Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

CPN
Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborden. Eén is me altijd bijgebleven, die van de CPN: ‘Hogere lonen, Lagere lasten’. Kort, bondig, rode letters.

Voor de huidige generatie, de Communistische Partij Nederland bestaat niet meer en is opgegaan In GroenLinks. Af en toe merk je dat nog als er naast iets progressiefs ook een traditioneel linksig geluid klinkt.
Ja, er is een kenmerkend verschil tussen Progressieve Politiek en Linkse Politiek. Vaak denk ik dat ze de begrippen expres door elkaar gooien om de burgers zand in de ogen te strooien, maar dat zal liggen aan mijn overgevoeligheid voor mooie praatjes.
Het verschil tussen Progressief en Links wordt uitstekend uitgelegd in het nieuwe boek van Geert van Istendael: De grote verkilling.
Het leidt tot een te grote afdwaling van de kern van deze column om daar verder op in te gaan, open daarom voor de uitleg hierover deze link of nog beter lees het boek. 

Terug naar de CPN. Hun voorlieden waren goede sprekers en konden de slogan ‘hogere lonen lagere lasten’ aanstekelijk verwerken in hun verkiezings toespraken. Als kind snapte ik er toen nog niet veel van, maar bijblijven deden me de woorden wel en de geestdrift waarmee ze werden uitgesproken.
En zie daar, een paar dagen terug was de slogan er weer. Hoewel ….. half.
Onze staatsman Rutte pleitte hardgrondig voor hogere lonen. In nette VVD bewoordingen riep hij de bedrijven op hun tegen de plint klotsende bedrijfswinsten in de zakken van de werknemers terecht te laten komen en niet in die van de topmannen. Of ik oud CPN topman Marcus Bakker hoorde, ik kon mijn oren niet geloven.
Tja, en waar het helaas stokte was de oproep naar lagere lasten en daar was dan ook meteen het verschil met Marcus Bakker.

Algemeen is er overeenstemming over dat de grootste lastenaanjager de achtereenvolgende Rutte kabinetten zijn. Met handjeklap tussen partij topmannen met ‘verschillende ideologische achtergrond ‘ zijn de lasten voor burgers verzwaard. 
Denk hierbij aan de doorgeslagen privatiseringen en verzelfstandigingen, waardoor diensten kostendekkend en winstgevend werden gemaakt. Zaken die tot voor kort tot het vanzelfsprekende sociale arrangement van onze maatschappij behoorden, zijn dat ineens niet meer. Momenteel liggen de pensioenen weer onder vuur het recente akkoord zal nog ‘onverwachte‘ dramatische wendingen krijgen, maar dit terzijde.

Recent te noemen is ook de BTW verhoging, de energiebelasting en de aangekondigde klimaatkosten en niet in het minst de door het overdragen van allerlei zorgtaken naar gemeenten, de tekorten op gemeentebegrotingen. Dit doordat het Rijk verzuimt heeft daarvoor de nodige financiering mee te geven. In Purmerend leidt een inwonervriendelijk sober onroerend zaak beleid zelfs tot een Rijksboete van een 0,5 miljoen euro. Je verzint het niet…..
De ‘winst’ blijft grotendeels achter in het begrotingsoverschot, inmiddels het spaarpotje van het Rijk. ‘Dit begrotingsoverschot klotst tegen de stenen van het Binnenhof om het maar eens met Rutte te zeggen’.
En klotsen doet het. Nederland boekte vorig jaar een overschot op de staatsbegroting van 11,3 miljard euro, ofwel 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Duitsland is het overschot zelfs 3 procent. De Nederlandse en Duitse begrotingsoverschotten zijn buitensporig en moeten worden aangepakt. Dat zei IMF-topvrouw Christine Lagarde in Luxemburg na haar presentatie aan de Eurogroep van de jaarlijkse rapportage van de VN-organisatie over de eurozone. Volgens Lagarde moeten landen die ruim in de slappe was zitten zoals Nederland en Duitsland meer ‘in hoge kwaliteit investeren’.
Ook de Europese Commissie heeft kritiek op het Nederlandse begrotingsoverschot. Ze spoorde Den Haag in februari nog aan meer te investeren in niet alleen tastbare zaken maar ook bijvoorbeeld in intellectueel eigendom en onderzoek en ontwikkeling. We zouden veel meer moeten investeren. In onze zorg, onderwijs, in onze wegen en dijken.
Dus naast lastenverlaging kan er ook aan de kwaliteit van de samenleving wel het nodige worden verbeterd. Het geld is er.
Mark Rutte en de andere politieke topmannen weten best dat ze de lasten schijnbaar verlagen (inkomensbelasting) maar om ons onduidelijke redenen feitelijk verhogen en het overschot potverteren. De topmannen van het bedrijfsleven doen dat op hun manier ook, het is maar net waar je het geld vandaan haalt en wegstopt.
Marcus Bakker zou over de woorden van Mark Rutte zeggen: “De tranen die men nu vergiet, komen van de uien die men zelf gesneden heeft.”

Afbeelding: Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Proefproject wonen en werken op bedrijventerrein De Koog

In Purmerend is een flink tekort aan woningen. Het is dan ook een goede zaak om alle mogelijkheden v...

De OV-coach voor gehandicapten ook in de regio

De OV coach is in 2018 in 2018 is het project OV coach in Amsterdam gestart. Doel van het project is...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Purmerend onderzoekt de verplichte afsluiting van het gasnet

Binnenlands Bestuur bericht dat Purmerend kijkt naar de mogelijkheden om bewoners verplicht van het ...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Deel parkeergarage Eggert gesloten vanwege onveiligheid hellingbaan

Op basis van een voorlopige conclusies uit een standaardcontrole heeft eigenaar Wereldhave van het E...

Van krijtje naar digipen

 Toen ik van school kwam was er werkeloosheid onder leerkrachten. Echter kreeg ik, omdat ik de ...

Algemene beschouwingen Stadspartij bij de begroting 2020 - 2023

Hieronder de bijdrage van de Stadspartij zoals ingesproken door fractievoorzitter Bert Meulenberg ...

College verleent omgevingsvergunning biomassacentrale

Het college heeft de Raad geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen...

Stadspartij stelt vragen over defecte straatverlichting omgeving treinstation Overwhere

De openbare straatverlichting is in een groot gedeelte van de Doplaan in Overwhere defect. Ook brand...

Experiment met voorrang woningzoekenden met economische of maatschappelijke binding

Wethouder Kroese heeft de raad geïnformeerd over de aanvraag voor een experiment met betrekking tot...

Zaterdag 2 november 2019 Landelijke Natuurwerkdag opent in Purmerend

Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van ...
Column

Column Artikelen

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

Buurman Jaap over de pensioenen -maar niet heus-

“Hallo Meander hoe gaat het met je?” Ik kijk op en zie buurman Jaap. Hij is 92 jaar en woont in ...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...