woonoverlast
Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Burgemeesters hebben nu de wettelijke mogelijkheid om aan veroorzakers van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen. Met deze gedragsaanwijzing zou de aanpak van woonoverlast effectiever worden.


Wat houdt deze gedragsaanwijzing nu precies in en hoe werkt het?
Wanneer is er sprake van woonoverlast?
Woonoverlast kent vele vormen. Het kan gaan om een hond die continu blaft, een vieze portiek die niet wordt schoongemaakt door omwonenden of nachtelijk, luidrustig bezoek bij de buren. Voorheen hadden gemeenten voor de aanpak van deze overlast alleen de mogelijkheid een waarschuwing te geven of over te gaan tot uithuisplaatsing of het sluiten van de woning.
De gedragsaanwijzing
Hiervoor genoemde maatregelen werden ofwel erg licht, ofwel te zwaar bevonden. De gedragsaanwijzing zit er tussenin en heeft de vorm van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom. In deze 'last' wordt beschreven wat de overlast veroorzaker wel of niet moet doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het muilkorven van de hond, of een verbod op het draaien van harde muziek. Als de overlastgever hieraan geen gevolg geeft, kan bijvoorbeeld zijn hond in beslag worden genomen, of zijn geluidsapparatuur worden verwijderd (= bestuursdwang).
Uiterste middel
De gedragsaanwijzing wordt pas opgelegd als minder ingrijpende middelen, zoals een waarschuwing, buurtbemiddeling of mediation niet meer helpen. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.
Kunnen alle burgemeesters de gedragsaanwijzing geven?
Dat ligt eraan. De bevoegdheid een gedragsaanwijzing te geven, moet eerst worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De gemeenteraad kan in deze verordening bepalen dat men geen ernstige of herhaaldelijk hinder voor zijn buren mag veroorzaken. Bij overtreding van deze bepaling, volgt dan de gedragsaanwijzing.
Elke gemeente kan andere soorten overlast in hun verordening opnemen. In de ene gemeente kan bijvoorbeeld meer overlast van honden zijn en in de andere gemeente weer meer last van geluidsoverlast.
Met de invoering in de Gemeentewet, de gedragsaanwijzing, kan een burgemeester gerichter optreden. Er dient wel zorgvuldig mee te worden omgegaan: een bewoner mag niet onevenredig worden benadeeld. De gedragsaanwijzing is al met al een welkome aanvulling op het handhavingspakket bij woonoverlast.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Aanpak woonoverlast wettelijk geregeld

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Burgemeesters hebben nu de wetteli...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Geen herverdeling maar wel korting GOAB-middelen in 2018, gemeenten furieus

Staatssecretaris Dekker (VVD) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Afvalpas landelijk onder de loep na uitspraak

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft woensdag gemeente Arnhem gesommeerd te stoppen met de verw...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Bezoekersstromen metropoolregio Amsterdam

Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Wheermolenbrug dicht vanaf maandag 7 augustus

Maandag 7 augustus start de gemeente met de laatste fase van het groot onderhoud aan de Wheermolenbr...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Campagne om problemen rond schuldenindustrie te beëindigen

Er moet een einde komen aan de problemen rondom de...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Noord-Hollander positief over zomervakantie in eigen provincie

Uit een onderzoek onder ruim 1.400 inwoners van de provincie, blijkt dat voor een op de vier inwoner...