koemarktHA
De Metropoolregio Amsterdam onderzoekt of knelpunten als gevolg van het toenemende aantal evenementen in de regio kunnen worden ondervangen in een evenementenstrategie. Daarmee moet overlast als gevolg van evenementen worden tegengegaan.
Het aantal evenementen in de Metropoolregio Amsterdam stijgt al jaren. Enerzijds is dit gunstig, omdat dit leidt dit tot economische opbrengsten en promotie van de evenementenlocaties en van de MRA. Aan de andere kant kunnen evenementen op sommige plekken zorgen voor overlast voor omwonenden. Dit probleem kan worden verkleind door evenementen beter over de regio te spreiden. 

De eerste stap om tot een strategie te komen, is een inventarisatie van de bestaande evenemententerreinen binnen de MRA. De inventariserende fase gaat binnenkort van start. Aan het Bureau Stedelijke Planning is de opdracht gegeven om via deelregionale sessies de verschillende evenementenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam in beeld te brengen. Deze inventarisatie zal voor de zomer van 2018 af zijn. Op basis hiervan wordt gekeken of beleid op het gebied van evenementen op MRA-niveau kansrijk is.

foto: StadspartijPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...