Beemsterlogo
Het college van burgemeester en wethouders Beemster stelt de gemeenteraad van Beemster voor om bestuurlijk te fuseren met de gemeente Purmerend. Tijdens de commissievergadering op 19 december werd dit voorstel besproken. De gemeenteraad beslist op 9 januari of de gemeente bestuurlijk gaat fuseren met Purmerend.
Toekomst

In 2014 is de gemeente Beemster een ambtelijke samenwerking aangegaan met Purmerend. Het college van Beemster heeft geconstateerd geen vertrouwen te hebben dat  met kracht inzetten op de optimalisatie van de ambtelijke organisatie en bestuur echt gaat helpen naar een duurzame zelfstandige toekomst. Gelet op alle ontwikkelingen in de regio, de bestuurskracht, basis niet op orde en de financiële positie van Beemster zou een bestuurlijke fusie eerder aan de orde zijn, meent het college.
Draagvlak

Het college heeft daarom ingezet op een bestuurlijk traject met de raad om te verkennen of er draagvlak, inzicht is en uiteindelijk een uitspraak tot bestuurlijke fusie in de raad kan komen  om Beemster als waardevolle identiteit en gemeenschap in de regio voor de toekomst te behouden.
De provincie is gevraagd om hun visie te geven op de bestuurlijke toekomst van Beemster in relatie tot de bestuurskracht en de financiële positie, maar zeker ook in relatie tot ontwikkelingen in de regio. Een brief naar het college van Gedeputeerde Staten is verzonden.
BPP tegen fusie
De Beemster Polder Partij (BPP)  is als enige fractie in de gemeenteraad van Beemster tegen een fusie met Purmerend. De BPP voelt zich overvallen door het besluit van het college om aan te sturen op een bestuurlijke fusie met de grote buurgemeente vindt dat de burgers hier niet bij betrokken zijn. De BPP heeft één grote gemeente Waterland als toekomstbeeld voor ogen. De BPP meent dat  hiervoor in de regio veel belangstelling is. Dus waarom ’overhaast’ fuseren met Purmerend?
Stadspartij fusie mag Purmerend niets kosten
Een fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend mag de inwoners van de marktstad niets kosten. Dat is de mening van de Stadspartij. Fractievoorzitter Bert Meulenberg gaf dit te kennen aan burgemeester Don Bijl toen dit onderwerp tijdens een bespreking aan de orde kwam. De Stadspartij sluit ook niet uit dat er nog meer dan toe nu toe bekende financiële tegenvallers aan het licht zullen komen bij de verdere uitwerking van een eventuele fusie.

Afbeelding: logo gemeente Beemster

 Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Stadspartij blijft de grootste partij in Purmerend

In de eerste plaats bedankt de Stadspartij alle stemmers op de partij en het vertrouwen in de partij...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Geen bodemverontreiniging door kunstgrasvelden

Na de uitzending van Zembla, waarin eventuele bodemverontreiniging door kunstgrasvelden aan de orde ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Stadspartij: ‘Purmerend fijne leefstad’

Ook de komende jaren zal Purmerend zich moeten blijven profileren...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Noord/Zuidlijn gaat rijden op 22 juli 2018

Ook diverse bussen en trams krijgen een andere route Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Ams...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Gemeente Purmerend investeert zelf in ruim 100 tijdelijke woningen

Door het ontbreken van voldoende aanbod aan betaalbare woonruimte en...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Initiatiefvoorstel CDA voor aanleg ‘Helm-route’

Sporten en bewegen is belangrijk. Het zorgt voor ontspanning en vormt een belangrijk onderdeel van e...