HomeNieuwsAlgemeen BestuurConcept-programmabegroting: door Rijksbeleid meerjarenbegroting in de rode cijfers

Concept-programmabegroting: door Rijksbeleid meerjarenbegroting in de rode cijfers

College volgt VNG advies en stelt begroting met tekorten op voor na 2025 (red.)

Begroting in een oogopslag
Afbeelding raadsstukken


Het college van Purmerend heeft de Programmabegroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Het college past de begroting aan voor onvermijdelijke ontwikkelingen, zoals gestegen lonen en prijzen en de kosten van de jeugdzorg. Er bestaat nog steeds grote onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt. Het college laat dit nu ook in de begroting zien. Dat hebben gemeenten onderling met elkaar afgesproken. De begroting sluit voor de jaren 2024 en 2025, maar de jaren 2026 en 2027 hebben een groot tekort. In 2027 is het tekort € 12,7 miljoen. Het college vraagt aan de raad om een signaal af te geven richting het Rijk dat Purmerend zo de taken niet meer kan uitvoeren.

In de aanbiedingsbrief worden belangrijke opgaven van de gemeenten voor de komende jaren genoemd zoals armoedebestrijding, jeugdzorg, voorkomen van criminaliteit, verduurzaming, opvang van vluchtelingen en het bouwen van woningen. Het college doet aan de raad een paar voorstellen met incidenteel geld, zoals wijkwerk, onderhoud van steigers, speelvoorzieningen in de Binnenstad en onderzoek naar verbetering van mobiliteit en verbetering van de digitale beveiliging. Maar voor veel opgaven is juist structureel geld nodig. En dat is er niet. Gemeenten krijgen vanaf 2026 met een grote vermindering van inkomsten vanuit het Rijk te maken. Het is daarbij wrang dat het Rijk voor de grote opgaven wel een groot beroep op de gemeente doet. Mocht de val van de inkomsten vanaf 2026 waarheid worden, dan staat de gemeente aan de vooravond van ingrijpende keuzes.

Grote zorgen om rijksinkomsten

“We hebben in VNG verband afgesproken om een reële begroting te presenteren die past bij de opgaven van nu met de huidige informatie over de rijksinkomsten. Wij volgen die afspraak. De meerjarenbegroting is daardoor negatief. We geven zo een helder signaal af dat we onvoldoende geld krijgen voor de huidige taken.”, zegt Harry Rotgans, wethouder Financiën. De wethouder is blij dat er incidenteel nog ruimte is om enkele onderwerpen op te pakken, maar hij maakt zich grote zorgen over de toekomst. “We hebben belangrijke zaken op te pakken in een periode van hoge inflatie, problemen met de levering van voldoende elektriciteit en een krappe arbeidsmarkt. De gemeente heeft geen ruimte om langjarige verplichtingen aan te gaan. Voor onze groei vind ik dat een onhoudbare situatie. Als het Rijk niet wat doet aan de inkomsten van gemeenten, dan worden we gedwongen om met taken te stoppen en zorg te minderen. Daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken”, aldus Harry Rotgans.

Stappen in vaststelling begroting

Op dinsdag 12 september presenteerde het college de concept-programmabegroting 2024 aan de gemeenteraad. De commissiebehandeling staat gepland voor donderdag 12 oktober. Inwoners die willen inspreken kunnen zich aanmelden via griffie@purmerend.nl of 0299 542 713. De raadsbehandeling is gepland voor 8 november (algemene beschouwingen) en 9 november (besluitvorming). Bekijk de begroting in één oogopslag. De concept-programmabegroting is online in te zien op het Financieel portaal van de gemeente.

Algemeen Bestuur artikelen