Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Frieda
Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demoscratos’ volksheerschappij betekent. Het volk heeft het voor het zeggen. Wij kennen het als het systeem waar burgers beurtelings regeren en geregeerd worden. In de Van Dale  staat het omschreven als een staatsvorm waarin het volk door vertegenwoordigers zichzelf regeert en vrijuit zijn wensen en mening kan uiten.
 Volksvertegenwoordiging
Om de democratie zuiver te houden is het van belang dat alle regels bekend zijn. In ons land wonen meer dan zestien miljoen mensen die allemaal hun eigen opvattingen hebben over wat er zou moeten gebeuren. Zo maar een keer met z'n allen bij elkaar gaan zitten om daar over te praten en besluiten te nemen is onmogelijk.
Omdat we niet met z'n allen tegelijk het land of de gemeente kunnen besturen, kiezen we volksvertegenwoordigers. Op landelijk niveau zijn dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer, op gemeentelijk niveau wordt het democratisch gekozen bestuur gevormd door de gemeenteraad en in de provincie door Provinciale Staten.
 Gemeenteraad
Kaderstelling gebeurt door de gemeenteraad, uitvoering door het College van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente en vertegenwoordigt het volk van de gemeente. Zij controleert of burgemeester en wethouders hun werk goed doen en adviseert de wethouders. Ook zet de gemeenteraadraad het beleid in hoofdlijnen uit. Democratie is veel overleg en de besluitvorming kost veel tijd.
 Controlerende rol van de gemeenteraad
Sinds 7 maart 2002 heeft Nederland een duaal stelsel. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders duidelijk gescheiden rollen hebben. De gemeenteraad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd door burgemeester en wethouders en adviseert daarbij.
De Instrumenten (middelen) die de gemeenteraad daarbij kan gebruiken zijn:
  • Een amendement (voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel)
  • Een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten)
  • Mondelinge (vragenhalfuur in de raad)of schriftelijke vragen
  • Een initiatief voorstel (een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad)
  • Interpellatie (een raadslid kan het college van B&W schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid)
  • Recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand
Kandidaat raadslid
Het dualisme is ingevoerd met als doel burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen.
De gemeente Purmerend heeft hiervoor enkele mogelijkheden. Zo heeft de gemeente het ‘Praat met de raad’ of ‘Gast in de raad’.
Door de korte cursus ‘Hoe word ik raadslid’ waaraan ik zelf heb deelgenomen en met het bovenstaande historisch gegroeide pakket van rechten en plichten voor ogen heb ik mij kandidaat gesteld voor een raadszetel van de Stadspartij.
Ik zie het als mijn taak om de stad als een fijn woon- en leefomgeving te (be)houden en waar nodig te helpen verbeteren. Ik zal mij met overtuiging inzetten voor het seniorenbeleid, denk hierbij aan eenzaamheid onder senioren, de noodzakelijke zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en verder ondersteuning op elk gebied van deze steeds groeiende inwonersgroep.
Ook het jeugdbeleid heeft mijn aandacht. Bijdragen aan de jeugdzorg, woningmarkt, jongerenopvang en het scheppen van banen, zie ik als een uitdaging, een belangrijke taak om de komende vier jaar invulling aan te geven.
Het senioren- en jeugdbeleid kan en moet naar een hoger niveau getild worden.
 
Op 21 maart 2018 kiezen we voor de gemeenteraad van Purmerend. Daarom vraag ik u om op 21 maart op de Stadspartij te stemmen.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachti...

Vergunningverlening projecten (stikstofproblematiek) komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in e...

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische...

Stadspartij ziet overname door HVC van Amsterdamse vuilverbrander (AEB niet zitten

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid ...

Inwoners beslissen mee over de inrichting van de stad

De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, b...

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen v...

Stand van zaken en doelen woningbouw gepresenteerd in Woningmonitor 2019

Purmerend maakt werk van het bouwen van woningen. Er staan vele woningbouwprojecten in de stijgers. ...

Melkwegbrug vanaf vandaag dicht voor fietsers

Vanwege een defect van een uniek onderdeel in de Melkwegbrug is deze vanaf maandag 9 september afges...

Ohoebruno is klaar met zijn onderzoek naar de klimaatperikelen

“Zo beste Meander dat was me wel zo uitgebreid een hele uitzoekerij met dat klimaatgedoe”. Dat z...

Ontbreken informatie op verpakkingen staat recycling in de weg

De afvalstroom van verpakkingen in Nederland is onnodig groot en complex. Dat maakt goede recycling ...

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Groter beeld In verband de ontwikkeling van het gebied "Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied...

5 miljoen voor laadpalen van de toekomst

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten.Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter be...
Column

Column Artikelen

Emoties bij Ohoebruno en Louise Wielewaal over biomassacentrales

Vrolijk babbelend vliegen Marcel Meeuw en Ohoebruno naar het oosten van het land. Ze zijn op zoek na...

Ohoebruno neemt zijn vriend Marcel Meeuw mee

Gebrom en gekrijs afgewisseld met gewapper van vleugels. Ik schrik op van het geluid en ontdek een l...

Ohoebruno over klimaat, fossiele brandstoffen en energieopwekking

“Daar ben ik weer”, ik schrik wakker van de begroeting van Ohoebruno. Ik had hem zo laat op de a...

Ohoebruno spreekt met Salomon Corvus over de aarde

“Hallo beste vriend’’, hoor ik wandelend over het Eendenlaantje. Op zijn gemak staat Ohoebruno...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...