Weidev2016
Op zaterdagmiddag 6 februari organiseerde de Stadspartij een wijklunch in Weidevenne. Van 11.00 uur tot 13.00 uur konden de inwoners van de wijk in jongerencentrum Columbuzz in gesprek gaan met raadsleden en wethouders over verschillende onderwerpen die spelen in Weidevenne. De Stadspartij is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste politieke partij van Purmerend geworden.

Op de sociale media, met name in de Facebookgroep “Wij Weidevenners” lees ik met regelmaat dat er wordt geklaagd over besluiten die door de gemeente zijn genomen. Bijvoorbeeld over de nieuwe wijze van afvalinzameling, het Beusebos en de eventuele opvang van vluchtingen in de wijk. Verschillende bewoners hebben op Facebook de wijklunch van de Stadspartij onder de aandacht gebracht, met als doel medebewoners op te roepen hun stem te laten horen in een rechtstreeks gesprek met de raadsleden en wethouders. Ik verwacht dan ook eigenlijk dat de bewoners rijendik voor Columbuzz staan te wachten om het gesprek aan te gaan, al dan niet met een spandoek in hun handen. Dat is echter niet het geval.

Bij binnenkomst word ik hartelijk ontvangen door de heer Butter. Een handjevol mensen zit aan tafeltjes in gesprek met raadsleden en wethouders. Van een stormloop van bewoners lijkt op dat moment geen sprake te zijn. Met de heer Butter praat ik over het wonen in Weidevenne (beiden zijn we positief). Vervolgens spreek ik met raadslid Helana Aslander en wethouder Mario Hegger. Ik vraag de heer Hegger of, in navolging van de gemeente Hoorn, de inwoners van Purmerend ook een afvalbak krijgen om hun plastic in te verzamelen. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Purmerend heeft gekozen voor de huidige wijze van inzameling en heeft hierbij rekening gehouden met de financien en het feit dat veel inwoners niet zitten te wachten op een vierde afvalbak in de tuin. Hierbij kan ik me wel iets voorstellen, daar heb ik zelf ook niet zo’n zin in. We praten nog even verder maar na een half uurtje vindt mijn tweejarige zoon het tijd om boodschappen te gaan doen. Ik heb leuke gesprekken gevoerd en heb eindelijk Columbuzz eens van de binnenkant gezien. Het is het jammer dat ik niet de verhitte discussies heb gezien zoals ik ze heb gezien op Facebook. Ik ga er dan ook maar vanuit dat de meeste bewoners van Weidevenne heel tevreden zijn over de wijk en daarom de wijklunch aan zich voorbij hebben laten gaan.


Uit de oude doos, kliko perikelen 2009

Nieuws Algemeen Bestuur

Nieuws Algemeen Bestuur

Raad van State: Paal en perk aan ‘volksdemocratie’

Initiatieven om de burgerbetrokkenheid te vergroten zijn zeker op lokaal niveau nodig en wenselijk a...
Onderwijs Nieuws

Onderwijs Nieuws

Motie over gelden gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Als je in de gemeenteraad een motie indient namens je...
Milieu Nieuws

Milieu Nieuws

Jacht op gevaarlijke en pittige plantjes geopend!

Net als op andere plekken in Nederland komen planten als de reuzenberenklauw en de Japanse duizendkn...
Economie Nieuws

Economie Nieuws

Mario Hegger: “Iedereen moet Plan Stadspromotie en Citymarketing dragen….”

Daarbij is de geschiedenis van Purmerend van groot belang. Dat...
Verkeer en Vervoer Nieuws

Verkeer en Vervoer Nieuws

Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purm...
Nieuws van de Partij

Nieuws van de Partij

Stadspartijlid Raoul Soest geïnterviewd door Petra de Boer

Ik ontmoet Raoul in zijn woning in de wijk Overwhere. Raoul...
Sociale Zaken Nieuws

Sociale Zaken Nieuws

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers...
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Hans Wessels in gesprek met Ed Vredeling

Ik ben onderweg naar de gepensioneerde Ed Vredeling. En als het goed is dan tref ik hem bij één van ...