DirkEsveld

Dirk Esveld

Dat zal 2018 ons brengen? Hoe vaak zullen deze woorden de afgelopen dagen niet hebben geklonken. Voor de Stadspartij zijn er diverse momenten die in het vizier staan. Bij twee van die zaken: de oprichting en de gemeenteraadsverkiezingen sta ik nu even stil.

Op 13 januari 2018 viert de partij haar 25 jarig  bestaan. Na de oprichtingsvergadering in januari 1993 passeerde op 25 februari 1993 de notariële akte waardoor: de vereniging onafhankelijk groepering Purmerend ’93 een feit werd. De afgelopen decennia werd wat met de naam geschoven, uiteindelijk werd Stadspartij Purmerend de definitieve naam aanduiding.
Met Purmerend ’93 hoopte een van de oprichters, Dirk Esveld, meer eerlijkheid in de politiek te kunnen brengen. Volgens Dirk werd het niet serieus nemen van de inwoners steeds meer regel dan uitzondering. “De politiek moet zich laten leiden door de burgers en er niet ver boven gaan staan”, betoogde hij vaak. Een van de grondbeginselen van de Stadspartij werd daarmee gevestigd en is nu, bekend als het -van buiten naar binnen werken-, nog steeds een actueel speerpunt van de partij.

Helaas heeft Dirk de komst van de Stadspartij in de Purmerendse gemeenteraad van 1994 niet mee mogen maken. Hij overleed plotseling op 4 oktober 1993 op 56 jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Zoals gezegd kreeg de Stadspartij in 1994 twee zetels. De ene zetel werd bezet door een andere oprichter van de Stadspartij: Elly Vos. Roald Helm maakte als tweede Stadspartij-raadslid voor het eerst zijn opwachting in de Purmerendse politiek. Binnenkort zwaait hij af als wethouder, na dus 24 jaar zijn stempel op de Purmerendse politiek te hebben gedrukt.
De Stadspartij groeide in de 24 jaar uit van oppositiepartij naar belangrijke bestuur partij.
Het werk dat Dirk Esveld in 1993 begon om de zeggenschap van de inwoners in de Purmerendse politiek te vergroten is nog lang niet klaar. Wel is te constateren dat sinds dat de Stadspartij wethouders in het college mag leveren het -van buiten naar binnen werken- een serieus onderdeel is geworden bij het nemen van besluiten door het gemeentebestuur. Het gaat zelfs verder, veel van de andere partijen in de gemeenteraad hebben dit beginsel omarmd. Een waarlijke cultuurverandering heeft plaatsgevonden en vindt nog steeds verder plaats.
Van de Stadspartij wordt dan ook wel beweerd dat het eigenlijk geen politieke partij is maar een beweging. Het is goed beschouwd inderdaad een netwerk van mensen die sympathie hebben om een bepaald ideaal en doel te verwezenlijken. Wie de Stadspartij goed kent weet dat de partij wordt gevormd door mensen met een variatie aan achtergrond. Die variatie is tevens de kracht van de partij om met vitaliteit en creativiteit het beste voor de inwoners van Purmerend na te streven.
Straks 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dan zullen we zien hoe de Purmerenders er nu over denken. De verkiezingsstrijd is voor veel partijen direct na de jaarwisseling los gebarsten. Niet voor de Stadspartij die voert eigenlijk altijd campagne en niet nu plotseling.
De Stadspartij… altijd dichtbij! Is dan ook niet voor niets de leus van deze politieke beweging.

foto: Samanta Peters-EsveldUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Gemeenteraad Beemster besluit op 9 januari over bestuurlijke fusie Beemster met Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestu...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Daling kantorenleegstand zet door

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam officieel geopend

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Zorgaanbieder Virenze overgenomen door Parnassia

In december werd bekend dat Virenze failliet is gegaan. Deze...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Overzicht verleende subsidies en sponsoring evenementen 2017

Portefeuillehouder Don Bijl heeft volgens afspraak met de Raad een overzicht verstrekt van de verlee...