Roald2018begrHA
Wethouder Helm van financiën presenteerde 19 september de begroting voor 2018. Een begroting met een positieve inslag. Het college draagt in maart 2018 een financieel gezond Purmerend over aan het nieuw te vormen bestuur.
De gestelde doelen uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd zoals:
  • decentralisatie in het sociaal domein
  • aanpak eenzaamheid
  • openbaar vervoer voor ouderen
  • verbeteren afvalscheiding
  • realiseren woningen Kop van West en Klein Where
  • duurzaamheid
Financieel gezond
De gemeente Purmerend is financieel gezond. Dat stelt het college van B&W. De concept-programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van het huidige college en is structureel sluitend. Er staat weinig nieuw beleid in, een bewuste keuze. Het college heeft het pad geëffend voor een nieuwe raads- en collegeperiode, zodat zij vanuit een gezonde financiële situatie nieuwe plannen kunnen maken.
Bouwen
Ook Purmerend profiteert ervan dat het economisch beter gaat in Nederland. Er is veel belangstelling om in Purmerend te bouwen en te ondernemen. Zo wordt er volop gebouwd in Kop West en Klein Where en verloopt de verkoop van kavels op Baanstee Noord goed. Wel is er enige voorzichtigheid geboden. Met oog op het nieuwe kabinet is het vooralsnog onduidelijk met welke maatregelen gemeenten te maken krijgen.
Terugkijkend
Het college kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen collegeperiode. Zoals eerder genoemd in de Kaderbrief, zijn de meeste ambities gehaald, ondanks beperkte financiële ruimte in de eerste jaren. Zo is de ‘koers ‘van buiten naar binnen werken’ bijvoorbeeld meer ingebed in het handelen van de gemeente  en begint op 1 januari 2018 het nieuwe participatiebedrijf.  
Verdere vaststelling Kaderbrief
Op 19 september heeft het college de begroting aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op 9 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

pdf Begroting 2018 in één oogopslag
pdf Concept programmabegroting 2018 - 2021

foto: Stadsspartij


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Woonoverlast aanpakken door burgemeester

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Door de wet krijgt de burgemeeste...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Gemeente wil volgend jaar 77 bestaande woningen aardgasvrij maken

Purmerend wordt aardgasvrij en begint volgend jaar met deze energietransitie in een klein gebied van...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Purmerend niet bij finalisten beste binnenstad

Op 12 september 2017 zijn op de Dutch Media Week...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

TU Delft test nieuwe technologieën op Noord-Hollandse wegen

Asfalt dat tot 5 keer langer meegaat en zelfherstellend beton. Zo maar wat nieuwe technologieën waar...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Onderzoek naar milieurisico's kunstgrasvelden

Woensdag 11 oktober besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de mogelijke milieurisico's die k...