HomeNieuwsEconomieMarktopstelling gaat ingrijpend veranderen

Marktopstelling gaat ingrijpend veranderen

Markttarieven niet van invloed op bezetting stallen

Purmerend
foto Stadspartij-BPP


De aankomende jaren gaat de marktopstelling in de Binnenstad van Purmerend wijzigen vanwege de verdere uitwerking van het programma Binnenstad. Op den duur zal er een marktgebied ontstaan die compacter is dan het huidige marktgebied. De marktopstelling staat dan in een gebied met meer beleving van groen, spelen en recreëren met aanvulling van Horeca en Detailhandel.

Dit valt naast ander nieuws te lezen in een memo van wethouder Mario Hegger

Programma Binnenstad

De raad heeft in 2018 richtlijnen meegegeven voor de indeling van de warenmarkt Binnenstad in Purmerend. De afgelopen periode hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden over de warenmarkten in Purmerend. Daarnaast is de warenmarkt in de binnenstad als onderdeel opgenomen in het programma Binnenstad, dat in december 2022 door de raad is vastgesteld. Als onderdeel van het Programma Binnenstad zijn er vele gesprekken met diverse belanghebbenden gevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken, de richtlijnen vanuit de raad en de jurisprudentie zijn verwerkt en hebben geleid tot een nieuwe marktverordening, die in maart van dit jaar door de raad is vastgesteld.

Markttarieven

In 2018 is besloten om de markttarieven te bevriezen tot het moment dat de nieuwe marktverordening is vastgesteld. Er is inmiddels een nieuwe marktverordening die de raad in maart 2023 heeft vastgesteld. In 2024 worden de tarieven gecorrigeerd voor inflatie (7,6%) conform de eerder met de raad gemaakte afspraken. De tarieven voor gebruik van elektriciteit worden met 20% verhoogd. De tariefsverhoging is vooraf besproken met de leden van de Marktcommissie die hebben ingestemd met de voorgestelde kostenverhoging.

Marktbezetting in relatie tot de hoogte van de markttarieven

Tijdens de commissie Algemeen van 12 oktober 2023. werd gevraagd om de tarieven voor de markt te bevriezen aangezien de warenmarkt op dinsdag niet geheel gevuld is en diverse  lege marktplaatsen heeft.

Wethouder Rotgans gaf toen aan dat de markttarieven in samenspraak met de Marktcommissie vastgesteld zijn en dat er geen direct verband is tussen de lege marktplaatsen en de marktarieven. Dit is een landelijke trend en ligt niet aan de markttarieven.
De markttarieven in Purmerend zijn in vergelijking met de markttarieven in omliggende gemeenten gemiddeld te noemen. De warenmarkten in Nederland hebben te maken met een terugloop. Deze trend wordt veroorzaakt door een aantal factoren zoals internet, vergrijzing en aanbod. Daar waar de kooplieden in de food nog te maken hebben met groei, lopen sectoren als non food terug. Ook het weer is van invloed. Als het weer minder wordt, loopt de bezetting terug en als het weer beter wordt loopt de bezetting weer op. In Purmerend is het beeld niet anders.

Economie artikelen