Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

BertgeelHA
Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn betreft een gevoel en kan vergaande gevolgen hebben. Een mens, van jong tot oud, heeft verbinding met andere nodig om zich gezond te ontwikkelen. Eenzaamheid kan tot fysieke problemen leiden. Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied wordt geactiveerd als bij pijn.
 
Eenzaamheid is niet vast te omschrijven, de een heeft meer behoeft aan sociale contacten dan een ander. Eenzaamheid is heel persoonlijk. Het is ook zeer moeilijk te herkennen, met eenzaamheid loop je niet te koop, er hangt geen bordje op “ik ben eenzaam”.
Eenzaamheid is een ingrijpend probleem in een mensenleven en is absoluut niet aan leeftijd gebonden. Het gebrek aan menselijk contact kan vele oorzaken hebben. Bij ouderen wordt het vaak veroorzaakt door het wegvallen van een partner waarddor de sociale contacten verdampen. Ook pensionering is vaak een oorzaak, mensen zonder hobby’s vallen vaak in een zwart gat als het werk opeens gedwongen stopt. Bij jongeren zijn er veel oorzaken aan te wijzen waardoor eenzaamheid ontstaat zoals een echtscheiding, ziekte, het wegvallen van werk en inkomen of het anders zijn dan de mensen in je omgeving. Maar eenzaamheid kan ook te maken hebben met je karakter, het kan zelfs een keuze zijn. Maar in bijna alle gevallen is het ontstaan door omstandigheden en daarom is Iedere eenzaam mens er één te veel.
Hoe bereik je eenzame mensen?
Grote vraag die altijd overal weer opduikt is hoe bereik je de mensen die eenzaam zijn. Op deze vraag is tot op heden nog geen afdoend antwoord geformuleerd. Als ze niet eenzaam waren zouden ze wel in beeld zijn. Het bereiken van eenzame mensen zal makkelijker worden als er goed wordt samengewerkt. Dat betekent dat de sociale netwerken (daarbij bedoelen we familie, vrienden huisarts, wijkagent, sociale wijkteams, woningcorporaties, buren, etc.)  goed moeten kijken naar gedragingen in hun omgeving en voor al de samenwerking moeten zoeken. Op tijd signaleren en naar oplossingen zoeken kan veel leed besparen.
Als een eenzaam mens eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft daarom veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
Als de eenzaamheid al in een dusdanig stadium is dat het door vrijwilligershulp niet meer op te lossen is moet er hulp worden ingeroepen door professionals. Er zijn meerdere organisaties die in staat zijn goede professionele hulp te bieden in het geval van eenzaamheid.
Aantallen in Purmerend?

Er zijn niet direct actuele cijfers over de eenzaamheid onder de inwoners van Purmerend. Cijfers uit 2016 gaven aan dat aan dat 8% van de Purmerenders zich eenzaam tot zeer eenzaam voelt. Landelijk vertoont zich een gelijk cijfer. Daarnaast zijn er 48% van onze Purmerendse inwoners dat zich in 2016 sociaal eenzaam voelde en 24% voelde zich emotioneel eenzaam. We hebben het hier over cijfers die bekend zijn. De afdeling senioren van de Stadspartij heeft weinig vertrouwen in deze cijfers.
Een van de kenmerken van eenzaamheid is het gebrek aan contact met andere menen dus deze cijfers zijn in onze ogen een vrij lage schatting van het werkelijk eenzaamheidscijfer.
Het grote probleem wat overal speelt is hoe bereik je iemand die eenzaam is. Als een eenzame eenmaal in beeld is zijn er heel veel mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. De maatschappij heeft veel behoefte aan vrijwilligers in allerlei organisaties of dat nou in de zorg is, sport, onderwijs of hulpverlening, er is keuze genoeg.
De seniorenafdeling van de Stadspartij zet zich in om eenzaamheid zoveel mogelijk onder de aandacht van iedereen te brengen. Ziet u gevallen in uw omgeving waarvan u het vermoeden heeft dat er van eenzaamheid sprake is meldt het ons dan. Wij zullen dan kijken of er maatregelen nodig zijn en zullen zonodig de juiste hulpverlening in zetten.
Doel is om eenzaamheid in onze mooie stad een halt toe te roepen en terug te dringen tot nul.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

NS en gemeente Purmerend worden het eens over grondaankoop voor parkeerterrein Stationsweg

De plannen van het college om een perceel grond gelegen aan het eind van de Stationsstraat van NS-Va...

Wagenweg wordt 30-km zone

De vertraagde werkzaamheden om van de Wagenweg een 30-km zone te maken nemen op maandag 21 oktober e...

Bezint eer ge begint

Het populairst in de media is thans de onrust en de hier en daar zelfs waarneembare paniek over het ...

APV wijziging met betrekking tot gebruik, bezit en verkoop lachgas

Lachgas wordt in toenemende mate gebruikt door (Purmerendse) jongeren als partydrug. Dit kan naast h...

Proefproject gescheiden inzameling gft en etensresten bij hoogbouw van start

In de notitie Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend is één van de voorgestelde maatregelen een p...

Dementie neemt toe

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig...

Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektri...

Waar komen de windmolens en zonneparken in onze omgeving

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat regionale overheden gezamenlijk een Regionale Ene...

70 Sociale huurwoningen langs de Dopsloot in besluitvorming

Het bestemmingsplan Dopsloot 2019 maakt het mogelijk drie appartementengebouwen met in totaal 70 soc...

Voorgang Pilot Aardgasvrij Purmerend

We zijn nu bijna één jaar verder en er is veel vooruitgang geboekt. Hoog tijd om onze ervaringen m...

HVC stopt verder onderzoek naar onderbrengen AEB

Afgelopen weken hebben gemeente Amsterdam, AEB en HVC overleg gevoerd over de publieke voorkeursrout...

AMBULANTE ZORG IN WATERLAND

Een inspiratieochtend , georganiseerd door de Gemeente Purmerend werd gehouden in P3 op donderdag 26...
Column

Column Artikelen

Buurman Jaap over de pensioenen -maar niet heus-

“Hallo Meander hoe gaat het met je?” Ik kijk op en zie buurman Jaap. Hij is 92 jaar en woont in ...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...