ombudsman
De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen (foto) heeft op 6 september het rapport 'Hoezo MIJNoverheid' uitgebracht. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid en de Berichtenbox.
In het rapport concludeert de Ombudsman dat het verantwoordelijk Ministerie van BZK zijn regierol waar dient te maken door met een verdere ontwikkeling hiervan een digitale faciliteit neer te zetten die aansluit bij de recentste technische mogelijkheden, waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.
Gemeenten
Momenteel zijn 171 gemeenten en tal van andere overheidsorganisaties afnemer van de diensten van MijnOverheid, waaronder de Berichtenbox.
De invoering (of: implementatie) van deze diensten is nog lopend: met name kleinere gemeenten en gemeenten die al zelf digitale oplossingen voor hun communicatie met inwoners hadden bedacht zijn nog geen afnemer.
Digitalisering onvermijdelijk
In de huidige informatiesamenleving is een verdere digitalisering onvermijdelijk: in de toekomst zal ‘digital by default’ steeds vaker de situatie zijn (Zie ook het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid).
  • Gemeenten zien het als hun taak hun inwoners te ondersteunen in het leren omgaan met de digitale media, om daarmee zoveel mogelijk te voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat tussen mensen die goed weten te om te gaan met de digitalisering en mensen die daar minder goed in zijn.
  • Daarnaast wordt in praktische situaties waar nodig geholpen en bieden gemeenten via 14+-telefoonnummers altijd toegang tot Klant Contact Centra die mondeling kunnen helpen bij vragen over gemeentelijke zaken.
  • Toezending van stukken op papier blijft ook altijd mogelijk voor hen die daar behoefte aan hebben.
Verbeterpunten
Vanuit de rol van afnemer zien gemeenten wel verbeterpunten voor de berichtenbox en brengen dit ook in bij de afnemersraad:
  • Herinnering van nog ongelezen berichten  aan zowel gebruikers als afnemers zoals gemeenten (in huidige situatie kunnen gemeenten niet zien of bericht is gelezen)
  • Notificeren met betrekking tot importantie van binnenkomende berichten
  • Machtigen van personen (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger of bewindvoerder)
  • Wijze van activeren berichtenbox door gebruikers 
Meer informatie

foto: nationale ombudsman.nlUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Emotie om moties in raad van november

De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Alle hens aan dek voor de weidevogel

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebie...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Plaquette architect J.J.P. Oud onthuld

Zaterdagmiddag 2 december werd op de Kaasmarkt, aan de muur...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Meer rijstroken op de N244 bij Purmerend

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap H...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder uitkering en veel te weinig werk

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Huurovereenkomst Columbuzz getekend

Wethouder Eveline Tijmstra ondertekende donderdag 7 december maar liefst twee overeenkomsten voor de...