raadszaal2HA
In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij dat daaruit blijkt. De Stadspartij blijft daardoor de grootste partij in Purmerend.

Ondertussen heersen er wel gemengde gevoelens over de uitslag. Waar de Stadspartij hoopte op een consolidatie van de 8 zetels en wellicht een zeteltje meer, werden het er twee minder. Het verschijnen van de SP (opnieuw) en de PVV (nieuw) in het Purmerends electorale landschap zal hier niet vreemd aan zijn. De uitslag geeft een kleurrijk geheel weer van 10 partijen die de 37 raadszetels bevolken.

Een eerste indruk is dat er een kans is dat de door de huidige gemeenteraad en college ingezette vitalisering en het vernieuwende beleid, met hier een daar een aanpassing, kan worden voortgezet. Zeker als er een brede coalitie tot stand kan worden gebracht. De toekomst zal leren of deze kans ook zal worden benut.

Opkomstcijfer stemgerechtigden stemt tot nadenken en handelen

Opmerkelijk en tegelijkertijd een bedenkelijke zaak vindt de Stadspartij het lage opkomstpercentage van de stemgerechtigden in Purmerend: 48,7%. Minder dan de helft van de stemgerechtigden maakt gebruik van zijn democratische recht om te gaan stemmen. Een beeld dat overigens niet wezenlijk afwijkt van het landelijke. De vraag kan worden gesteld of hier nog wel sprake is van een echte vertegenwoordigende uitslag. Immers de minderheid bepaalt hierdoor wat de meerderheid krijgt voorgeschoteld aan politiek. Bedenk daarbij dat ‘de helft plus 1’ een coalitie vormen dan is het zelfs 25% dat voor 75% bepaalt wat er in politiek opzicht gebeurt. Aan de keuzemogelijkheden ligt het niet er waren 13 partijen met kandidaten waarvan er 10 partijen zijn overgebleven.
Een nauwgezet te onderzoeken zaak waar een volgende coalitie c.q. college zeker meer werk van zou moeten maken.

Commentaar door redactie Stadspartij

foto: Stadspartij

 Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...