Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

Raadszaal2HA
Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft het college toch een sluitende meerjarenbegroting kunnen aanbieden. Het opmaken van de begroting was echter geen eenvoudige opgave en er moeten nog enige moeilijke keuzes worden gemaakt om tot een meerjarig, positief eindresultaat te komen.

“Met het collegevoorstel is geprobeerd de nadelige gevolgen voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Ook blijven de ambities voor de stad – wonen, duurzaamheid en groen – met deze conceptbegroting op de voorgrond. Dit zien we terug op sociaal gebied zoals een daling van het totaal aantal uitkeringen, maar ook op het gebied van wonen waar flinke stappen worden gezet. Kortom: het gaat goed met de stad in zijn geheel, dat blijft onze focus." Zo laat wethouder Financiën Harry Rotgans weten.
Pijnlijke keuze door boete Rijk

Een van de pijnlijke beslissingen die aan de raad wordt voorgelegd, is om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor eigenaren te verhogen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de OZB alleen stijgt met de inflatiecorrectie. Het Rijk beboet echter de gemeenten met een hogere groei van de WOZ- waarde (verkoopwaarde huizen) dan het landelijke gemiddelde op de inkomsten OZB.
Het Rijk stelt dat bij het groeien van de WOZ-waarden boven het landelijke gemiddelde, ook hogere inkomsten voor de gemeenten gegenereerd kunnen worden bij de burgers. Om deze bepaling effectief te maken kort het Rijk op de algemene uitkering aan gemeenten, zo voor zichzelf een extra inkomstenpost realiserend.
In Purmerend was de Rijks-boete in 2018 een bedrag van € 700.000 en in 2019 € 500.000. Inmiddels hebben de Rijks kortingen over twee jaren een totale structurele last opgeleverd van € 1.200.000.
Met deze boete zet Het Rijk -ten behoeve van zichzelf- de gemeenten klem die een dergelijk zuinig beleid voeren om hun burgers toch extra te gaan belasten.

Gevolgen Rijks-boete zoveel mogelijk beperken voor inwoners

De boete vanuit het Rijk kan de gemeente niet bij voortduring uit eigen middelen zelf dragen. Het college wil de consequentie van deze boete voor de inwoners zoveel als mogelijk dempen. Voorgesteld wordt dan ook aan de raad om de korting van 2018 voor rekening van de lopende begroting te houden, maar de Rijks korting van 500.000 over 2019 als verhoogde OZB inkomsten in de begroting voor 2020 op te nemen.

Rekenvoorbeeld wat dit betekent voor de inwoners

De OZB-verhoging houdt het volgende in: Bij een gemiddelde woningwaarde van 235.000,- zal de eigenaar een tarief betalen dat € 13,70 per jaar hoger ligt dan alleen met de inflatiecorrecte in rekening zou zijn gebracht.
Vaststelling begroting 2020

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB op donderdag 10 oktober. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0299 452 713. Op woensdag 6 en donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

foto Stadspartij


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverl...

Aandeel betaalbare huur- en koopwoningen daalt in Regio Amsterdam

De mogelijkheden voor het vinden van betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn...

Milieudefensie: houtmisbruik dreigt

Nederland moet geen biomassacentrales meer bouwen, omdat onvoldoende brandstof beschikbaar is. Dat c...

Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan o.a. Beemster en Purmerend

Wethouders Mario Hegger (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) ontvangen de oorkonde uit handen van wet...

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ...

Noord-Hollandsch kanaal 200 jaar

Verborgen in het landschap van Noord-Holland ligt een verkeersader van 80 kilometer. De aanleg hierv...

Sterke groei inwoners in gemeenten rondom Amsterdam

Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam is in 2019 met bijna 30.000 gegroeid tot 2.480.3...

Tijdelijke modelwoning langs Statenpad

Vanaf vrijdag 31 januari tot vrijdag 31 juli staat er een modelwoning van de tijdelijke woonunits la...

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de ...

Helm hardloop route wordt in maart 2020 geopend

Mario Hegger en Roald HelmBegin 2018 heeft het CDA een initiatiefvoorstel ingediend voor de aanleg v...

20.000 extra laadpunten in 3 provincies

20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevolan...

Biomassacentrales splijtzwam in samenleving

Het kabinet investeert de komende jaren flink in biomassacentrales die met hout worden gestookt. In ...
Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur nieuws

Stadspartij voorziet een verwachtingsvol 2020

Namens de Stadspartij wenst ik alle inwoners van Purmerend een gezond en voorspoedig 2020 toe. Wij z...

Burgemeester zet de feiten van vuurwerkvrije zones op een rijtje

‘Elk jaar is het weer hetzelfde..…de vuurwerkdiscussie. Hoe is het allemaal geregeld met de aanp...

Steekproef VEH: 'Ozb en afvalheffing landelijk volgend jaar gemiddeld fors hoger'

De Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een representatieve steekpoef onder 113 gemeenten. De gecombinee...

Omnibusenquête 2019: Purmerend krijgt een 7,7 van haar inwoners

Het is prettig wonen in Purmerend. Driekwart van onze inwoners wil hier dan ook blijven wonen (in 20...

College doet Leefbaarheidstoets bij aanvraag onttrekken woonruimte

Het college heeft beleidsregels vastgesteld voor onttrekking, samenvoeging, omzetting en woningvormi...

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld, maar wel komt er een onafhankelij...

Fusie Beemster en Purmerend stap dichterbij

In 2018 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend beiden het intentiebesluit genomen om met ...

College Purmerend voorzichtig positief gestemd over het meerjarenperspectief begroting

Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, heeft ...

Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de ov...

Hond aangelijnd? Dat is een presentje waard

Voor honden en hun baasjes zijn er in gemeente Purmerend regels. Dat is nodig, want er wonen in Purm...

In 2027 meer dan 100.000 inwoners in Purmerend

Recent is de bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 gepubliceerd. Deze prognose geeft een beeld van ...

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp fusie vast

Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één ...