Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

oehoebruno1Khiha
“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de avond niet verwacht na een ouderwetse zinderend warme dag.

“Ik heb weer klimaatnieuws”, zo valt Ohoebruno met de deur in huis.  “Over al dat gerommel met molens, zwarte spiegelende panelen, kolen- en houtverbranding, woeste gronden, afgraven van dorpen en bossen in Duitsland, zo als dat gevleugeld kan worden aangeduid. Het is een ingewikkeld en in de kern een feitelijk onbegrijpelijke gang van zaken, maar  ontegenzeggelijk waarneembaar. Zet je schrap Meander.

Ik zocht de das Nelis Meles op. Die heeft me toch van veel zaken verstand, on-ge-lo-fe-lijk.
Dassen, zo is mij verteld, zouden een beetje lui zijn en altijd op zoek zijn naar wat het beste en rendabel voor ze is. Het is in werkelijkheid een overlevingstactiek is. Ze hebben het voor elkaar gekregen dat mensen hen mooie dieren vinden en nemen het zelfs voor lief dat ze hun (volks) tuinen plunderen. Komen mensen té dichtbij -aaien houden ze niet van- dan is een flinke uithaal genoeg om de benodigde afstand te houden.

Nelis had aan een halve vraag genoeg en ging er al ‘dassend’ op los, als ik het zo mag zeggen, hahahahihihi. Nelis vatte samen wat we eigenlijk al wisten.
Sinds 1880 is de gemiddelde wereld temperatuur met 1 graad gestegen. Momenteel stagneert dat en zijn we op weg naar een IJstijd. Een mini ijstijd wordt voorspeld tussen 2020 en 2050 en een grote ijstijd over zo,n 12.000 jaar, maar dit terzijde. Als de CO2 onverhoopt daalt zitten we straks zomaar weer met de ene na de andere Elfstedentocht opgezadeld.
Ondertussen veroorzaakt nu de toename van broeikasgassen in de atmosfeer dat de temperatuur zal stijgen en het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor onze planeet, wel wordt deze paradoxaal genoeg door de toename van CO2 steeds groener.

De temperatuurstijging wordt veroorzaakt door: de baan van de aarde om de zon, activiteiten van de zon, vulkaanuitbarstingen. Ook de mens is dus deels verantwoordelijk voor de opwarming.
Het gebruik van fossiele brandstoffen, die grote welvaart hebben gebracht, vervuilt de lucht. Koolzuur -CO2- miljoenen jaren gelden door vegetatie aan de atmosfeer ontrokken, komt vrij door de energie die opgewekt wordt door de verbranding van die brandstoffen.
Eeuwenlang zij er miljoenen bomen omgehakt, het meeste is in de brand gestoken om er de daarin verstopte energie uit te halen. Steenkool bleek later een veel efficiëntere brandstof dan hout en een beetje minder vies. Welzeker een zeer vervuilende brandstof.
Maar daar houdt de eensgezindheid onder de mensen op.
Het ene kamp zegt dat de uitstoot van CO2 door de mens de drijvende kracht achter de opwarming is, en dat we het volledige effect van onze vervuiling nog niet eens hebben gezien doordat het klimaatsysteem langzaam reageert.
Het andere kamp zegt dat de grote klimaatveranderingen heel natuurlijk zijn en miljoenen jaren terug nog voor de mensen er waren in de tijd al aantoonbaar voorkwamen.  

Maar de moderne mens, die denkt dat alles maakbaar, breekbaar en heelbaar is, wil dit niet allemaal lijdzaam ondergaan, en hup daar verschijnen allerlei vernuftige reparatiemethoden voor de korte termijn. Methoden die zo aan Leonardo’s schetsboek zouden kunnen zijn ontleend. Weet je,Leonardo da Vinci schetste van alles en deed op papier uitvindingen, waarvan overigens geen één het deed, maar ik dwaal af.

Alles wat de mens verbrandt en CO2 uitstoot, veroorzaakt mede het broeikaseffect.
En net toen de mens op weg was een brug te slaan tussen vervuiling, broeikaseffect  en energieopwekking ging het mis.

Grote voorbeeld Duitsland besloot in 2000 alle niet CO2 uitstotende energieopwekkende centrales te sluiten. Een emotioneel en overhaast besluit blijkt nu. Genomen naar aanleiding van enige incidenten elders op onze planeet. Die incidenten leidde tot angstige volksgevoelens over wat atoomenergie kan betekenen. Electorale logica won het van wetenschappelijk logica en zo vielen de mensen in evolutie terug en gingen ze het ‘wiel opnieuw uit proberen te vinden’. 
Zon en wind zouden de oplossing moeten bieden, maar als het donker, bewolkt of windstil is leveren zon en wind nagenoeg niets, hoeveel molens en zonnepanelen je ook hebt.
De Duitsers zijn thans genoodzaakt om nog meer kolen en vooral het nog viezere bruinkool weer te gaan gebruiken in hun energiecentrales. En voor die bruinkool daar worden die dorpen en bossen voor afgegraven.
Zodoende daalt de CO2-uitstoot in Duitsland al jaren niet, terwijl de prijs van stroom door het hoge aandeel zon en wind het hoogst is van Europa.

Frankrijk bleef voor zijn (goedkope) energieopwekking afhankelijk van de atoomcentrales, die daar overigens nog nooit tot volkse onrust of angstgevoelens hebben geleid. Maar ik dwaal weer af.
Nederland rommelde daar wat tussendoor succesvol met aardgas en het bouwen van zogenaamd schonere kolencentrales. Wind- en zonne-energie was tot voor kort een hobbyisme.
En hoewel aardgas een relatief schone brandstof is, hetgeen in Nederland is gebleken na de grootscheepse ingebruikname ervan, is ook dat plotseling in de ban gedaan. Vooral ingegeven door naar nu blijkt onoordeelkundig uit de grond halen, met aardbevingen tot gevolg. Ook hier vormden het volksgevoel en electorale overwegingen de grondslagen voor het banbesluit op aardgas. Tja ….. en nu?
In Duitsland en België wordt aardgas juist, mede met het oog op het Nederlandse succes momenteel op grote schaal ingevoerd. Een bizarre gang van zaken maar realiteit.
Hier in ons landje wordt ingezet op zon, wind, en het ouderwets verbranden van steenkool en hout. Het overhaast en koste wat kost afschaffen van aardgas is in jouw landje doel geworden.  En daarmee besloot Nelis Meles de das zijn relaas en kroop weg in zijn hol.”
Ohoebruno laat een korte stilte vallen om alles te laten bezinken. “Beste Meander hoe het in jouw land nu precies toegaat dat is een ander verhaal. Nelis de das liet me nog weten dat ik voor de uitleg over die ingewikkeldheid het beste bij Marcel Meeuw en Louise Wielewaal terecht kan. Op weg dus!”

En met een ferme slag van zijn vleugels koos Ohoebruno het zwerk.

tekening Van Wankeren

Allle vertellingen

Ohoebruno en de woeste gronden.

Ohoebruno spreekt met Salomom Corvus over de aarde.

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking. 

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee.

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales.

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen.

 


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Omnibusenquête 2019

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

Thuiszitters ondanks Passend Onderwijs

Het aantal kinderen dat noodgedwongen thuis zit en geen onderwijs volgt is de laatste jaren dramatis...

De OV coach vanaf 1 januari in de gehele regio

De OV coach is in 2018 in Amsterdam gestart. Doel van het project is om mensen met een beperking, on...

Inloopavonden 'De Woonplek' verplaatst naar P3

Vorige week heeft de gemeente inwoners van de stad uitgenodigd voor 2 inloopavonden over de mogelijk...

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgtaak nieuwe voor gemeenten

Per 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) vervangen do...

Terugdringen van drugsgebruik onder jongeren

De politie heeft in samenwerking met jeugdboa’s van gemeente Purmerend op woensdag 8 januari een a...

Politie stopt met cameratoezicht in Purmerend

Sinds 2011 wordt er door de politie live cameratoezicht toegepast via camera’s die in de binnensta...

Burgemeester sluit drugspand

Burgemeester Bijl heeft vrijdag 10 januari 2020 een drugspand aan de Cantekoogweg voor drie maanden ...

Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

De sluisbrug is vanaf vandaag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer...

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Purmerend voert ranglijst aan bij landelijke beoordeling Wmo

De gemeente Purmerend staat op de eerste plaats van gemeenten die beoordeeld zijn op prestaties van ...

VOC-mentaliteit in een hedendaags jasje

Bus boven: Dinkey Toys, made in EnglandBus onder: SM, made in ChinaOpwinding over de Chinezen die on...
Column

Column Artikelen

Van Kerstman naar Vadertje Tijd

Na Sinterklaas en niemandsland is het de tijd voor de Kerstman. Opnieuw een sprookjesfiguur een met ...

Niemandsland zet je helaas aan het denken

Zo, Zwarte Piet en Sinterklaas zijn weer voor een jaartje terug in hun sprookjesboek. Nu verkeren we...

Zwarte Piet en Sinterklaas

Zo dat zit erop. De echte Zwarte Piet is weer veilig in Purmerend aan land gestapt. Met in zijn gevo...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

Buurman Jaap over de pensioenen -maar niet heus-

“Hallo Meander hoe gaat het met je?” Ik kijk op en zie buurman Jaap. Hij is 92 jaar en woont in ...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...