ombudsman
De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen (foto) heeft op 6 september het rapport 'Hoezo MIJNoverheid' uitgebracht. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid en de Berichtenbox.
In het rapport concludeert de Ombudsman dat het verantwoordelijk Ministerie van BZK zijn regierol waar dient te maken door met een verdere ontwikkeling hiervan een digitale faciliteit neer te zetten die aansluit bij de recentste technische mogelijkheden, waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.
Gemeenten
Momenteel zijn 171 gemeenten en tal van andere overheidsorganisaties afnemer van de diensten van MijnOverheid, waaronder de Berichtenbox.
De invoering (of: implementatie) van deze diensten is nog lopend: met name kleinere gemeenten en gemeenten die al zelf digitale oplossingen voor hun communicatie met inwoners hadden bedacht zijn nog geen afnemer.
Digitalisering onvermijdelijk
In de huidige informatiesamenleving is een verdere digitalisering onvermijdelijk: in de toekomst zal ‘digital by default’ steeds vaker de situatie zijn (Zie ook het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid).
  • Gemeenten zien het als hun taak hun inwoners te ondersteunen in het leren omgaan met de digitale media, om daarmee zoveel mogelijk te voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat tussen mensen die goed weten te om te gaan met de digitalisering en mensen die daar minder goed in zijn.
  • Daarnaast wordt in praktische situaties waar nodig geholpen en bieden gemeenten via 14+-telefoonnummers altijd toegang tot Klant Contact Centra die mondeling kunnen helpen bij vragen over gemeentelijke zaken.
  • Toezending van stukken op papier blijft ook altijd mogelijk voor hen die daar behoefte aan hebben.
Verbeterpunten
Vanuit de rol van afnemer zien gemeenten wel verbeterpunten voor de berichtenbox en brengen dit ook in bij de afnemersraad:
  • Herinnering van nog ongelezen berichten  aan zowel gebruikers als afnemers zoals gemeenten (in huidige situatie kunnen gemeenten niet zien of bericht is gelezen)
  • Notificeren met betrekking tot importantie van binnenkomende berichten
  • Machtigen van personen (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger of bewindvoerder)
  • Wijze van activeren berichtenbox door gebruikers 
Meer informatie

foto: nationale ombudsman.nlPurmerend, die mooie stad!

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Rijk investeert fors in verbeteren bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) ga...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Kwaliteit wonen en leven senioren op goed peil houden

Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen en waar de kwaliteit van won...