HomeNieuwsAlgemeen BestuurD66 uit college, AOV draagt Harry Rotgans voor als wethouders kandidaat

D66 uit college, AOV draagt Harry Rotgans voor als wethouders kandidaat

breuk
De fracties van Stadspartij, CDA, VVD en AOV hebben dinsdag 10 mei besloten het vertrouwen in D66 als coalitiepartner op te zeggen.

Er is ’onvoldoende vertrouwen’ in een verdere samenwerking zo laten de partijen weten. Fractievoorzitter Bert Meulenberg van de grootste coalitiepartij Stadspartij Purmerend spreekt onomwonden van een ’totale vertrouwensbreuk’.

Hij wijst op de laatste raadsvergadering. Twee raadsleden van D66 stemden toen tegen de visie van het college om een hotel en congrescentrum te bouwen in de kom van de A7, de locatie van het Beusebos. ,,Dat was de druppel’’, aldus Meulenberg. Die later in een interview met Piet van Dijk van RTV Purmerend liet weten dat er daaromtrent nog wel meer speelde.

Zaken waarover hij diverse keren met de fractievoorzitter van D66 had gesproken en duidelijk had gemaakt dat als het een wedstrijd betrof D66 qua terugwinnen van vertrouwen met 2 mogelijk zelfs 3 nul achterstond. En in inderdaad is gelet op de huidige feiten duidelijk geworden dat D66 die achterstand niet meer heeft weten goed te maken.

rotgansDe Ouderenpartij AOV Purmerend draagt raadslid Harry Rotgans (foto) voor als kandidaat voor de vacante wethouders positie in het gemeentebestuur van Purmerend.

Fractievoorzitter Peter Willig: ‘Harry heeft zijn sporen in de lokale en ook in de provinciale politiek verdiend. Onze partij is er van overtuigd dat hij een bekwaam bestuurder is en heeft daarnaast alle vertrouwen in een goede samenwerking binnen het college van Burgemeester en Wethouders.’

De Ouderenpartij AOV Purmerend begrijpt heel goed dat het voor de VVD niet makkelijk is de voordracht van Harry Rotgans te ondersteunen. Bij zijn overstap van de VVD naar de Ouderenpartij AOV Purmerend, toen nog AOV, in 2014 heeft hij zijn visie in de pers gebracht. Hierop terug kijkend vindt Rotgans dat het niet verstandig was de openbaarheid te zoeken, te meer omdat mensen in de emotie soms onnodig kwetsende woorden kunnen schrijven. Ook snappen Rotgans en zijn partij dat de VVD boos was omdat hij zijn raadszetel meenam. Daarom waarderen zij de steun die ook de VVD uitspreekt voor deze voordracht.

De VVD bij monde van fractievoorzitter Jan Peter Dompeling: ‘het verlies van Rotgans en de daarbij behorende raadszetel van de VVD heeft veel emoties losgemaakt, maar soms moet je over je eigen schaduw heen stappen. Wij vinden het belang van deze coalitie belangrijker dan ons eigen gevoel. Daarnaast hebben wij nooit getwijfeld aan de capaciteiten van Rotgans en zien in hem een goed bestuurder’.

De gemeenteraad besluit op 26 mei aanstaande over de voordracht van Rotgans als wethouder. Na een positief besluit van de gemeenteraad beëdigt de Burgemeester Rotgans als wethouder.

Algemeen Bestuur artikelen