Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

StadverwHA
Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een biowarmtecentrale (BMC) t.b.v. de Stadsverwarming (SVP).
De Coöperatie Mobilisation for the environment U.A. (hierna: MOB) heeft een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Er zijn geen andere zienswijzen ontvangen.
De zienswijze van MOB richt zich tegen de vormvrije m.e.r.-beoordeling (vormvrije milieueffectrapportage), de emissienormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunningvoorschriften, de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en de ruimtelijke onderbouwing horende bij het ontwerpbesluit.

Na beantwoording van de zienswijze van MOB heeft het college besloten om de omgevingsvergunning zonder wijzigingen op het ontwerpbesluit te verlenen.
Het is zeer aannemelijk dat er beroep zal worden ingesteld tegen het besluit van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de BWC. Belanghebbenden hebben tot zes weken na publicatie van het besluit de mogelijkheid om een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank.
MOB vecht vergunning Wet natuurbescherming aan

Naast de omgevingsvergunning heeft SVP een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de biomassacentrale vanwege de stikstofdepositie die zal worden veroorzaakt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Voor het verkrijgen van deze vergunning is door SVP een afzonderlijke procedure bij de provincie Noord-Holland doorlopen.
De gemeente Purmerend heeft zich als derde-belanghebbende aangemeld in de procedure omtrent de Wnb-vergunning. Hoewel dit een afzonderlijke procedure betreft, heeft SVP de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming wel nodig om de omgevingsvergunning tot uitvoer te kunnen brengen.
MOB heeft op 6 juni 2019 beroep ingesteld tegen het besluit van het college van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van de vergunning Wet Natuurbescherming. Daarnaast heeft MOB een verzoek gedaan tot intrekking van deze vergunning. Beiden onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij is geoordeeld dat het Programma aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

Deze vergunning is verleend voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar inmiddels veelbesproken uitspraak heeft gedaan. MOB vecht de onherroepelijkheid van de vergunningsverlening op basis van dit argument aan. Het leek er dus op dat bestaande activiteiten niet zouden worden geraakt door de uitspraak, maar MOB heeft goeie hoop dat de bestaande vergunning kan worden aangevochten.

Foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...

Gemeenteraad Edam-Volendam unaniem tegen bouw 2de biomassacentrale Purmerend

In de raadsvergadering van Edam-Volendam is op 19 december jl. unaniem een motie aangenomen tegen de...

Leeghwaterbad nog niet roestvast staal bestendig

Er is veel onduidelijkheid over de regels rond het toepassen van roestvast staal (RVS)in zwembaden. ...

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven bouwen. ...

Onze regio is volop in beweging en staat voor veel uitdagingen

De jaarlijkse editie van de rapportage Metropoolregio Amsterdam in cijfers is verschenen. In deze ra...

Kerstbomen en vuurwerkafval inleveren

Ook dit jaar is er weer een inleveractie voor kerstbomen en vuurwerkafval. Op donderdag 2 januari 20...
Economie Nieuws

Economie Artikelen

Samenwerking ondernemers Purmerend Centrum net onvoldoende voor BIZ

De peiling naar een draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum onder de onder...

Stikstofproblematiek nader uitgelegd door wethouder Van Meekeren

De stikstofproblematiek is omvangrijk en complex. In een bericht aan de gemeenteraad gaat wethouder ...

Geen nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op Baanstee-Noord

Het college van B&W besloten in te stemmen met het advies om geen nieuwe ontwikkeling van bedrij...

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Vragen Stadspartij over voortgang vertraagde pilot aardgasvrij

In zijn voortgangsbericht van 1 oktober 2019 doet wethouder Van Meekeren schriftelijk verslag van de...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Minder leegstand kantoren en veel meer banen

De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Online winkelen neemt toe. Er blijven kansen voor fysieke winkels

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op midde...