Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

OhoebrunotraanK
Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek naar Louise Wielewaal.
“Ja Ohoebruno, de man van Louise -Wim - is gemakkelijk te vinden. Hij heeft een heldergeel verenkleed met zwarte vleugels en een zwarte staart. Louise daarentegen is veel fletser gekleed en moeilijker te vinden in de boomkruinen. Maar het gaat lukken hoor, ik weet waar ze tegenwoordig wonen. Ze hebben voorkeuren voor de boomtoppen van berken, elzen, espen eiken en populieren. Precies de bomen die nogal te leiden hebben van de kaalslag in de bossen. Maar in de Flevopolder en bij het Lauwersmeer zijn betrekkelijk jonge populierenbossen daar zijn ze zomers te vinden.”
Vrolijk fluitend en zingend vervolgen de vogels hun tocht.

‘Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal.
En horen wij die muzikant, dan is zomer in ’t land
Dudeljoho klinkt zijn lied, dudeljoho klinkt zijn lied
Dudeljoho en anders niet’
,

Marcel en Ohoebruno zijn nog maar net in de Flevopolder of ze zien Wim en Louise Wielwaal. De Wielewalen kennen Marcel, die Ohoebruno introduceert. Marcel neemt afscheid en Wim vliegt gezellig een stukje met hem mee terug, hij kent het verhaal van Louise wel.
“Zo Ohoebruno, jij wil weten waar al dat hout blijft dat uit de bossen verdwijnt en zo’n kaal beeld geeft. Nu je hebt geluk dat we er nog zijn. Wim en ik waren net van plan om te gaan overwinteren in Oost-Afrika.
Woeste gronden
Je vraagt wat er aan de hand is, dat is niet in een paar woorden verteld.
In Nederland was het tot voor kort natuurbeleid om afvalhout en omgevallen bomen en dode bomen te laten liggen. Dood hout zorgt voor een gezond grondleven en zo een soortenrijk bos. Voor vele bosorganismen is dood hout van levensbelang, ze zijn er voor hun voortbestaan afhankelijk van.
Ineens werd alles opgeruimd en niet alleen ruimen maar er wordt ook gezond bos uitgedund. Dit onder het motto terug naar de Middeleeuwen en de woeste gronden. Dat zou namelijk de oorspronkelijke bossituatie zijn. Nonsens natuurlijk, het is maar net in welk tijdsmoment je kijkt.
Doel van al dat hout winnen is om zoveel mogelijk hout te hebben om te verbranden. Er wordt energie mee opgewekt. Op papier worden zo de door beleidsbepalend mensen -min of meer wereldwijd afgesproken- CO2 uitstoot en de stijging van de aardopwarming verminderd.
Hout stoken vele malen smeriger dan aardgas, aardolie of steenkool
Met een mooi nieuw woord wordt dit hout - biomassa - genoemd. Over hout - biomassa- is door beleidsbepalende mensen bepaald dat er voor iedere verbrandde boom een nieuwe boom wordt geplant. Zo houdt men op papier de opwekking van energie uit hout CO2-neutraal; een boom voor een boom. Wie dit controleert mag Joost weten, maar dit terzijde.
De beleidsbepalende mens tovert om dit idee maatschappelijk aanvaardbaar te maken voor de andere mensen twee enorme konijnen uit de hoge hoed.
Ten eerste: het verstoken van hout levert veel meer CO2 op dan wanneer je aardgas, aardolie of zelfs steenkool zou gebruiken. Maar de beleidsbepalende mens zet die feitelijkheid buiten spel. Voor de verbrande boom wordt ‘immers’ een nieuwe boom geplant. Uitstoot nul zo wordt geredeneerd.
Onzin, die CO2 gaat in één keer de lucht in en wordt logischerwijs niet direct weer vastgelegd in een net nieuwe aanplant. De nieuwe bomen hebben tijd nodig om te groeien.
Ten tweede: de beleidsbepalende mens heeft biomassa (hout dus) als hernieuwbare (duurzame) energie bestempelt. Met hetzelfde gemak waarmee je van de een op de andere dag bepaalt dat een meeuw een raaf is.
Maar biomassa kan niet als hernieuwbare energie worden beschouwd en is allerminst milieuvriendelijk.
Tellen we de energieverliezen door bewerking en transport er bij op, dan kunnen we rustig stellen dat bij gebruik van hout als brandstof drie tot vier keer zoveel CO2 per eenheid energie wordt uitgestoten dan bij aardgas. Dus terwijl het beleid enerzijds inzet op het verminderen van de CO2-uitstoot en we daarvoor fossiele brandstoffen in de grond laten zitten, zorgt het er anderzijds voor dat de CO2 uitstoot juist met factoren toeneemt door schoner aardgas te vervangen. Aardgas dat voorlopig nog buitengewoon ruim voorhanden is.
Forse subsidie op bedrijfsmatig hout stoken
Kolencentrales en ander biomassa verstokende bedrijven worden met subsidiëring en vrijstelling van emissierechten verleid tot het overstappen op of bijstoken van biomassa. Minister Wiebes van Economische Zaken - een beleidsbepalend mens- heeft hiervoor 8 miljard euro subsidie gereserveerd. De overstap van gas naar houtstook wordt zodoende om economische motieven steeds vaker gemaakt. Het heeft niets met milieu te maken.
Dat geld kan beter worden gebruikt om te besteden aan innovaties en investeringen die industrie, verkeer en landbouw in staat stelt om werkelijk te veranderen en zich aan te passen.
Onbegrijpelijk dat de beleidsbepalende mens, die beweert het beste met de andere mensen op het oog te hebben, kolencentrales laat ombouwen tot biomassacentrales en een vrijbrief geeft voor tientallen kleinere biomassacentrales.
Als we de CO2-uitstoot nu serieus willen beperken, zouden we dus de steenkool c.q. biomassacentrales zoveel mogelijk moeten vervangen door aardgascentrales (CO2-reductie) en tegelijkertijd een beleid moeten ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk CO2 langdurig wordt vastgelegd (CO2-opslag). Dat laatste gebeurt echter niet. Sterker nog, het areaal aan bossen neemt drastisch af en het beheer van bestaand bos is niet ingericht op het vastleggen van CO2. Daardoor raakt het ‘milieu’ behoorlijk van de regen in de
drup.

De emoties laaien op
Beste Ohoebruno, ik word toch zo diep droevig over wat de beleidsbepalende mens hier allemaal kwakzalvert. Vertel dat maar aan die vriend van je Meander. Waar woont hij eigenlijk?”
‘Wel geachte en hooggeleerde Louise, Meander woont in Purmerend”, antwoordt Ohoebruno.
Louise Wielewaal schrikt en roept uit: “wat Purmerend, zo dicht bij Diemen, zo dicht bij Zaanstad met zijn biomassaplannen. Purmerend die zelf een biomassacentrale voor de stadsverwarming heeft en er nog eentje bij gaat zetten. Oei Ohoebruno, Meander en de andere mensen zijn niet te benijden.”

“Ja Louise”, reageert Ohoebruno, “de beleidsbepalende mensen in Purmerend hebben ook bepaald dat aardgas uit hun stad moet verdwijnen. De andere mensen worden er momenteel proefondervindelijk en met veel geld toe verleid om voor hun warmte over te schakelen op de warmte opgewekt door de biomassacentrale.”
Louise haar bruin-zwarte oogjes flakkeren van boosheid. Man Wim komt net terugvliegen.
“Zie je Wim nu heeft die uil me toch nog emotioneel weten te krijgen. Purmerend dat toch om zijn kritische mensen bekend staat, heeft een uitdijende biomassacentrale voor warmtelevering. En heeft in een adem aardgas bij het oud vuil gezet.
Het is toch niet te geloven. Je weet wat dat betekent hé Wim. Volgend jaar zeker niet naar Purmerend en als het even kan voorlopig ook maar niet meer naar Nederland.
Ja Ohoebruno vertel alles maar aan je vriendje Meander en hopelijk geeft hij het door aan zijn beleidsbepalende maatjes. Of het zin heeft vraag ik me af , maar niet geschoten is altijd mis. Kom Wim we gaan weg uit dit dwaze land.”
Beide vogels stijgen op en laten Ohoebruno in complete verwarring achter. “Hoe vertel ik dit alles aan vriendje Meander mompelt de grote wijze vogel”. Aangedaan komt er waarachtig een traan uit zijn ogen vloeien.
Tekening Meander
Alle vertellingen
Ohoebruno en de woeste gronden.
Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde.
Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking.
Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee.
Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales.
Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Column

Column Artikelen

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...