EntreeHA
De mening over Purmerend als woonplaats blijft onverminderd positief. Dat geldt ook voor de leefbaarheid van de eigen buurt. Opvallend is dat inwoners zich ’s avonds in de eigen buurt steeds veiliger voelen. Sinds vier jaar vertoont dit een stijgende lijn. Dit zijn enkele uitkomsten van de omnibusenquête die in april van dit jaar onder Purmerenders is gehouden en die nu voor iedereen te bekijken zijn.
De omnibusenquête wordt eens in de twee jaar onder de leden van het Purmerendse internetpanel gehouden. Deze keer namen bijna 1.600 Purmerenders de moeite om de uitgebreide vragenlijst over allerlei verschillende onderwerpen in te vullen. De vragen gingen bijvoorbeeld over de binnenstad, bewonersmeldingen, bereikbaarheid, onderhoud openbaar groen, reiniging en veiligheid.
Waardering voor kwaliteit van dienstverlening
Uit de cijfers blijkt dat de Purmerender positiever is over de gemeentelijke dienstverlening. Vier jaar geleden gaf men hiervoor een 6,7, in 2015 een 6,9 en dat is nu gestegen naar een 7,2. Het cijfer is hoger als gevraagd wordt het laatste contact met de gemeente te beoordelen, dan geeft men bij een bezoek aan het stadhuis een 7,8. In 2015 was dit nog een 7,5.
Meer cijfers
Ten opzichte van twee jaar geleden zijn er diverse verschillen. Purmerenders oordelen positiever over de kwaliteit van de binnenstad: in 2015 een 6,9, nu een 7,1. Ook over het aantal fietsenrekken in de binnenstad is men meer tevreden dan 2 jaar geleden: toen een 6,3 en in 2017 een 6,7. Over het aantal parkeerplaatsen is er minder tevredenheid. In 2015 was de waardering nog 6,4 en die is nu gedaald naar een 6,0.

Over veel aspecten van de staat van onderhoud van de openbare ruimte zijn de inwoners nu iets tevredener: voetpaden en trottoirs, fietspaden, bankjes en prullenbakken en verlichting worden beter beoordeeld dan twee jaar geleden. Het rapportcijfer voor het onderhoud van het groen is gedaald. Gemiddeld krijgt de staat van onderhoud van de openbare ruimte een 6,4 als beoordeling. Dit is gelijk aan 2015.
Omnibusenquête 2017
Alle uitkomsten van de Omnibusenquête 2017 vindt u hier.

foto: StadspartijUit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Emotie om moties in raad van november

De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou ...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Alle hens aan dek voor de weidevogel

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebie...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Plaquette architect J.J.P. Oud onthuld

Zaterdagmiddag 2 december werd op de Kaasmarkt, aan de muur...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Meer rijstroken op de N244 bij Purmerend

Van links naar rechts: Hans Krieger, wethouder Purmerend, Kees Stam, bestuurslid Hoogheemraadschap H...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder uitkering en veel te weinig werk

De overheid wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Huurovereenkomst Columbuzz getekend

Wethouder Eveline Tijmstra ondertekende donderdag 7 december maar liefst twee overeenkomsten voor de...