Partij Nieuws

Partij Nieuws

Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

Afgelopen week presenteerde de Stadspartij het VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022. Op onze website is het programma in zijn geheel, incluis de bijlage, te lezen. Het ‘van buiten naar binnen werken’ is een...
Partij Nieuws Artikelen

Partij Nieuws Artiekelen

Druk bezochte Jubileum/Nieuwjaars bijeenkomst Stadspartij

Zaterdag 13 januari vierde de Stadspartij voor de leden, tegelijk...

Nieuwjaar 2018

De Stadspartij wenst u een gezond en voorspoedig 2018

De Stadspartij wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Het jaar loop ten einde. We kijken terug maar vooral...

Wie is Mario Hegger

Onlangs werd bekend dat Mario Hegger de lijststrekker is van...

Mario Hegger gekozen tot lijsttrekker STADSPARTIJ

Mario Hegger (foto) is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen...

Wijklunch t.b.v. Wijk Centrum zeer geslaagd

De driemaandelijkse wijklunch die de Stadspartij organiseert was deze keer...
 
 
 
Welzijn Nieuws

Welzijn Nieuws

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW) Op een zonnige vrijdagmiddag in ...