Elly25Stadspartij
Elly Vos 
Op zaterdag 13 januari viert de Stadspartij het 25 jarig bestaan. De Stadspartij is opgericht in januari 1993 als de vereniging onafhankelijke groepering Purmerend ’93.
De grondleggers Elly Vos en Dirk Esveld wilden met de oprichting van de partij meer de stem van de inwoners bij besluiteprocessen betrekken en eerlijkheid in de politiek brengen. De andere bestuursleden van het eerste uur waren: Rob Hendriks, Ria Dennenbroek en Thea Broeke. De Stadspartij heeft vanaf het begin af het ideaal gehad dat de politiek zich meer moest laten leiden door de inwoners een werkwijze die nu bekend is als “van buiten naar binnen werken”. De Stadspartij kreeg bij de eerste deelname in 1994 direct twee zetels.
Helaas mocht Dirk Esveld dit niet meer meemaken hij overleed plotseling op 4 oktober 1993 aan een hartstilstand.

De twee behaalde zetels in 1994 werden ingenomen door mede grondlegger Elly Vos en Roald Helm die toen zijn intrede deed in de Purmerendse politiek.
Elly Vos is voor haar verdienste eerder benoemd als erelid, de eerste in de geschiedenis van de Stadspartij. Roald Helm zwaait na 24 actieve jaren binnenkort af als wethouder.
De afgelopen decennia zijn er wat naamwisselingen geweest uiteindelijk is de huidige naam Stadspartij Purmerend nu de definitieve naam van de partij.
In de loop van de jaren heeft de Stadspartij een ontwikkeling doorgemaakt van actieve oppositie partij naar een degelijke bestuurspartij. Door de wijze van werken waarbij de inwoners centraal staan heeft de Stadspartij een omvorming doorgemaakt van politieke partij naar politieke beweging waar iedereen zich thuis kan voelen.
De verkiezingen van 2014 waren voor de Stadspartij zeer succesvol, de partij won deze verkiezingen en zit met 8 raadssleden en 2 wethouders in het bestuur van Purmerend. Door deze overwinning mocht de Stadspartij voor de eerste keer een college formeren. In maart zijn er wederom verkiezingen waar de Stadspartij met vertrouwen aan meedoet.

foto: StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...