koemarktbeeld
Purmerend city is in de race om schoonste winkelgebied van Nederland te worden. Dat vertelt Henk Noordhuis. “We zullen een aantal keren controle krijgen of we het goed doen en aan het einde van het jaar wordt de winnaar bekend gemaakt,” aldus de wijkmanager.
N.a.v. de Retailagenda komt er een thema-avond over verkeer en parkeren in de binnenstad. Hiervoor worden leden van de Klankbordgroep uitgenodigd, maar ook andere ondernemers. Noordhuis verwacht dat de avond al in mei a.s. zal plaatsvinden. (De exacte datum volgt: zie www.regiozakenwaterland.nl en facebook van Regio Zaken). De speciale vuilnisbakken (de zogenoemde Bubbles) voldoen zo goed in de binnenstad, dat deze worden uitgebreid. Er komen ook Bubbles bij parkeergarage ’t Lammetje, bij de haven, etc.

Werken in de Wijken

In het Purmerendse centrum zijn de teams Werken in de Wijken hun werk begonnen. Dit zijn vaste mensen die in de binnenstad lopen en werken en duidelijk herkenbaar zijn aan hun gemeentekleding. Ze kunnen door ondernemers en anderen worden aangesproken, bijvoorbeeld als er iets gerepareerd moet worden in de openbare ruimte. Ook zijn vaste personen van het team handhaving in het centrum actief, die kunnen worden aangesproken.
Purmerend centrum heeft onlangs een nieuwe wijkagent gekregen in de persoon van Ron Bruinsma. Er zijn nu vaste aanspreekpunten van de dienst uitvoering en stadsbeheer.
Wijkmanager Henk Noordhuis meldt dat de overlast door hangjongeren zo veel mogelijk beperkt wordt. “Ze hielden zich al een tijd op bij het parkeerdek van de Q Park garage bij het Eggert Winkelcentrum. Maar we hebben ze goed in beeld en ook de ambulant jongerenwerkers van Clup Welzijn zijn ermee bezig,” vertelt hij.
Het uitbreiden van het cameratoezicht kan plaatsvinden op grond van besluitneming door de gemeenteraad in 2016 (redactie Stadspartij).

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Besluiten gemeenteraad over Kaderbrief 2018-2021

Jaarstukken (rekening) 2016  Met algemene stemmen heeft de raad de jaarstukken 2016 vast...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Provincie keurt Faunabeheerplan goed

10 diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden wor...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Nieuwe verlichting en groot onderhoud Melkwegbrug, Kanaaldijk tijdelijk dicht

Op maandag 24 juli is de gemeente gestart met groot onderhoud en het vervangen van de contourverlich...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Oudelandsdijkje opgeknapt

Al maanden was er hard gewerkt aan een stuk grond aan het Oudelandsdijkje in de Gors. Vrijdag 20 jan...