Initiatief van de STADSPARTIJ, D66 en TROTS zal er  vanavond in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2015 een motie worden ingediend om in Purmerend enige vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

in de gemeente Purmerend zijn momenteel geen vuurwerkvrije zones. Sinds kort heeft een uitspraak van de rechter er voor gezorgd dat gemeenten deze zones kunnen aanwijzen.

Met name dieren, hebben tijdens de jaarwisseling veel last van de harde knallen en flitsen van vuurwerk. 
Dieren kunnen zichzelf niet beschermen tegen vuurwerk en hier zwaar gestrest en zelfs getraumatiseerd van raken.

In andere gemeenten waren er al in 2014 vuurwerkvrije zones. Deze waren succesvol en worden dit jaar zelfs uitgebreid. Door vuurwerkvrije zones in te stellen kan actief gehandhaafd worden op het afsteken van vuurwerk.

Met de motie wordt voorgesteld de volgende zones als vuurwerkvrij van aan te wijzen:

1. Dierenambulance en Dierenasiel Purmerend.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Volume, Westerweg, Schakelweg);            

2. Hertenkamp.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Anjelierstraat, Narcissenstraat en Orchideeënstraat)

3. Kinderboerderij De Ridder.
Terrein zelf en de direct aangrenzende wegen (Purmerdijk, Purmerenderweg (Park)

Overlast
Driekwart van alle Nederlanders ervaart in meer of mindere mate overlast van vuurwerk. Vooral het lawaai van vuurwerk en de troep op straat stoort mensen. Vier op de tien noemen de stress bij hun huisdieren. Bijna een kwart van de Nederlanders maakt zich er niet druk om.

Draagvlak vuurwerkshows is groot
Voorts blijkt Uuit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur dat het draagvlak voor en algemeen vuurwerkverbod toeneemt. Een meerderheid van de Nederlanders is voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren. Voorwaarde daarbij is wel dat gemeenten een professionele vuurwerkshow organiseren. Zonder vuurwerkshow is het draagvlak voor zo’n verbod minder groot. Los van een eventueel vuurwerkverbod, vinden zes op de tien Nederlanders dat hun gemeente een centrale vuurwerkshow moet regelen. Het draagvlak voor vuurwerkvrije zones groeit licht. 

 


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...