logstadspartij
Het gaat om vrijheid van meningsuiting en ja dat is in Nederland een groot goed. Nog nooit deden er zoveel partijen mee. Er viel zeker voor een ieder wat te kiezen. Je kan zeggen dat er voor een ieder wel een partij was om op te stemmen.
En als u dacht: "ik woon in Purmerend en waar is de Stadspartij? Ik kan de partij op de lijst niet vinden", dan kunnen wij u mededelen dat wij volgend jaar bij de gemeenteraad verkiezingen op  21 maart 2018 weer op de kieslijst te vinden zijn  en wel op lijst 1. Wij hopen ook dan weer op een grote opkomst.
Wij feliciteren de partijen die hebben gewonnen en hopen dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd. Dat de gemeenten in Nederland vanuit Den Haag meer worden ondersteund om datgene te doen wat hard nodig is. Dat is de kwaliteit van leven in de steden en dorpen te verbeteren. Het gaat economisch goed met Nederland en dan horen daar geen verdere bezuinigingen richting gemeenten meer bij.
De Stadspartij gaat, zoals u gewend bent samen met u door om van Purmerend een mooie, leefbare en veilige stad te maken, waar de zorg op maat is toegesneden en woningen worden gerealiseerd waardoor de wachtlijsten sterk afnemen. Een stad waar je als inwoner of ondernemer trots op kan en mag zijn. Dat kan als wij ook allemaal de schouders eronder willen zetten en elkaar ook aanspreken op gedrag dat wij liever niet zien. Dan doe je het met elkaar.

Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Kadernota: College bereikt veel ambities uit coalitieakkoord

De kaderbrief 2018-2021 is het uitgangspunt voor de begroting van de gemeente Purmerend die dit naja...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Rioolvervangingswerkzaamheden in pauzestand vanwege plannen met uitbannen aardgas

Purmerend ondertekende de Green Deal met het Rijk ter realisering van aardgasvrije wijken. Het komt ...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Oorsprong en tradities Hemelvaartsdag

Op de veertigste dag van de Wederopstanding van Jezus vindt...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats ...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

'Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking'

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond Voor een effectieve aanpak van armoede is ...