HomeNieuwsWelzijnAlle openbare speeltuinen en trapveldjes rookvrij

Alle openbare speeltuinen en trapveldjes rookvrij

Trapveld
foto Stadspartij-BPP


Roken is niet goed voor de gezondheid, net als meeroken. Omdat roken zo ongezond is, wordt er al jaren ingezet op het ontmoedigen ervan. Dit gebeurt wereldwijd. Landelijk is de ambitie uitgesproken in het Nationaal Preventieakkoord om in 2040 alle kinderen te laten opgroeien zonder contact met rokers en rook. Ook KWF, Longfonds en Hartstichting hebben landelijk de handen ineengeslagen met het initiatief.

Door een memo laat wethouder Harry Rotgans de laatste stand van zaken en initiatieven in Purmerend bekend.

‘De rookvrije generatie’

Al deze inzet heeft lokaal effect: rookte in 2012 nog 25% van de Purmerenders, is dit in 2022 gedaald naar 22% (bron: Gezondheidincijfers van GGD-ZW ). Toch groeien er nog steeds kinderen op in de rook: binnen-

en buitenshuis. Ook als er thuis niet gerookt wordt, komen kinderen nog geregeld in aanraking met rook, rokers en sigaretten. Door de omgeving van kinderen zoveel mogelijk rookvrij te maken, leven ze niet alleen gezonder, maar komen ze ook minder in aanraking met deze verslaving. Roken moet uit het straatbeeld verdwijnen.

Lokaal preventieakkoord

In het lokale preventieakkoord kreeg de ambitie om kinderen op te laten groeien in een rookvrije omgeving, de hoogste prioriteit. De laatste jaren zijn er stappen gezet richting een rookvrije gemeente: sinds 2020 zijn rookvrije schoolterreinen verplicht, ziekenhuis Dijklander, de kinderboerderij en alle locaties van Spurd (zoals zwembad en alle gym- en sportzalen) zijn rookvrij en ook bij sportverenigingen wordt rookvrij-beleid gestimuleerd (zie ook memo ‘Op weg naar een gezonde(re) leefomgeving’). Maar het college wil nog meer plekken waar vaak en veel kinderen komen rookvrij maken. Het college heeft besloten om
ook de openbare speelterreinen, zoals speeltuintjes en trapvelden, als ‘rookvrij’ te benoemen.

Dit wordt zichtbaar gemaakt met borden, stoeptegels en stickers ter plaatse.
Rookvrij is anders dan een rookverbod: er wordt niet gehandhaafd op rookvrij, maar het is eenbewustwording. We gaan ervan uit dat onze inwoners elkaar aanspreken op hun (rook)gedrag.

Zoals aangekondigd in de memo Stand van zaken en vervolg onderweg naar een gezonde leefomgeving’ bij de pijler ‘minder roken’, komt er opnieuw een voorstelling van theatergroep De sTOPPERS. Deze staat gepland op 19 april om 20.00 uur in De Purmaryn (inloop vanaf 19.30 uur). Deze voorstelling en het rookvrij maken van de openbare speelterreinen kunnen elkaar in de communicatie versterken.

 

Welzijn artikelen