koemarktbeeld
Purmerend city is in de race om schoonste winkelgebied van Nederland te worden. Dat vertelt Henk Noordhuis. “We zullen een aantal keren controle krijgen of we het goed doen en aan het einde van het jaar wordt de winnaar bekend gemaakt,” aldus de wijkmanager.
N.a.v. de Retailagenda komt er een thema-avond over verkeer en parkeren in de binnenstad. Hiervoor worden leden van de Klankbordgroep uitgenodigd, maar ook andere ondernemers. Noordhuis verwacht dat de avond al in mei a.s. zal plaatsvinden. (De exacte datum volgt: zie www.regiozakenwaterland.nl en facebook van Regio Zaken). De speciale vuilnisbakken (de zogenoemde Bubbles) voldoen zo goed in de binnenstad, dat deze worden uitgebreid. Er komen ook Bubbles bij parkeergarage ’t Lammetje, bij de haven, etc.

Werken in de Wijken

In het Purmerendse centrum zijn de teams Werken in de Wijken hun werk begonnen. Dit zijn vaste mensen die in de binnenstad lopen en werken en duidelijk herkenbaar zijn aan hun gemeentekleding. Ze kunnen door ondernemers en anderen worden aangesproken, bijvoorbeeld als er iets gerepareerd moet worden in de openbare ruimte. Ook zijn vaste personen van het team handhaving in het centrum actief, die kunnen worden aangesproken.
Purmerend centrum heeft onlangs een nieuwe wijkagent gekregen in de persoon van Ron Bruinsma. Er zijn nu vaste aanspreekpunten van de dienst uitvoering en stadsbeheer.
Wijkmanager Henk Noordhuis meldt dat de overlast door hangjongeren zo veel mogelijk beperkt wordt. “Ze hielden zich al een tijd op bij het parkeerdek van de Q Park garage bij het Eggert Winkelcentrum. Maar we hebben ze goed in beeld en ook de ambulant jongerenwerkers van Clup Welzijn zijn ermee bezig,” vertelt hij.
Het uitbreiden van het cameratoezicht kan plaatsvinden op grond van besluitneming door de gemeenteraad in 2016 (redactie Stadspartij).

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Kadernota: College bereikt veel ambities uit coalitieakkoord

De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit naja...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Oorsprong en tradities Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats ...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

'Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking'

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond Voor een effectieve aanpak van armoede is ...