HomeNieuwsSociale ZakenInformatie over mantelzorgondersteuning in de regio flink verbeterd

Informatie over mantelzorgondersteuning in de regio flink verbeterd

Score informatievoorziening gestegen van 43% in 2020 naar 64% in 2022


Gemiddeld is landelijk 1 op de 4 inwoners vanaf 16 jaar mantelzorger. De verwachting is dat het beroep op mantelzorgers de komende jaren alleen maar toeneemt. Om hun wensen en behoeften te achterhalen, doet Alzheimer Nederland iedere twee jaar landelijk onderzoek. 4531 mantelzorgers hebben deze keer meegewerkt aan het onderzoek, waarbij voor het eerst ook mensen met dementie zelf meededen.

Gemeente Purmerend heeft 2000 geregistreerde mantelzorgers. Dit zijn mantelzorgers die voor langere tijd zorgen voor hun naaste. Mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als mantelzorgers, maar hun inzet is van onschatbare waarde. De gemeente vindt het belangrijk dat hier voldoende aandacht voor is en is daarom actief betrokken bij het Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland. Dit netwerk geeft informatie, maar ook begeleiding en trainingen aan inwoners met dementie en die zorgen voor iemand met dementie en professionals.

Onderzoekresultaten Zaanstreek-Waterland

Uit het onderzoek blijkt dat de waardering van het totale aanbod voor ondersteuning en zorg in de regio door mantelzorgers gestegen is van een 6,6 naar een 6,9. 77% van de respondenten is tevreden over de manier waarop de zorg gecoördineerd wordt, ten opzichte van 72% in 2020. In 2020 gaf 38% van de mantelzorgers aan zich niet of nauwelijks belast te voelen. Dit percentage is in 2022 gestegen naar 43%. Ook is de informatievoorziening over mantelzorgondersteuning in twee jaar gestegen van 43% naar 64%. Naar aanleiding van deze resultaten worden nieuwe regionale doelstellingen vastgesteld voor de komende jaren. Mieke Hollander-Pasma, voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Zaanstreek/Waterland: “Het is mooi om te zien dat de ondersteuning is verbeterd. Ik hoop dat de aandacht nu niet gaat verslappen. Blijvende aandacht is echt essentieel voor mantelzorgers en hun naasten.”

Aandachtspunten in Purmerend

In gemeente Purmerend ligt de focus de komende periode op een goede bereikbaarheid en de tevredenheid over de zorgcoördinatie, duidelijkheid over waar mantelzorgers informatie en hulp kunnen vinden, een zorgbelasting van de mantelzorgers die niet hoger is dan de landelijke zorgbelasting en een tevredenheid die niet lager is dan het landelijk gemiddelde. Wethouder welzijn en gezondheid Harry Rotgans: ‘De resultaten van het onderzoek laten zien welke ondersteuning bijdraagt, hoe tevreden mensen zijn en waar meer aandacht voor moet komen. Deze input is heel waardevol, omdat we zo de hulp kunnen aanbieden die mantelzorgers ook echt nodig hebben. Een ander punt is dat veel mensen soms niet eens weten dat ze mantelzorger zijn en welke ondersteuning zij kunnen krijgen. Wij vinden het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Daarom hebben we samen met de gemeenten uit de regio een bewustwordingscampagne opgezet.’

Ondersteuning en een luisterend oor

Mantelzorgers in Purmerend kunnen zich registeren als mantelzorger. Zij komen dan in contact met mantelzorgregisseur Katinka Ronde, die een luisterend oor biedt en een breed netwerk heeft om inwoners te helpen bij hun vragen. Daarnaast worden geregisterde mantelzorgers ieder jaar in het zonnetje gezet en ontvangen een jaarlijkse waardering vanuit de gemeente. Meer informatie over mantelzorg in Purmerend vindt u op www.purmerend.nl/mantelzorg

 

Sociale Zaken artikelen