HomeNieuwsVeiligheidCollege onderzoekt haalbaarheid nieuwe opvanglocaties voor Oekraïners

College onderzoekt haalbaarheid nieuwe opvanglocaties voor Oekraïners

School Mercuriusweg
Foto Stadspartij-BPP


Het college onderzoekt welke nieuwe opvanglocaties geschikt zijn voor de opvang van Oekraïners. De huidige opvanglocaties, in bestaande gebouwen, zijn vol en op korte termijn zijn er geen geschikte opties meer. Het Rijk blijft een beroep doen op gemeenten voor meer opvangplekken, voor asielzoekers en Oekraïners. Daarnaast kan de spreidingswet vanaf volgend jaar leiden tot het verplichten van gemeenten om asielopvangplekken te maken. Om een bijdrage te leveren aan de regionale opvangopgave komt de gemeente nu in actie.

Een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe opvanglocaties met tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden op de langere termijn is daarin de eerste stap. Het idee voor opvangplekken in tijdelijke woningen is dat er nadrukkelijk een combinatie komt met woonruimte voor Purmerenders.

Enkele honderden tijdelijke woningen

De huidige regionale opvangtaak voor Oekraïners is nu ongeveer 2300 opvangplekken. Op dit moment voldoet de regio nog niet aan de taakstelling en is nog opvangruimte nodig. Daarbovenop verhoogt het Rijk aan het eind van dit jaar deze taakstelling naar ongeveer 2500 opvangplekken. Ook opent en sluit het komende jaar een aantal locaties in de diverse regiogemeenten. Hoe het aantal benodigde plekken zich ontwikkelt is nog niet duidelijk; wel is duidelijk dat het om een substantieel aantal gaat van ongeveer 500 tot 1000 plekken. De gemeente Purmerend wil de regio zo veel als mogelijk ontlasten bij deze taakstelling. Het college onderzoekt daarom of het haalbaar is om opvanglocaties voor enkele honderden tijdelijke woningen te realiseren. Er wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact, de voorzieningen en de financiën. Hoe dat eruitziet en wat daarvoor nodig is, is nog niet helder. Het haalbaarheidsonderzoek moet daar meer inzicht in geven.

Regionale samenwerking over de opvangvraag

In de regio Zaanstreek-Waterland voeren de gemeenten het gesprek over de opvangvraag en wat welke gemeente daaraan bijdraagt. Omdat het om een structurele opgave gaat, is het belangrijk om samen te werken. Als dit niet het geval is kan het betekenen dat iedere gemeente verplicht wordt een aantal asielzoekers op te vangen. Dit kan betekenen dat de Purmerend 351 asielzoekers op moet vangen. Onlangs meldde de gemeente Zaanstad dat er onder voorwaarden afspraken met het Rijk zijn gemaakt om de komende jaren 1500 asielzoekers op te vangen en daarbij ook tijdelijke woningen voor eigen inwoners te realiseren. Door die afspraken zal het college van Purmerend zich nu buigen over de regionale taakstelling voor de opvang van Oekraïners.

‘Opgaven koppelen’

Wethouder Harry Rotgans: ‘Purmerend wil als tweede grote gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Nu Zaanstad een aanzienlijke bijdrage levert aan de opvang van asielzoekers in de regio, moeten wij ons best doen om een groot deel van regionale opgave voor de opvang van Oekraïners te vervullen. Dit willen we doen door ook onze Purmerenders te helpen die met spoed een woning nodig hebben. Zoals spoedzoekers, jongeren en statushouders die aan Purmerend worden toegewezen. Nu hebben we de kans die opgaven aan elkaar te koppelen en hier als samenleving een eigen invulling aan te geven. Er werken veel instanties mee aan de opvang van Oekraïners in Purmerend. Die ervaringen en ondersteuning zetten we in om deze opgave mogelijk te maken.’

Vervolg

De raad is eerder deze maand geïnformeerd over de prognoses en de nieuwe opgave voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden in de regio. Op verzoek zijn nu de zoekcriteria voor het haalbaarheidsonderzoek in een notitie aan de gemeenteraad verstrekt.
Als duidelijk is welke locaties in aanmerking komen, dan spreekt de raad als volksvertegenwoordiger over de wensen en uitgangspunten voor die locaties. Dit helpt het college om tot de juiste beslissing te komen. Een opvanglocatie vraagt iets van de gemeenschap. De gemeente start daarom zo vroegtijdig mogelijk het gesprek met omwonenden. Zo zorgen we ervoor dat ook de buren in de omgeving mee kunnen denken over de invulling. Het onderzoek moet uitwijzen onder welke voorwaarden de bijdrage aan de opvangopgave kan worden geleverd. Daarvoor is ook een gesprek met het Rijk over de financiële voorwaarden nodig.

 

Veiligheid artikelen