Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Frieda
Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demoscratos’ volksheerschappij betekent. Het volk heeft het voor het zeggen. Wij kennen het als het systeem waar burgers beurtelings regeren en geregeerd worden. In de Van Dale  staat het omschreven als een staatsvorm waarin het volk door vertegenwoordigers zichzelf regeert en vrijuit zijn wensen en mening kan uiten.
 Volksvertegenwoordiging
Om de democratie zuiver te houden is het van belang dat alle regels bekend zijn. In ons land wonen meer dan zestien miljoen mensen die allemaal hun eigen opvattingen hebben over wat er zou moeten gebeuren. Zo maar een keer met z'n allen bij elkaar gaan zitten om daar over te praten en besluiten te nemen is onmogelijk.
Omdat we niet met z'n allen tegelijk het land of de gemeente kunnen besturen, kiezen we volksvertegenwoordigers. Op landelijk niveau zijn dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer, op gemeentelijk niveau wordt het democratisch gekozen bestuur gevormd door de gemeenteraad en in de provincie door Provinciale Staten.
 Gemeenteraad
Kaderstelling gebeurt door de gemeenteraad, uitvoering door het College van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente en vertegenwoordigt het volk van de gemeente. Zij controleert of burgemeester en wethouders hun werk goed doen en adviseert de wethouders. Ook zet de gemeenteraadraad het beleid in hoofdlijnen uit. Democratie is veel overleg en de besluitvorming kost veel tijd.
 Controlerende rol van de gemeenteraad
Sinds 7 maart 2002 heeft Nederland een duaal stelsel. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders duidelijk gescheiden rollen hebben. De gemeenteraad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd door burgemeester en wethouders en adviseert daarbij.
De Instrumenten (middelen) die de gemeenteraad daarbij kan gebruiken zijn:
  • Een amendement (voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel)
  • Een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten)
  • Mondelinge (vragenhalfuur in de raad)of schriftelijke vragen
  • Een initiatief voorstel (een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad)
  • Interpellatie (een raadslid kan het college van B&W schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid)
  • Recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand
Kandidaat raadslid
Het dualisme is ingevoerd met als doel burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen.
De gemeente Purmerend heeft hiervoor enkele mogelijkheden. Zo heeft de gemeente het ‘Praat met de raad’ of ‘Gast in de raad’.
Door de korte cursus ‘Hoe word ik raadslid’ waaraan ik zelf heb deelgenomen en met het bovenstaande historisch gegroeide pakket van rechten en plichten voor ogen heb ik mij kandidaat gesteld voor een raadszetel van de Stadspartij.
Ik zie het als mijn taak om de stad als een fijn woon- en leefomgeving te (be)houden en waar nodig te helpen verbeteren. Ik zal mij met overtuiging inzetten voor het seniorenbeleid, denk hierbij aan eenzaamheid onder senioren, de noodzakelijke zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en verder ondersteuning op elk gebied van deze steeds groeiende inwonersgroep.
Ook het jeugdbeleid heeft mijn aandacht. Bijdragen aan de jeugdzorg, woningmarkt, jongerenopvang en het scheppen van banen, zie ik als een uitdaging, een belangrijke taak om de komende vier jaar invulling aan te geven.
Het senioren- en jeugdbeleid kan en moet naar een hoger niveau getild worden.
 
Op 21 maart 2018 kiezen we voor de gemeenteraad van Purmerend. Daarom vraag ik u om op 21 maart op de Stadspartij te stemmen.

Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Column

Column Artikelen

Het klotst

Ik ben in Amsterdam opgegroeid met de herinnering aan de aan brugleuningen gebonden verkiezingsborde...

Het aantal senioren in Purmerend groeit gestaag

Door deze groei ontstaat er ook steeds meer behoeft aan zorg en begeleiding.Ook neemt het percentage...

Nieuwigheden

1 juni, de eerste zomerse dag van het jaar kondigt zich aan. Zeker geen toeval op deze dag is de ver...

Vrijwilligers bedankt!

De Purmerendse agenda met evenementen wordt steeds voller. Zowel in het centrum,  maar ook in d...

Garantstelling RC Waterland

De Stadspartij is altijd een groot voorstander geweest van gemeentegarantie aan verenigingen als zij...

De fusie tussen Beemster en Purmerend komt ‘moeizaam’ dichterbij

De voorgenomen fusie tussen Purmerend en Beemster moet zoals thans gedacht op 1 januari 2022 ingaan....

Raadsleden verdiepen zich in maatschappelijke opvang dak en thuislozen

Op maandag 25 februari hebben raadsleden een ‘verkenningstocht’ gehouden door Purmerend om zich ...

Afscheid wethouders Helm en Krieger met toespraken en erepenning Stad

Het afscheid van de wethouders Roald Helm (Stadspartij) en Hans Krieger (VVD) op donderdag 23 mei we...

Sport: waar een wil is, is een weg!

Sport is, net als cultuur, de lijm in onze samenleving. Het verbindt mensen, is goed voor de gezondh...

De betekenis van Democratie

Democratie komt van het Griekse woord Demos(volk) en Kratos(heerschappij) wat samengevoegd ‘Demosc...

Verkiezingsonderzoek in Purmerend: Mario Hegger de beste, Stadspartij de favoriet...

Per ongeluk of misschien wel tot mijn geluk ter inspiratie voor een stukje las ik al surfend op inte...

Eenzaamheid in Purmerend

Wat verstaan we onder eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet gebonden voelen met anderen. Eenzaam zijn ...