Purmerend city is in de race om schoonste winkelgebied van Nederland te worden. Dat vertelt Henk Noordhuis. “We zullen een aantal keren controle krijgen of we het goed doen en aan het einde van het jaar wordt de winnaar bekend gemaakt,” aldus de wijkmanager.
N.a.v. de Retailagenda komt er een thema-avond over verkeer en parkeren in de binnenstad. Hiervoor worden leden van de Klankbordgroep uitgenodigd, maar ook andere ondernemers. Noordhuis verwacht dat de avond al in mei a.s. zal plaatsvinden. (De exacte datum volgt: zie www.regiozakenwaterland.nl en facebook van Regio Zaken). De speciale vuilnisbakken (de zogenoemde Bubbles) voldoen zo goed in de binnenstad, dat deze worden uitgebreid. Er komen ook Bubbles bij parkeergarage ’t Lammetje, bij de haven, etc.

Werken in de Wijken

In het Purmerendse centrum zijn de teams Werken in de Wijken hun werk begonnen. Dit zijn vaste mensen die in de binnenstad lopen en werken en duidelijk herkenbaar zijn aan hun gemeentekleding. Ze kunnen door ondernemers en anderen worden aangesproken, bijvoorbeeld als er iets gerepareerd moet worden in de openbare ruimte. Ook zijn vaste personen van het team handhaving in het centrum actief, die kunnen worden aangesproken.
Purmerend centrum heeft onlangs een nieuwe wijkagent gekregen in de persoon van Ron Bruinsma. Er zijn nu vaste aanspreekpunten van de dienst uitvoering en stadsbeheer.
Wijkmanager Henk Noordhuis meldt dat de overlast door hangjongeren zo veel mogelijk beperkt wordt. “Ze hielden zich al een tijd op bij het parkeerdek van de Q Park garage bij het Eggert Winkelcentrum. Maar we hebben ze goed in beeld en ook de ambulant jongerenwerkers van Clup Welzijn zijn ermee bezig,” vertelt hij.
Het uitbreiden van het cameratoezicht kan plaatsvinden op grond van besluitneming door de gemeenteraad in 2016 (redactie Stadspartij).

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door d...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Stappen Tweede Kamer nodig voor versnellen energietransitie

Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen t...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

College beantwoordt Schriftelijke vragen van de Stadspartij inzake Fusie Waterlandziekenhuis

Geachte heer Lageveen, Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij gestelde vra...