Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BertgeelHA
Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn betreft een gevoel en kan vergaande gevolgen hebben. Een mens, van jong tot oud, heeft verbinding met andere nodig om zich gezond te ontwikkelen. Eenzaamheid kan tot fysieke problemen leiden. Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied wordt geactiveerd als bij pijn.
 
Eenzaamheid is niet vast te omschrijven, de een heeft meer behoeft aan sociale contacten dan een ander. Eenzaamheid is heel persoonlijk. Het is ook zeer moeilijk te herkennen, met eenzaamheid loop je niet te koop, er hangt geen bordje op “ik ben eenzaam”.
Eenzaamheid is een ingrijpend probleem in een mensenleven en is absoluut niet aan leeftijd gebonden. Het gebrek aan menselijk contact kan vele oorzaken hebben. Bij ouderen wordt het vaak veroorzaakt door het wegvallen van een partner waarddor de sociale contacten verdampen. Ook pensionering is vaak een oorzaak, mensen zonder hobby’s vallen vaak in een zwart gat als het werk opeens gedwongen stopt. Bij jongeren zijn er veel oorzaken aan te wijzen waardoor eenzaamheid ontstaat zoals een echtscheiding, ziekte, het wegvallen van werk en inkomen of het anders zijn dan de mensen in je omgeving. Maar eenzaamheid kan ook te maken hebben met je karakter, het kan zelfs een keuze zijn. Maar in bijna alle gevallen is het ontstaan door omstandigheden en daarom is Iedere eenzaam mens er één te veel.
Hoe bereik je eenzame mensen?
Grote vraag die altijd overal weer opduikt is hoe bereik je de mensen die eenzaam zijn. Op deze vraag is tot op heden nog geen afdoend antwoord geformuleerd. Als ze niet eenzaam waren zouden ze wel in beeld zijn. Het bereiken van eenzame mensen zal makkelijker worden als er goed wordt samengewerkt. Dat betekent dat de sociale netwerken (daarbij bedoelen we familie, vrienden huisarts, wijkagent, sociale wijkteams, woningcorporaties, buren, etc.)  goed moeten kijken naar gedragingen in hun omgeving en voor al de samenwerking moeten zoeken. Op tijd signaleren en naar oplossingen zoeken kan veel leed besparen.
Als een eenzaam mens eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft daarom veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
Als de eenzaamheid al in een dusdanig stadium is dat het door vrijwilligershulp niet meer op te lossen is moet er hulp worden ingeroepen door professionals. Er zijn meerdere organisaties die in staat zijn goede professionele hulp te bieden in het geval van eenzaamheid.
Aantallen in Purmerend?

Er zijn niet direct actuele cijfers over de eenzaamheid onder de inwoners van Purmerend. Cijfers uit 2016 gaven aan dat aan dat 8% van de Purmerenders zich eenzaam tot zeer eenzaam voelt. Landelijk vertoont zich een gelijk cijfer. Daarnaast zijn er 48% van onze Purmerendse inwoners dat zich in 2016 sociaal eenzaam voelde en 24% voelde zich emotioneel eenzaam. We hebben het hier over cijfers die bekend zijn. De afdeling senioren van de Stadspartij heeft weinig vertrouwen in deze cijfers.
Een van de kenmerken van eenzaamheid is het gebrek aan contact met andere menen dus deze cijfers zijn in onze ogen een vrij lage schatting van het werkelijk eenzaamheidscijfer.
Het grote probleem wat overal speelt is hoe bereik je iemand die eenzaam is. Als een eenzame eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
De seniorenafdeling van de Stadspartij zet zich in om eenzaamheid zoveel mogelijk onder de aandacht van iedereen te brengen. Ziet u gevallen in uw omgeving waarvan u het vermoeden heeft dat er van eenzaamheid sprake is meldt het ons dan. Wij zullen dan kijken of er maatregelen nodig zijn en zullen zonodig de juiste hulpverlening in zetten.
Doel is om eenzaamheid in onze mooie stad een halt toe te roepen en terug te dringen tot nul.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Column

Column Artikelen

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Het afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei we...

Sport: waar een wil is, is een weg!

Sport is, net als cultuur, de lijm in onze samenleving. Het verbindt mensen, is goed voor de gezondh...

De betekenis van Democratie

Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demosc...

Verkiezingsonderzoek in Purmerend: Mario Hegger de beste, Stadspartij de favoriet...

Per ongeluk of misschien wel tot mijn geluk ter inspiratie voor een stukje las ik al surfend op inte...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...