Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

oehoebruno1Khiha
“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de avond niet verwacht na een ouderwetse zinderend warme dag.

“Ik heb weer klimaatnieuws”, zo valt Ohoebruno met de deur in huis.  “Over al dat gerommel met molens, zwarte spiegelende panelen, kolen- en houtverbranding, woeste gronden, afgraven van dorpen en bossen in Duitsland, zo als dat gevleugeld kan worden aangeduid. Het is een ingewikkeld en in de kern een feitelijk onbegrijpelijke gang van zaken, maar  ontegenzeggelijk waarneembaar. Zet je schrap Meander.

Ik zocht de das Nelis Meles op. Die heeft me toch van veel zaken verstand, on-ge-lo-fe-lijk.
Dassen, zo is mij verteld, zouden een beetje lui zijn en altijd op zoek zijn naar wat het beste en rendabel voor ze is. Het is in werkelijkheid een overlevingstactiek is. Ze hebben het voor elkaar gekregen dat mensen hen mooie dieren vinden en nemen het zelfs voor lief dat ze hun (volks) tuinen plunderen. Komen mensen té dichtbij -aaien houden ze niet van- dan is een flinke uithaal genoeg om de benodigde afstand te houden.

Nelis had aan een halve vraag genoeg en ging er al ‘dassend’ op los, als ik het zo mag zeggen, hahahahihihi. Nelis vatte samen wat we eigenlijk al wisten.
Sinds 1880 is de gemiddelde wereld temperatuur met 1 graad gestegen. Momenteel stagneert dat en zijn we op weg naar een IJstijd. Een mini ijstijd wordt voorspeld tussen 2020 en 2050 en een grote ijstijd over zo,n 12.000 jaar, maar dit terzijde. Als de CO2 onverhoopt daalt zitten we straks zomaar weer met de ene na de andere Elfstedentocht opgezadeld.
Ondertussen veroorzaakt nu de toename van broeikasgassen in de atmosfeer dat de temperatuur zal stijgen en het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor onze planeet, wel wordt deze paradoxaal genoeg door de toename van CO2 steeds groener.

De temperatuurstijging wordt veroorzaakt door: de baan van de aarde om de zon, activiteiten van de zon, vulkaanuitbarstingen. Ook de mens is dus deels verantwoordelijk voor de opwarming.
Het gebruik van fossiele brandstoffen, die grote welvaart hebben gebracht, vervuilt de lucht. Koolzuur -CO2- miljoenen jaren gelden door vegetatie aan de atmosfeer ontrokken, komt vrij door de energie die opgewekt wordt door de verbranding van die brandstoffen.
Eeuwenlang zij er miljoenen bomen omgehakt, het meeste is in de brand gestoken om er de daarin verstopte energie uit te halen. Steenkool bleek later een veel efficiëntere brandstof dan hout en een beetje minder vies. Welzeker een zeer vervuilende brandstof.
Maar daar houdt de eensgezindheid onder de mensen op.
Het ene kamp zegt dat de uitstoot van CO2 door de mens de drijvende kracht achter de opwarming is, en dat we het volledige effect van onze vervuiling nog niet eens hebben gezien doordat het klimaatsysteem langzaam reageert.
Het andere kamp zegt dat de grote klimaatveranderingen heel natuurlijk zijn en miljoenen jaren terug nog voor de mensen er waren in de tijd al aantoonbaar voorkwamen.  

Maar de moderne mens, die denkt dat alles maakbaar, breekbaar en heelbaar is, wil dit niet allemaal lijdzaam ondergaan, en hup daar verschijnen allerlei vernuftige reparatiemethoden voor de korte termijn. Methoden die zo aan Leonardo’s schetsboek zouden kunnen zijn ontleend. Weet je,Leonardo da Vinci schetste van alles en deed op papier uitvindingen, waarvan overigens geen één het deed, maar ik dwaal af.

Alles wat de mens verbrandt en CO2 uitstoot, veroorzaakt mede het broeikaseffect.
En net toen de mens op weg was een brug te slaan tussen vervuiling, broeikaseffect  en energieopwekking ging het mis.

Grote voorbeeld Duitsland besloot in 2000 alle niet CO2 uitstotende energieopwekkende centrales te sluiten. Een emotioneel en overhaast besluit blijkt nu. Genomen naar aanleiding van enige incidenten elders op onze planeet. Die incidenten leidde tot angstige volksgevoelens over wat atoomenergie kan betekenen. Electorale logica won het van wetenschappelijk logica en zo vielen de mensen in evolutie terug en gingen ze het ‘wiel opnieuw uit proberen te vinden’. 
Zon en wind zouden de oplossing moeten bieden, maar als het donker, bewolkt of windstil is leveren zon en wind nagenoeg niets, hoeveel molens en zonnepanelen je ook hebt.
De Duitsers zijn thans genoodzaakt om nog meer kolen en vooral het nog viezere bruinkool weer te gaan gebruiken in hun energiecentrales. En voor die bruinkool daar worden die dorpen en bossen voor afgegraven.
Zodoende daalt de CO2-uitstoot in Duitsland al jaren niet, terwijl de prijs van stroom door het hoge aandeel zon en wind het hoogst is van Europa.

Frankrijk bleef voor zijn (goedkope) energieopwekking afhankelijk van de atoomcentrales, die daar overigens nog nooit tot volkse onrust of angstgevoelens hebben geleid. Maar ik dwaal weer af.
Nederland rommelde daar wat tussendoor succesvol met aardgas en het bouwen van zogenaamd schonere kolencentrales. Wind- en zonne-energie was tot voor kort een hobbyisme.
En hoewel aardgas een relatief schone brandstof is, hetgeen in Nederland is gebleken na de grootscheepse ingebruikname ervan, is ook dat plotseling in de ban gedaan. Vooral ingegeven door naar nu blijkt onoordeelkundig uit de grond halen, met aardbevingen tot gevolg. Ook hier vormden het volksgevoel en electorale overwegingen de grondslagen voor het banbesluit op aardgas. Tja ….. en nu?
In Duitsland en België wordt aardgas juist, mede met het oog op het Nederlandse succes momenteel op grote schaal ingevoerd. Een bizarre gang van zaken maar realiteit.
Hier in ons landje wordt ingezet op zon, wind, en het ouderwets verbranden van steenkool en hout. Het overhaast en koste wat kost afschaffen van aardgas is in jouw landje doel geworden.  En daarmee besloot Nelis Meles de das zijn relaas en kroop weg in zijn hol.”
Ohoebruno laat een korte stilte vallen om alles te laten bezinken. “Beste Meander hoe het in jouw land nu precies toegaat dat is een ander verhaal. Nelis de das liet me nog weten dat ik voor de uitleg over die ingewikkeldheid het beste bij Marcel Meeuw en Louise Wielewaal terecht kan. Op weg dus!”

En met een ferme slag van zijn vleugels koos Ohoebruno het zwerk.

tekening Meander

Allle Ohoebruno vertellingen

Ohoebruno en de woeste gronden.

Ohoebruno spreekt met Salomom Corvus over de aarde.

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking. 

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

HVC gemeenten gaan voor bij de verwerking van afval

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders waaronder Purmerend (4...

Groen licht voor De Looiers

De Raad van State heeft 31 juli uitspraak gedaan over de ontwikkeling van twee woongebouwen op de lo...

De milieustraat is vernieuwd

Bezoekers van de milieustraat zien vanaf 2 augustus nog duidelijker waar ze hun afval kwijt kunnen. ...

Start procedure afwijking bestemingsplan ten behoeve van vestiging biowarmtecentrale op Baanstee-Noo...

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) verzorgt voor ruim 26.000 huishoudens de stadsverwarming in Pur...

Minister Schouten: extra steun voor streek- en regioproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de waardering voor Nederlandse ...

108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan

In het coalitieakkoord van mei 2018 is de ambitie opgenomen om 200 tijdelijke woningen te realiseren...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Wees voorbereid: vervang een asbestdak op tijd

Het verbod op asbestdaken is voorlopig niet meer aan de orde. Op 4 juni 2019 besloot de Eerste Kamer...

Reactie Commissie m.e.r. op onderzoek Investico in de media

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage is bij wet ingesteld om advies te geven o...

Politiebureau gaat verhuizen naar Baanstee Oost

Burgemeester Don Bijl laat weten, dat op 22 juli 2019 de formele overdracht heeft plaatsgevonden van...

Voorkom woninginbraak

Het vakantiegewoel is weer losgebarsten. Waar normale burgers het vakantiegevoel over zich late...
Column

Column Artikelen

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Het afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei we...

Sport: waar een wil is, is een weg!

Sport is, net als cultuur, de lijm in onze samenleving. Het verbindt mensen, is goed voor de gezondh...