Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

cultuurhuiswherelant
Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich te verdiepen in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. De vertegenwoordigers van de raadsfracties van omliggende gemeenten en andere betrokkenen waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Vanuit Purmerend waren er vertegenwoordigers van acht fracties aanwezig, de SP en de beide PVV fracties ontbraken. Verder waren er vertegenwoordigers vanuit Landsmeer, de Beemster en Edam Volendam aanwezig.
De Stadspartij werd vertegenwoordigd door Melvin Smid en Bert Meulenberg.
Locatie Zeevangstraat
Tijdens de ontvangst in de locatie Zeevangstraat, die wordt ingezet als maatschappelijke opvang voor mensen zonder zicht op huisvesting, werd uitleg gegeven door onder andere Stichting Algemene Opvangcentrum Purmerend (AOP), Leviaan (voorheen RIBW en Cultuurhuis Wherelant. Het belang van de maatschappelijke opvang en de opvang van daklozen wered aan d ehand van praktijkvoobeelden toegelicht.
Locatie Wagenweg
Na deze uitleg werd een bezoek gebracht aan de nachtopvang aan de Wagenweg. Een voormalig bewoonster nam de groep mee in haar voormalige situatie. Zij was van oorsprong Poolse en woonde al 22 jaar in Nederland, uit haar huwelijk had ze twee kinderen. Haar huwelijk liep stuk en zij raakte dakloos. Ze had wel een vaste baan maar geen onderdak. Mede door het regelmatig vinden van onderdag bij het AOP is zij door de moeilijke tijd heen gekomen.
Je kan je bij het AOP aanmelden voor een slaapplaats in de nachtopvang, deze krijg je dan voor drie of vier nachten. Bij teveel aanmeldingen moet degen die het langst gebruik maakt van de opvang plaatsmaken. Tevens worden er iedere avond warme maaltijden geserveerd aan de gasten.
Een minpunt dat onder onze aandacht werd gebracht was dat je er in de ochtend om 08.00 uur uit moet zijn en dan sta je op straat. Dan kan je naar de dagopvang of zoals velen doen een plek zoeken in de bibliotheek.
Nurdin geeft een toelichting
Onze tocht vervolgde zich naar het voormalige postkantoor in de binnenstad. Daar werden we opgewacht door de dakloze Nurdin, die daar een aantal jaren verbleef en de nacht doorbracht in de open lucht. Hij leefde onder vaak barre omstandigheden maar kende ook warme momenten van mensen die met hem te doen hadden en hem steunden. Hij beschreef hoe het was om op die wijze te leven.
Gelukkig heeft hij nu een onderkomen aan de locatie Zeevangstraat waar hij zijn leven weer kan opbouwen.
Begeleid wonen
Na afscheid te hebben genomen van Nurdin werd de groep opgesplitst, de ene helft ging een woning bezoeken die in beheer was van het AOP en waar onderdak werd gegeven aan mensen die anders op straat zouden moeten leven. De andere helft bezocht een woning die bewoond werd door een jonge kunstenaar die vanuit een moeilijke thuissituatie een woonruimte had verkregen via het Leger des Heils.
In het begin had deze jongen veel begeleiding nodig, hij heeft de indicatie Asperge (een autistische aandoening), en kon moeilijk zelfstandig wonen. De begeleiding heeft er voor gezorgd dat hij nu zo zelfstandig is geworden dat hij toe is aan een volgende stap. Een andere woning waarbij de begeleiding geheel wordt afgebouwd, zijn studie in de kunst afmaken. Zelfredzaam worden is zijn stip op de horizon.
Cultuurhuis Wherelant
De laatste etappe in deze ontdekkingstocht naar de gevolgen van dakloosheid en maatschappelijke opvang was naar Cultuurhuis Wherelant. De hulp die kunst kan bieden om weer bovenop een inzinking te komen werd aangetoond door het verslag van twee dames.
Een van de dames was in een ernstige psychose geraakt waar ze heel moeilijk uitkwam. Uiteindelijk kwam ze terecht bij Wherelant en daar ontdekte ze dat het bezighouden met kunst haar hulp bood op weg naar herstel. Door het bezig zijn met kunstactiviteiten kon ze haar hoofd leeg maken waardoor haar ziektebeeld niet zo nadrukkelijk meer een stempel op haar leven drukte. Bij de andere dame was een langdurig huwelijk stukgelopen waardoor ze in geestelijke problemen kwam. Ook zij gaf aan dat ze het zonder de beleving van kunst bij Wherelant niet had gered.
Beide verhalen waren indrukwekkend vooral door de wijze waarin beide dames openheid gaven in hun beleving.
Visiedocument
De afsluiting van deze zeer interessante ontdekkingstocht in de wereld van dakloosheid en maatschappelijke opvang was de presentatie van het nieuwe visiedocument “beschermd wonen en maatschappelijke opvang”. Alle gemeenten in Nederland krijgen de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te gaan organiseren. Vanaf 2020 wordt hiervoor de verantwoordelijkheid  verlegd vanuit de centrum gemeenten (Purmerend is centrum gemeente in onze regio) naar alle gemeenten in de directe regio. Vanwege de schaalgrote van de regio en om de kwetsbare groep die het betreft zo goed mogelijk ten dienst te zijn, hebben de gemeenten in Waterland besloten om in de bestaande centrum indeling te blijven samenwerken. De samenwerkende gemeenten zijn Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland.Om te komen tot en goede aanpak is er een in een visiedocument  omschreven waar de komende jaren op wordt ingezet om tot een toekomstbestendige beschermd wonen en maatschappelijke opvang te komen.

De Stadspartij is een groot voorstander van deze gemeentelijke samenwerking, voor deze kwetsbare groep is het van groot belang dat gemeenten samen optrekken zodat dakloosheid kan worden voorkomen en mensen met een psychische problematiek snel en afdoende kunnen worden geholpen.

foto: Stadspartij

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Column

Column Artikelen

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Het afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei we...

Sport: waar een wil is, is een weg!

Sport is, net als cultuur, de lijm in onze samenleving. Het verbindt mensen, is goed voor de gezondh...

De betekenis van Democratie

Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demosc...

Verkiezingsonderzoek in Purmerend: Mario Hegger de beste, Stadspartij de favoriet...

Per ongeluk of misschien wel tot mijn geluk ter inspiratie voor een stukje las ik al surfend op inte...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...