Beemsterlogo
Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om in te stemmen met de intentie om te fuseren met de gemeente Beemster per 1 januari 2021, met een uitloop tot uiterlijk I januari 2022 als dit voor de zorgvuldigheid van het proces nodig blijkt.
Aan dit besluit lag een financiële verkenning en een gezamenlijk plan van aanpak ten grondslag. ln dit raadsvoorstel was ook een beslispunt opgenomen waarmee de gemeenteraad zich zou uitspreken voor het opstellen van een herindelingsontwerp met een uitdrukkelijke voorkeur voor een lichte herindelingsvariant. Bij deze variant wordt de gemeente Beemster opgegeven om een wijk van Purmerend te worden van Purmerend. De financiële, organisatorische en personele consequente zijn hierdoor lager dan bij de zware herindelingsvariant. Bij deze zware variant worden beide gemeenten opgeheven om op te gaan in een geheel nieuwe gemeente.
ln de bestuurlijke stuurgroep van 26 april heeft de burgemeester van Beemster evenwel uitgesproken dat het college van Beemster thans echter de zware variant voor staat omdat dat het meeste recht doet aan de besprekingen met de inwoners in maart jl.
Het recente uitgangspunt van de gemeente Beemster heeft het college van Purmerend verrast omdat het niet eerder in die stelligheid naar voren is gebracht.
Nogmaals heeft het college de nadrukkelijke voorkeur voor de lichte variant bevestigd en de bereidheid uitgesproken deze aan het college van Beemster toe te lichten. Op deze uitnodiging is niet ingegaan.
Op dit laatste punt is nu dus een impasse ontstaan.
Dit heeft het college van Purmerend ertoe gebracht de gemeenteraad te berichten dat besloten is nu nog geen intentiebesluit aan de gemeenteraad voor te leggen omdat er geen overeenstemming is op het punt van de herindelingsvariant.

Afbeelding: Logo gemeente BeemsterNieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Samengaan Beemster en Purmerend in impasse

Op 24 april jl. heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad voor te le...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand,...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Purmerendse ouderen gaan eenzaamheid te lijf met microfoons en iPads

Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kom zwemmen in Noord-Hollands water

Op dinsdag 1 mei 2018 is de officiële start van het zwemseizoen in Noord-Holland. Op de ruim 150 off...