Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

ohoebrunaA1KS
“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno naast me op een roestvrijstalen straatstoeltje.
“Ik kom net helemaal van de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Daar zijn nog eeuwig zingende bossen. Ik heb daar Salomon Corvus opgezocht, ja een raaf zoals in zijn naam al zit opgesloten.

Raven werden vervolgd en verdreven
Salomons voorouders en ouders leefden vroeger in Nederland. Helaas, raven werden beschouwd als ongelukbrengers en door mensen die in heksen geloofden eeuwenlang bejaagd.  Dat werd vanaf de 18e eeuw snel nog gevaarlijker. Dat gebeurde door toedoen van schapenboeren en jagers die hun hazen en fazanten wilden beschermen tegen de raven. Het gerucht ging dat raven ook stervende of gewonde schapen te grazen namen en vervolgens de ogen uitpikten. Daarom werd de raaf systematisch uitgemoord. In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de mens zijn ondoordachte vergissing ingezien en heeft de raaf mondjesmaat teruggebracht naar Nederland. Ondertussen waren de voorouders van Salomon wel steeds verder van huis en haard verdreven.
Raven wijs en slim
Raven zijn, net als wij uilen, heel wijs en slim en bovenmatig intelligent. Het zijn ware kunstenaars. Ze geven die kennis van ouder op kind nog door ook. Het lijken wel uilen, als ze niet zo zwart waren. Zwarte kunst. Hahahaha!
Al dat opjagen en verplaatsen maakt dat ze tamelijk feitelijk en wetenschappelijk alles om hen heen nauwgezet beschouwen. Ja overlevingskunst maakt wijs, elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ik vertelde Salomon van alle ecologische veranderingen die wij hebben opgemerkt in ons eerste gesprekje. Nu dat was direct raak. Hier zijn aardwetenschappelijke analyse.

Salomon over de natuur
Volgens Salomon kunnen alle veranderingen op de aarde niet los worden gezien van de natuur. En daar maakt ook de mens deel van uit of deze dat nu wil of niet. En natuurlijk beïnvloedt de mens net als alle andere planten en dieren de leefbaarheid op aarde. Maar uiteindelijk wint de natuur, dat staat voorop. Lijkt me een overbodige vermelding, maar toch graag gedaan.
Temperatuur 10 graden en zee ca. 100 m hoger
Tijdens de pre historie was er veel CO2 in de dampkring, en was het dik 10 graden warmer dan nu. Dat was pas een andere wereld: poolkappen waren er niet, de zeespiegel stond zo’n 100 meter hoger, grote delen van Amerika en Europa stonden blank, Nederland was bedekt met een lauwe, ondiepe zee met palmen langs de kust. In de poolstreken leefden nijlpaarden en krokodillen in moerassen. Rond de evenaar groeiden tropische bossen, vol insecten en kleine zoogdieren. De CO2 daalde het werd kouder, de polen ontstonden en de zeespiegel daalde om daarna weer te stijgen. Zonder toedoen van de mens schommelde de temperatuur dus al flink. En zo gaat het op en neer, heen en weer.

Er zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen: de baan van de aarde om de zon, activiteiten van de zon, vulkaanuitbarstingen. Ook in de toekomst zal dit klimaatveranderingen veroorzaken. De natuur gaat zijn gangetje, ook al voor de mens het vuur uitvond.

CO2 stijgt
Sedert 1900 gaat de CO2 concentratie stijl omhoog, de temperatuurwisseling is daar niet gelijk aan. Begin 20e eeuw was er merkbaar een onverklaarbare opwarming in relatie tot de CO2 stijging. In de periode tussen 1945 en 1974 was er zelfs een lichte afkoeling; van 1975 tot 1998 is er een duidelijke opwarming merkbaar.
Sinds 1998 is de opwarming weer minder sterk dan daarvoor.

De huidige opwarming is gemiddeld één graad Celsius. Dat de verhoging van de CO2 opwarming veroorzaakt, daar is geen twijfel meer over. En dat de mens daar een aandeel(tje) in heeft evenmin.
Er woedt een wetenschappelijk strijd welk deel van die één procent hiervan voor rekening van de mens komt.
Dat 97% van de wetenschappers de mens de hoofdschuldige achten lees je vaak, maar is een statistisch fabeltje. Het is een aanname op basis van 0,5% publicaties daarover waarin een uispraak is gedaan. Dit maar weer eens terzijde gesteld.
De stijgende opwarming en CO2 is dus niet gelijk en evenredig aan elkaar, wat niet wegneemt dat de wetenschappers het erover eens zijn dat het verstandig is de CO2 uitstoot veroorzaakt door de mens omlaag te brengen.
Experimenten
De mens wringt zich nu in allerlei bochten om wat aan de opwarming te doen, hoofdzakelijk door de uitstoot van CO2 te beperken die wordt veroorzaakt door fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn eindig en daar dient toch op langere termijn iets op gevonden te worden, en zo snijdt het mes aan twee kanten.
Niet alle huidige maatregelen pakken gelukkig uit, ze zijn vaak met veel enthousiasme en geloof in hocus pocus genomen. Maar dat is de mens eigen. Met vallen en opstaan, geldverspilling, weggooien en opnieuw beginnen. Slachtoffers vallen en staan weer op. Zo zijn alle vernieuwende technologische ontwikkelingen door de mens uitgevonden en zo zal het weer gaan.

Zo, ik ben even uitgesproken “, beëindigt Ohoebruno zijn relaas.
“Ik ga verder kijken wat er momenteel in de praktijk wordt geëxperimenteerd met windenergie, zonne-energie, biomassa en andere ‘nieuwe energiebronnen’ want dat is wat ik eerder onderweg allemaal als schrikbeelden zag, Tot later”
Met een ferme vleugelslag verdween de wijze uil richting Kwadijk. ‘Als dat maar goed gaat dacht ik’.

Tekening Van Wankeren

Alle vertellingen

Ohoebruno en de woeste gronden.

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde.

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking.

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee.

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales.

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen.


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Column

Column Artikelen

Buurman Jaap over de pensioenen -maar niet heus-

“Hallo Meander hoe gaat het met je?” Ik kijk op en zie buurman Jaap. Hij is 92 jaar en woont in ...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...