Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

raadszaalHA
1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de verschijning van de opnieuw vormgegeven website van de STADSPARTIJ. Na een lange rustpauze is deze vanaf vandaag weer actief met actuele artikelen voor geïnteresseerden en dat zijn er velen in Purmerend en zelfs omstreken is ons gebleken.

Uiteraard zal ook op gezette tijden een column niet ontbreken. Als columnist Meander heb ik binnen de algemene beginselen van fatsoen en waarheidsgetrouwheid de ruimte om situaties te analyseren en waar nodig zich over te verbazen. De onderwerpen van de column kunnen lopen van huiselijke, lokale tot wereldse zaken. Het belangrijkste doel is het denken en het gesprek over het onderwerp op gang te brengen.
En er is nog al wat gaande. Lokaal spelen er momenteel veel zaken. Denk aan de financiële begrotings tegenvaller voor Purmerend van ruim 4 miljoen door gemanipuleer van het rijk met uitkeringen en vergoedingen aan gemeenten. Duidelijker wordt daardoor ook steeds meer dat lokale afdelingen van de landelijke partijen steeds meer losgezongen raken van het ‘hoofdkantoor’ in Den Haag. Het hoofdkantoor trekt zich steeds minder aan van de gemeenten (en de lokale gemeentelijke politiek). Hierbij maakt het niet uit in welke samenstelling er in de regering wordt deelgenomen. De financiële duimschroeven zijn nu zodanig dat lokaal een extra verhoging van lasten niet meer tot de onmogelijkheden kan worden gerekend.

Gecalculeerd stemmen per verkiezingsitem is het gevolg. Voor de Provinciale Staten (en indirect Eerste Kamer) op een verzetspartij, die vooral de klimaathype ter discussie stelt. Als het om de Europese verkiezingen gaat op een partij die zo min mogelijk brokken maakt en met een aanstekelijke Europees gerichte lijsttrekker.
Zouden er nu landelijk verkiezingen zijn dan zou zomaar eens de pensioenproblematiek (de nieuwe plannen maken het uitkeringsniveau alleen nog maar linker zal blijken), de niet aflatende afbraak van de verzorgingsstaat en de ongebreidelde verrijking van de factor kapitaal ten opzicht van de factor arbeid de doorslag kunnen geven. Maar goed dat is in een glazen bol kijken met de kennis van thans.

Lokaal zal binnenkort het samengaan van de gemeenten Beemster en Purmerend de discussie bij de inwoners gaan beheersen.
Naar ik uit betrouwbare bron heb vernomen komen in juli van dit jaar daarvoor de beslissende documenten beschikbaar en ergens in september ligt het in de bedoeling dat er een beslissing wordt genomen tot opheffen van de gemeenten Beemster en Purmerend en de instelling van een nieuwe gemeente Purmerend. Dat betekent vakantie-huiswerk voor de lokale politici deze zomer.

Beide gemeenten kampen, zoals hierboven al beschreven, met een groot begrotingstekort. De culturen van beide gemeenten zijn zeer verschillend en alleen dat laatste geeft al bij fusies grote problemen, conservatieve instincten zullen er verder door los komen. Tel daarbij de nog te regelen bestuurlijke en financiële zaken en het zal duidelijk zijn dat onze bestuurders incluis voltallige gemeenteraad een reuzeklus staat te wachten.
Met….. een reële kans op vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad eind 2021.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Parkeerbeleid binnenstad en problemen Markerkade

Door diverse woningbouwprojecten in en om de binnenstad zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De rui...

Maandag 17 juni openbare bijeenkomst klankbordgroep fusie raadsleden Beemster en Purmerend

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren...

Inspraak programma van eisen OV Zaanstreek-Waterland: reageren uiterlijk 14 juli!

Op 29 mei heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het ontwerp Programma van Eisen ...

Stand van zaken zorgaanbod Dijklander ziekenhuis

Wethouder Rotgans heeft de gemeenteraad een uitgebreide notitie gestuurd over de stand van zaken m.b...

Nationale ombudsman positief over wetsvoorstel wijziging gemeentelijke schuldhulpverlening

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waardeert hetwetsvoorstel Wijziging gemeentelijke schul...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Verkeersveiligheid Westerweg – Wherevogels

In 2017 nam de raad een motie aan over de oversteek van de Purmerenderweg voor voetbalvereniging Whe...

Priknick actie Rotaryclub Purmerend nuttig en leuk

Zaterdag 1 juni jongstleden organiseerde de Rotaryclub Purmerend een actie om gezamenlijk zwerfafval...

Voortzetting fonds voor starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen sinds april 2018 weer gebruik maken van de Startersregeling. De...

Sporthal De Koogmolen voor e-sports

Het Regio College en de Purmerendse Scholen Groep (PSG) vertrekken deze zomer uit het schoolgebouw a...

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. ...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...
Column

Column Artikelen

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Het afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei we...

Sport: waar een wil is, is een weg!

Sport is, net als cultuur, de lijm in onze samenleving. Het verbindt mensen, is goed voor de gezondh...

De betekenis van Democratie

Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demosc...

Verkiezingsonderzoek in Purmerend: Mario Hegger de beste, Stadspartij de favoriet...

Per ongeluk of misschien wel tot mijn geluk ter inspiratie voor een stukje las ik al surfend op inte...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...

Politiek als een afspiegeling van de maatschappij

Binnen een gezin maak je keuzes en sluit je compromissen,  dat begint bij de start van een rela...

Dementie neemt toe

In Nederland zijn ongeveer 260.000 mensen die te maken hebben met een vorm van dementie. Door de ver...